31 sierpnia 2017

Informacja o podpisanej z UMWW umowie na realizację konferencji „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”

  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”. 

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 5 743,37 zł.

Operacja mająca na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności do uwzględnienia w swojej działalności różnych aspektów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, co może znacząco zwiększyć atrakcyjność ich oferty, co z kolei powinno też zwiększyć osiągane dochody, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • minimum 50 osób, na co dzień zajmujących się działalnością turystyczną i wytwarzaniem żywnościowych produktów regionalnych lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności, w tym także grupa doradców WODR, wymieni się wiedzą i doświadczeniami, zostanie zapoznanych z różnymi przejawami wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, możliwymi do wykorzystania w prowadzonej działalności i zachęconych do współpracy oraz podejmowania różnych, także wspólnych inicjatyw, służących rozwojowi obszarów wiejskich; dzięki uzyskanej wiedzy i wdrożeniu różnych przejawów dziedzictwa do swojej działalności uzyskają wyższe z niej dochody, a wielkopolskie obszary wiejskie zachowają bardziej regionalny charakter;
  • opracowane zostaną materiały konferencyjne, które w liczbie 60 szt. trafią do uczestników i zaproszonych gości i będą stanowiły także w przyszłości podręczne źródło wiedzy, a opracowane na okoliczność konferencji wystąpienia będą zamieszczone w systemie eWODR i dostępne dla wszystkich doradców WODR do wykorzystania w pracy doradczej.