05 lutego 2020

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Opracowanie: Marta Kondraciuk
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna jubileuszowa edycja ma zwrócić szczególną uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, które są związane z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 0-III oraz klasy IV-VIII. Praca powinna być wykonana w formacie A3 dowolną techniką.

Ocenie podlegać będzie:

  • zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,
  • oryginalność i pomysłowość,
  • estetyka wykonania.

Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziałów regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego upływa 28 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionym poniżej w części „Pobierz załącznik” regulaminie konkursu oraz pod adresem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/x-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Czytany 143 razy