10 sierpnia 2018

Pomoc dla gospodarstw z tytułu zaprzestania produkcji trzody chlewnej

Opracowanie: Michał Bartz
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Jak informuje na swoich stronach internetowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 14 sierpnia 2018 r. mija termin, w jakim rolnicy posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali nakaz likwidacji stada świń, mogą składać wnioski o pomoc.

Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny są gospodarstwa, które:

 • otrzymały decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
 • siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania znajduje się na jednym z obszarów wymienionych w załączniku decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. (obszarze objętym ograniczeniami – tzw. strefa czerwona lub obszarze ochronnym – tzw. strefa żółta lub na obszarze zagrożenia – tzw. strefa niebieska);


   
 • w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., zwanym dalej „okresem referencyjnym”, utrzymywały łącznie we wszystkich posiadanych siedzibach stad średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię;
 • świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń;
 • nie otrzymały z tytułu nieutrzymywania świń żadnej pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub z budżetu Unii Europejskiej.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji PLW, jednak nie później niż do 14 sierpnia 2018 r.

ARiMR na swoich stronach także przypomina, że od 15 maja do 30 września 2018 r. posiadacze trzody chlewnej, którzy przystąpili do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia, mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o:

 • wypłatę II transzy rekompensaty, jeżeli przystąpili do programu w 2017 r.
 • wypłatę III transzy rekompensaty, jeżeli przystąpili do programu w 2016 r.
 • wypłatę IV transzy rekompensaty, jeżeli przystąpili do programu w 2015 r.

Należy podkreślić, że wszystkie te działania obejmują obszar tzw. stref objętych ograniczeniami, czyli nie dotyczą obszaru Wielkopolski.

Czytany 438 razy Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.