08 października 2019

Zaproszenie na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, 10 X 2019

Opracowanie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Bez czystego środowiska nie będzie zdrowej żywności, dlatego w interesie nas wszystkich, zarówno konsumentów jak i producentów żywności jest dbałość o środowisko i korzystanie z niego w sposób zapewniający długoterminową efektywną ochronę. Tak powinno być! A jak jest? Czy wody podziemne i powierzchniowe są zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz środkami ochrony roślin?

Serdecznie zapraszamy na sesję „Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo”, która odbędzie się 10 października 2019 roku w godzinach 12.45 - 14.45 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon nr VII.

Poniżej program sesji, który udostępniamy również do pobrania w załączniku.

Jaka jest sytuacja obecnie? Podsumowanie badań w zakresie oznaczeń stężeń azotanów w wodach na terenach użytkowanych rolniczo w latach 2004-2016 na obszarze kraju (dr inż. Anna Kuczyńska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)

JAK MOŻNA ROZWIĄZAĆ PROBLEM? PREZENTACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH:

 • Soils2Sea: Redukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego wpływających do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe (dr inż. Anna Żurek, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • WaterProtect: Zarządzanie zlewnią użytkowaną rolniczo w celu ochrony jakości wód (mgr Marzena Nowakowska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)
 • AquaNES: Pestycydy w wodach powierzchniowych i podziemnych (dr hab. Krzysztof Dragon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • WaterPuck: Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPuck (mgr inż. Dominika Kalinowska, Politechnika Gdańska)

PANEL DYSKUSYJNY: BARIERY I ZACHĘTY DLA EFEKTYWNEJ OCHRONY WÓD NA TERENACH UŻYTKOWANYCH ROLNICZO

 • Magdalena Świątkowska – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • Magdalena Stachowiak – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • Anna Jagodzik – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; Delegatura w Lesznie
 • Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • MODERATOR: dr Małgorzata Woźnicka (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)
Czytany 299 razy