09 sierpnia 2018

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach deklarowanych do zazielenienia

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia w 2018 roku. Projekt takiej decyzji został przygotowany przez Komisję Europejską.

Susza jaka wystąpiła w Polsce w okresie maj-czerwiec 2018 r. spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz. Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą też uznane za obszary proekologiczne EFA.

Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiqzanej do tytoniu oraz w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, wdrażające przepisy w tym zakresie, zostały skierowane do konsultacj publicznych i uzgodnień.

Mając na względzie, że derogacja wprowadza korzystne rozwiązania dla rolników, tj. umożliwia w 2018 r. – z uwagi na niekorzystną sytuację – prowadzenie produkcji na ugorach deklarowanych do zazielenienia, już teraz informujemy o możliwości skorzystania z powyższego odstępstwa.

Czytany 209 razy