02 października 2017

Konkurs wiedzy „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o  walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej. 

Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ.

Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z  treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki” oraz zapis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.19997 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym zgłoszeniem komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni laureatów – 3 osoby, które uzyskają w teście największą liczbę punktów. Jeżeli liczba poprawnie rozwiązanych testów z największą ilością punktów będzie jednakowa i przekroczy liczbę głównych nagród (3), to wówczas zostanie przeprowadzone wśród tych osób losowanie, które wyłoni zwycięzców konkursu

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”. 

Harmonogram konkursu

Data Czynność
2 października 2017 r. Ogłoszenie konkursu.
23 października 2017 r. Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego).
27 października 2017 r. Obrady jury konkursu.
10 listopada 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu.