14 sierpnia 2020

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich – konsultacje publiczne. Twój głos jest ważny! Wyróżniony

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Komisja Europejska komunikatem do Parlamentu Europejskiego i Rady UE – „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich” (do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”), ogłoszonym 22 lipca br., otworzyła formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Komunikat dotyczący tej długoterminowej wizji zostanie opracowany w ramach priorytetu „Demokracja i Demografia” i jest powiązany ze sprawozdaniem w sprawie skutków zmian demograficznych i Zieloną Księgą na temat starzenia się społeczeństwa. Obejmie on również dalsze istotne aspekty dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, w tym wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Efekty proponowanych przez KE rozwiązań będą mieć wpływ na polskie rolnictwo oraz sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Aktywny udział i przekazanie opinii będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb w czasie prac i dyskusji prowadzonych w związku z tym dokumentem na forum europejskim.

Zachęcamy do analizy dokumentu KE i włączenia się w proces konsultacji, który obejmuje internetowe konsultacje publiczne na stronie KE pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-forrural-areas.

Ankieta będzie aktywna do 9 września br. Strona uruchomiająca proces wypełniania ankiety jest w języku polskim. W polu ankiety można umieścić maks. 4 000 znaków oraz opcjonalnie dodatkowo do wyrażonej opinii można dołączyć plik maks. 5 MB (mogą to być wyniki badań czy inne dowody potwierdzające tezy opinii).

Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do wypełnienia ankiety, a tym samym do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy.

Czytany 183 razy