31 maja 2019

Zaproszenie do udziału w operacji: „Aktywni lokalnie”

Opracowanie: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza
do udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach operacji pn. „Aktywni lokalnie”:

8 i 9 czerwca 2019 roku do Sielinka (powiat nowotomyski)
do odwiedzenia stoiska wystawienniczego z żywnościowymi produktami lokalnymi

oraz

27 czerwca 2019 roku do Marszewa (powiat pleszewski)
na konferencję pt. „Aktywni lokalnie – partnerstwo i współpraca”.

Stoisko wystawiennicze z żywnościowymi produktami lokalnymi do degustacji przygotowane będzie podczas kompleksowego wydarzenia: Wielkopolskie Targi Rolnicze, Dzień Pola, II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019, organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 8-9.06.2019 r. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2.

Konferencja odbędzie się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie, Marszew 25. Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące tematy:

 1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.
 2. Małe przetwórstwo lokalne jako forma aktywizacji mieszkańców.
 3. Wieś – miejsce do życia i wypoczynku.
 4. Sieci współpracy na obszarach wiejskich.
 5. Podmioty ekonomii społecznej na obszarach wiejskich.
 6. Inteligentna specjalizacja wsi oparta o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
 7. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.
 8. Przykłady dobrych praktyk.

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 86 304 18.

Do udziału w operacji zapraszamy rolników, domowników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką żywności wysokiej jakości, jej sprzedażą oraz wspieraniem aktywizacji i współpracy mieszkańców na terenach obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.

Celem operacji pn. „Aktywni lokalnie” jest ułatwienie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami inicjującymi działania na rzecz społeczności lokalnej. Operacja ma również na celu przekazanie i wymianę wiedzy i informacji w zakresie partnerstwa i nawiązywania współpracy prowadzącej do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Efektem tego jest promocja jakości życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest obszar małego przetwórstwa lokalnego, a produktem finalnym żywność wysokiej jakości. Efektem jest również wzrost aktywności mieszkańców w podejmowaniu działań mających na celu rozwój lokalnej społeczności poprzez tworzenie współpracy oraz powstawanie nowych partnerstw i sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, a także większa aktywność poszczególnych podmiotów oparta na dialogu i współpracy, wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz szersze perspektywy do rozwoju zawodowego, jak również poprawa warunków życia i ograniczania ubóstwa.

Operacja w ciągu roku przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, jak również do wspierania włączenia społecznego, a tym samym rozwoju gospodarczego.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl. Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Czytany 279 razy