Archiwum Aktualności
17 września 2020

Moja sytuacja w czasie koronawirusa – weź udział w ostatnim etapie badania

Opracowanie: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc już w ostatnim, trzecim etapie badań i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. Ankieta jest dostępna do końca września 2020 r. pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform Badanie koordynują dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz mgr Weronika Wyduba. Głównym celem badania jest zebranie opinii osób na temat ich dotychczasowych oraz przyszłych dochodów, stabilności ich miejsca pracy, zmian w zakresie konsumpcji oraz przyjmowanych postaw, a także przewidywań przeobrażeń, które zajdą na rynku pracy, zmian…
16 września 2020

Szkolenie NCBR „Szybka ścieżka AGROTECH”, 21 września 2020

Opracowanie: Platforma Przemysłu Przyszłości • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza 21 września 2020 r. do Poznania na szkolenie dla osób chcących złożyć wniosek aplikacyjny w ramach programu „Szybka ścieżka AGROTECH”. Platforma Przemysłu Przyszłości, jako fundacja Skarbu Państwa, wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w organizacji konkursu „Szybka ścieżka AGROTECH”, którego budżet wynosi 100 mln zł. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty B+R z zakresu między innymi: robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku.  ZAPISZ się na szkolenie: tutaj. Ze szczegółami dokumentacji konkursowej można zapoznać się: tutaj. Artykuł na temat konkursu: tutaj. Film promocyjny: tutaj.
Ostatnio zmieniany 16 września 2020
11 września 2020

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 – wnioski do 30 września 2020

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 9 do 30 września 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej: 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub 3 sztuk krów, samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub 1 sztuki…
Ostatnio zmieniany 11 września 2020
09 września 2020

Z żalem informujemy, że odszedł nasz kolega śp. Włodzimierz Szulc

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 10 września 2020
03 września 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Opracowanie: Główny Urząd Statystyczny • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 1 września do 30 listopada 2020 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny 2020. To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat – ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 roku. Ciekawe, jak zmieniło się rolnictwo w tym okresie? Spis rolny według stanu na 1 czerwca 2020 roku obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych – gospodarstwa indywidualne, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 roku prowadziły działalność rolniczą. Powszechny Spis Rolny 2020 dotyczy szeregu tematów: użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochrona roślin, budynki gospodarskie, ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarcza, struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna, chów i hodowla ryb. Zebrane w spisie…
02 września 2020

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa są zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe. Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków. Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni ustawionych w placówkach terenowych ARiMR.…
14 sierpnia 2020

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich – konsultacje publiczne. Twój głos jest ważny!

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Komisja Europejska komunikatem do Parlamentu Europejskiego i Rady UE – „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich” (do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”), ogłoszonym 22 lipca br., otworzyła formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Komunikat dotyczący tej długoterminowej wizji zostanie opracowany w ramach priorytetu „Demokracja i Demografia” i jest powiązany ze sprawozdaniem w sprawie skutków zmian demograficznych i Zieloną Księgą na temat starzenia się społeczeństwa. Obejmie on również dalsze istotne aspekty dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, w tym wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz konferencję w sprawie przyszłości Europy. Efekty proponowanych przez KE rozwiązań będą mieć wpływ na polskie rolnictwo oraz sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Aktywny udział i przekazanie opinii…
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania na temat wpływu pandemii COVID-19 na obszary wiejskie oraz rolnictwo. Z powodu ograniczonego kontaktu przeprowadza je drogą internetową. Centrum zwróciło się do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z prośbą o upowszechnianie wśród rolników ankiety dotyczącej wpływu COVIT-19 na gospodarstwa rolne. Badania w formie ankiety prowadzone są z uwagi na fakt, że zainteresowanie badaczy i społeczeństwa skupiło się na obszarach miejskich, podczas gdy obszarom wiejskim poświęcono mało uwagi. Sytuacja, choć tego nie chcemy, może się powtórzyć, już odczuwamy zagrożenie wywołane wzrostem zachorowań związanych z koronawirusem. Zatem, każdy rolnik powinien poświęcić kilka minut i wyrazić swoje zdanie, bo może mieć to duże znaczenie w przyszłości. Ankieta jest całkowicie…
Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2020
03 sierpnia 2020

Polski e-bazarek!

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki doradztwa rolniczego zapraszają do korzystania z platformy ogłoszeniowej polskiebazarek.pl. Tutaj rolnicy i producenci żywności mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów, a konsumenci mogą kupować i płacą dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – bez marży pośredników.
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2020