W Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy w powiecie wągrowieckim 10 października 2018 roku odbyła się konferencja w ramach programu rządowego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych”. Konferencja rozpoczęła się krótkim pokazem tanecznym w wykonaniu uczennic szkoły. Następnie historię szkoły oraz kierunki, w jakich szkoła edukuje uczniów, omówiła dyrektor szkoły Róża Spychała. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie szkoła posiada cztery klasy rolnicze kształcące uczniów w zawodzie technik rolnik. Głos zabrał także wicestarosta wągrowiecki Michał Piechocki. Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentował kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej Piotr Kujawa. Uczestników konferencji w imieniu dyrektora WODR – Wiesławy Nowak powitał główny specjalista ds. roślin bobowatych Zbigniew…
08 października 2018

Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ już za nami!

Opracowanie: Monika Wilczyńska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W niedzielę 7 października 2018 roku, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim zorganizował w Marszewie Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Hasło „Przyjazna energia w domu i zagrodzie” po raz siódmy towarzyszyło targom. Honorowy patronat sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski. Uroczystego otwarcia dokonały panie: Marlena Maląg – Wicewojewoda Wielkopolski i Wiesława Nowak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości podczas otwarcia wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie. Szkolenie dotyczące sposobów ograniczania niskiej emisji, pokazy efektywnego i ekonomicznego palenia w piecu CO oraz konferencja nt. rozwoju gospodarstw agroturystycznych – to nie jedyne atrakcje, jakie towarzyszyły targom. Podczas uroczystego otwarcia odbyło się…
15 września 2018

XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe w Gołuchowie zakończone sukcesem

Opracowanie: Stanisław Zabarski • Zamieszczenie: Maciej Zacharczuk
W dniach 14 i 15 września w Gołuchowie k. Kalisza odbyły się  Jubileuszowe XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe. Organizatorami  byli Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu przy współudziale Polskiego Związku Ogrodniczego.  Około 200 firm z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii) zaprezentowało najnowsze technologie i  środki produkcji  stosowane w uprawach warzyw, owoców i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie jak i pod osłonami. Targi odwiedziło kilka tysięcy osób z całego kraju. Były też grupy ogrodników z Białorusi, Czech, Finlandii, Łotwy i Ukrainy.  Impreza nie…
13 września 2018

Relacja z wydarzenia „Wielkopolska Wieś Zaprasza” w Gołaszynie

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sobotę 8 września 2018 roku w Gołaszynie, w parku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim, odbyła się impreza pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza” zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wielkopolską Izbę Rolniczą i Gminę Bojanowo. Patronat honorowy sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski. Impreza „Wielkopolska Wieś Zaprasza” odbywa się jest już od siedmiu lat. Jej celem jest promowanie dorobku…
W świąteczny dzień 15 sierpnia 2018 roku w miejscowości Głuchów, przy granicy gmin Dobra i Kawęczyn, doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie tureckim z Krzysztofem Kwinciakiem jako głównym pomysłodawcą i organizatorem przygotowali spotkanie producentów kukurydzy dla rolników z powiatu tureckiego i powiatów ościennych. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością liczni goście, a wśród nich poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Bartosik. W gronie ponad 400 uczestników znaczną grupę stanowili rolnicy z powiatu sieradzkiego i kaliskiego. Celem spotkania pod hasłem OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – INNOWACJA było zapoznanie rolników z nowościami odmianowymi w produkcji kukurydzy, w zakresie jej nawożenia i ochrony. Całość produkcji pasz zielonych oraz kukurydzy stanowi główną bazę paszową dla bydła, które w produkcji zwierzęcej dominuje w tym rejonie.  W trakcie spotkania odbyło się szkolenie…
07 sierpnia 2018

Relacja z Dnia Ogórka w Karszewie

Opracowanie: Anna Stanisławska i Krzysztof Prusiński • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. odbył się już XII Dzień Ogórka w Karszewie. Impreza mogła zaistnieć dzięki wsparciu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zawiązaniu partnerstw pomiędzy Gminą Dąbie, Powiatem Kolskim, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i firmą PPH „Ogórecki”, przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Dąbia. Dzień Ogórka to impreza szkoleniowo-wystawiennicza, która daje możliwość wypromowania ogórka jako produktu lokalnego, poznanie jego wartości odżywczych, warunków i sposobu uprawy, ochrony przed szkodnikami i przydatności do przetwórstwa. W tym roku dzięki Przedsiębiorstwu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa z Ożarowa Mazowieckiego plantatorzy ogórków z terenu gminy Dąbie mogli zapoznać się z nowymi odmianami tego warzywa, poznać ich…
W dniu 30.06.2018 r. na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku odbyła się Przedżniwna Ocena Odmian zbóż, rzepaku oraz roślin bobowatych. Krótkiego otwarcia oraz przywitania zebranych gości dokonał kierownik PZDR w powiecie nowotomyskim Pan Krzysztof Labok. Wzorem lat ubiegłych imprezę zorganizowano krótko przed żniwami gdy jest już widocznych wiele różnic pomiędzy ocenianymi odmianami. Występująca w tym roku susza sprawiła, że rośliny dojrzewają o ok. 2 tygodnie wcześniej niż w latach z optymalnym rozkładem opadów. W takim przypadku już pod koniec czerwca można zaobserwować wielkość i stopień wykształcenia ziarniaków. Program spotkania obejmował prezentację kolekcji odmian, technologię uprawy oraz krótką charakterystykę odmian z uwzględnieniem parametrów którymi dana odmiana się charakteryzuje. Tej części przewodniczył Pan Roman Szulc,…
24 czerwca 2018

Relacja z Targów Rolniczych Kościelec 2018

Opracowanie: Maciej Zacharczuk
Czterdzieste, jubileuszowe Targi Rolnicze Kościelec 2018 dobiegły końca. Tegoroczne targi miały niepowtarzalny charakter. Połączyły w sposób profesjonalny wielki swój jubileusz 40-lecia z największym jubileuszem tego roku jakim jest 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Radość z tego jubileuszu umiejętnie podkreślono pełną zadumy akademią Niepodległości Polski. Inscenizację patriotyczną przedstawił Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Na placu targowym obleganym przez rolników i okolicznych mieszkańców bogatą wystawę przedstawiło blisko 250 firm i instytucji z branży rolniczej oraz okołorolniczej. Była to niepowtarzalna okazja by porozmawiać o nowościach oraz innowacjach w branży rolnej. Targi Rolnicze Kościelec 2018 odbyły się pod hasłem: „Promocja agrobiznesu…
Dzisiaj, w niedzielę 17 czerwca 2018 r., jesteśmy w Marszewie koło Pleszewa, gdzie odbywają się Marszewskie Dni Pola, Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ i XXX Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, zorganizowane na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim. Honorowy patronat nad imprezą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski. O godz. 11.00 na głównym placu wystawowym miało miejsce uroczyste otwarcie targów. Zaproszonych gości, wystawców i zwiedzających powitała wicedyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Witaszak. Podczas uroczystości otwarcia nastąpiło podsumowanie regionalnego etapu XVI edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, nad którym patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Współorganizatorami konkursu są Państwowa Inspekcja Pracy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szczególną w tym roku dla nas Polaków rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości podkreśliła krótkim…