29 czerwca 2017

Pomoc w ramach działania „Współpraca” – wnioski od 30 czerwca do 31 lipca 2017

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, jeżeli ta grupa:

 • składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:
  • rolnicy,
  • właściciele lasów,
  • jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty świadczące usługi doradcze;
 • działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie przedmiotu operacji.

Pomoc przyznaje się na operacje, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dokumenty aplikacyjne wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa → otwórz.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłki rejestrowanej u operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną w terminie naboru wniosku określonym w niniejszym ogłoszeniu, który wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 25 i 669).

Drodzy Rolnicy, ​

​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy → skontaktuj się z nami.

Czytany 298 razy Ostatnio zmieniany 12 września 2017