12 lutego 2021

Zmiana opłat za wydanie paszportu dla bydła i jego duplikatu Wyróżniony

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 12 lutego 2021 roku wydanie paszportu dla bydła jest tańsze niż dotychczas i wynosi 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrosła natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł.

O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu dla bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem. Opłatę można uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub przelewem na rachunek bankowy numer: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Powyższy rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat od posiadaczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w jakim biurze powiatowym Agencji są składane zgłoszenia.

Paszporty dla bydła są wystawiane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Dokument jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram jest naklejany na paszport w biurach powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła.

Zgłoszenia bydła do rejestru można dokonać:

  • w formie elektronicznej, przy użyciu dedykowanej do tego celu aplikacji Portal IRZplus,
  • w formie pisemnej na formularzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument można złożyć osobiście w biurze powiatowym – pozostawić we wrzutni umieszonej przy wejściu do biura powiatowego lub wysłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Czytany 69 razy