09 sierpnia 2019

Dotacja do nawodnień w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Michał Sosiński
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Występujące w ostatnich latach coraz częstsze okresy susz i okresy posuszne związane w głównej mierze z niedoborem opadów atmosferycznych mają realny wpływ na jakość i warunki produkcji rolniczej. Wykonane analizy zagrożenia suszą w ujęciu jej trzech z czterech typów, tj. suszy rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej (bez suszy atmosferycznej), doprowadziły do wniosków, że ekstremalnie i bardzo zagrożone występowaniem suszy rolniczej jest 38% łącznej powierzchni użytków rolnych, łąk, pastwisk i terenów leśnych, a występowaniem suszy hydrologicznej 29,70% i hydrogeologicznej 5,65% powierzchni obszaru kraju. Na poprawę tego stanu może wpłynąć m.in. stosowanie na szeroką skalę nawodnień użytków rolnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych związanych z zabezpieczeniem wody do produkcji rolniczej, zwłaszcza do nawodnień pól uprawnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiło do opracowania programu wsparcia rolnictwa w tym zakresie. Aktualnie na stronie internetowej ministerstwa (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/instrumenty-wsparcia-prow-2014-2020) opublikowana jest informacja o przygotowywanym wsparciu w zakresie nawodnień rolniczych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Celem tego wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
 • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
 • nawodnienia w gospodarstwie rolnym (obszar E).

Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz nawadniania.

Pełna treść i zakres pomocy w ramach tego działania znajduje się na ww. stronie internetowej ministerstwa. Poniżej przedstawiamy warunki uzyskania wsparcia do nawodnień rolniczych.

Wsparcie w ramach tego instrumentu w obszarach A-E może otrzymać rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni do 300 ha.

W ramach obszaru E wsparciu mogą podlegać inwestycje:

 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających (inwestycja ma potencjalnie przynieść co najmniej 10% oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji);
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą (potencjalna oszczędność wody ma wynieść co najmniej 10%, zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji, oraz powinno nastąpić faktyczne zmniejszenie zużycia wody na poziomie całej inwestycji);
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru (jeśli stan jednolitej części wód w odniesieniu do ilości wody nie został określony jako mniej niż dobry i inwestycja nie będzie miała znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko).

W ramach wszystkich ww. inwestycji określonych w obszarze E powinien być zainstalowany system pomiaru wody.

Jakie można otrzymać wsparcie:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji
 • i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 100 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru E.

W ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostanie uruchomiona w 2019 r. dodatkowa forma wsparcia, tzw. instrumenty finansowe. Rolnicy będą mogli uzyskać w wybranych bankach preferencyjne, długookresowe kredyty inwestycyjne oraz kredyty obrotowe, zabezpieczone gwarancjami opartymi na środkach PROW 2014-2020.

Ww. kredyty będą mogły służyć sfinansowaniu samodzielnej inwestycji lub finansowaniu obowiązkowego wkładu własnego beneficjenta w przypadku uzyskania pomocy dotacyjnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Nowa forma wsparcia będzie dostępna dla ostatecznych odbiorców bez ograniczeń w zakresie kierunków produkcji rolnej oraz wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych, jakie mają zastosowanie do wsparcia dotacyjnego. Podmioty ubiegające się o wsparcie w tej formie będą jednak musiały spełniać kryteria definicyjne określone dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw).

Gwarancja ze środków PROW 2014-2020 dla indywidualnego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 80% kwoty kredytu.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków będą ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym, na stronie internetowej ARiMR oraz w siedzibie oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Czytany 716 razy Ostatnio zmieniany 12 sierpnia 2019

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.