23 kwietnia 2018

Konkurs na znak graficzny (logo) pasieki w Sielinku

Opracowanie: Jędrzej Wigura
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uwaga! Z przyczyn technicznych ogłoszenie wyników konkursu na logo pasieki w Sielinku nastąpi w niedzielę 10 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku. Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu!

Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Nagrodę ufundowała Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, pani Wiesława Nowak. Autor wybranego przez komisję logo otrzyma dwa banknoty Narodowego Banku Polski o nominale 500 PLN każdy, czyli kwotę łączną 1000 PLN.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich – konsumentów żywności ekologicznej dostrzegających rolę owadów w środowisku. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 propozycje.

Celem Konkursu jest:

  1. podtrzymanie zainteresowania rolą pszczół jako zapylaczy roślin uprawnych i indykatorów stanu środowiska naturalnego człowieka,
  2. zwrócenie uwagi na rolę pszczelarstwa i apiterapii w upowszechnianiu wśród konsumentów wiedzy o walorach produktów pszczelich,
  3. uświadomienie potrzeby znakowania tradycyjnej żywności ekologicznej dla konkurencyjności na rynkach Unii Europejskiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej, w części „Pobierz załącznik”, regulaminie. Do regulaminu jest dołączony formularz karty zgłoszenia.

Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic) wykonanej ręcznie lub za pomocą komputera z użyciem dowolnej liczby kolorów. Projekt logo musi być zaprezentowany i przedłożony w wersji papierowej w formacie nie mniejszym niż A4 lub w wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku informacji (pendrive, CD, DVD) w minimum jednym z wybranych formatów: AI, CDR, PDF, JPG, TIF.

Projekty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z napisem „logo pasieki w Sielinku” w terminie do 05.05.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.

Harmonogram konkursu

Data Czynność
7 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie konkursu przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na dorocznym Forum Pszczelarskim w Sielinku
5 maja 2018 r. Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego)
21 maja 2018 r. Obrady jury konkursu
9 czerwca 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu – w pierwszym dniu XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018
Czytany 876 razy