10 lipca 2018

Informacja o podpisanej z UMWW umowie na realizację operacji: „Promocja agroturystyki, tradycji kulinarnych i rękodzieła wielkopolskiej wsi”

Opracowanie: Joanna Tarka
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: „Promocja agroturystyki, tradycji kulinarnych i rękodzieła wielkopolskiej wsi”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 137,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem zł. czterdzieści gr.).

Operacja mająca na celu:

 • zwiększenie atrakcyjności ofert gospodarstw agroturystycznych,
 • tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych,
 • poprawę rentowności i dochodowości gospodarstw agroturystycznych,
 • wyeksponowanie różnorodności regionalnej wsi wielkopolskiej,
 • zachowanie dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego Wielkopolski,
 • umożliwienie współpracy z miejscową społecznością w zakresie dostawy produktów i usług,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 1. Dwadzieścia Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i Sołectw powiatów: rawickiego, leszczyńskiego, kościańskiego i gostyńskiego oraz 5-ciu twórców rękodzieła ludowego wymienią się doświadczeniami dotyczącymi:
  • działalności agroturystycznej,
  • kulinarnymi, w ramach promocji kuchni wielkopolskiej,
  • rękodzieła ludowego.
 2. Nawiązanie pomiędzy sobą współpracy w w/w zakresie.
 3. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie działalności agroturystycznej.
 4. Zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytany 520 razy