12 czerwca 2020

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Opracowanie: Aldona Jankowska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego pt. „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:

  • Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI”. Praca powinna być wykonana w formacie A4 jednostronnie, dowolną techniką, w formie np. rysunku, komiksu, plakatu itp.
  • Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła #KupujŚwiadomie. Film promocyjny/spot reklamowy nie może przekraczać 60 sekund, powinien być wykonany w dowolnej technice filmowej i dostarczony na nośniku optycznym (płyta CD, DVD).

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów rolnych i żywnościowych pochodzących od lokalnych producentów i rolników.

Prace konkursowe należy przesyłać do 17 lipca 2020 r. – liczy się data nadania u operatora pocztowego lub innego przewoźnika – na adres:

KOWR OT w Poznaniu
ul. Fredry 12
61-701 Poznań

z dopiskiem: konkurs „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/konkurs-plastyczny-kupuj-swiadomie-produkt-polski oraz w załączonym poniżej Regulaminie. Wraz z pracą należy również przesłać podpisane Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Nagrody są bardzo atrakcyjne – smartfony, głośniki bezprzewodowe, kamerka sportowa oraz słuchawki.

Czytany 565 razy