Archiwum Aktualności
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku zaprasza na konferencję Innowacje w zakresie integrowanej ochrony roślin ​NAUKA – TECHNOLOGIA – PRAKTYKA która odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku. Program spotkania: 10.00 - 10.10 Rozpoczęcie konferencji – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 10.10 - 10.50 Jak walczyć z presją chorób grzybowych w zbożach i kukurydzy – prof. dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochroy Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 10.50 - 11.20 Narastający problem szkodników w uprawach zbóż, kukurydzy i rzepaku – dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochroy Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 11.20 - 11.50 Rola nawożenia potasem, siarką i magnezem w nawożeniu roślin uprawnych…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2019
05 lutego 2019

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Opracowanie: Sekcja Projektów i Zadań Komercyjnych, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przystąpienie do programu pomoże rolnikom przede wszystkim poprawić wyniki gospodarcze, ułatwić restrukturyzację i modernizację czy zróżnicować produkcję rolną. W ramach poddziałania realizowane będą programy doradcze w gospodarstwach rolnych przez okres trzech lat. Z usług może skorzystać tylko 1986 rolników, którzy spełniają określone parametry (np. powierzchnia, preferencje dla młodych rolników, limity dla powiatów, limity dla usług). Operacje będą prowadzone na terenie powiatów: KUD46 powiaty: jarociński, kaliski,…
Ostatnio zmieniany 14 lutego 2019
17 stycznia 2019

Zapraszamy na spotkania „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Opracowanie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Serdecznie zapraszamy rolników i mieszkańców wsi na spotkania pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Celem spotkań odbywających się w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych, takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jest przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne tematy w dzisiejszym rolnictwie. Na spotkaniach będą omawiane następujące zagadnienia: Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZplus. Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR. Transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS. Idee,…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2019
Ostatnio zmieniany 15 stycznia 2019
11 stycznia 2019

Zaproszenie na konsultacje projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Opracowanie: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). Konsultacje odbędą się 14 stycznia o godz. 9.30 w Kępnie w hotelu „Kamiński a zdrowie” przy ul. księdza Wawrzyniaka 34. Zapraszamy każdego, kto troszczy się o rozwój kraju i swojego regionu, a tym samym chciałby mieć wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Informacje na temat dokumentu oraz rejestracja uczestnictwa dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr. Zależy nam na każdej opinii. Dlatego też, jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu osobiście, prosimy o przesłanie swoich wniosków lub uwag na załączonym formularzu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”. Uwagi można przesyłać do 23 stycznia 2019 r.…
Ostatnio zmieniany 18 stycznia 2019
Od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Drodzy Rolnicy, ​ ​Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami. Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.: jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2019
28 grudnia 2018

Podziękowania i świąteczne życzenia dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki skierowali do kierownictwa i pracowników ośrodków doradztwa rolniczego podziękowania i świąteczne życzenia następującej treści: Szanowni Państwo! Przed nami jedne z najpiękniejszych w naszej tradycji rodzinnych świąt –Święta Bożego Narodzenia. Nim jednak złożymy sobie życzenia prosimy przyjąć od nas serdeczne podziękowania. Ten rok był wyjątkowo trudny dla rolników, ale także dla Państwa. Ogromna susza wymagała podjęcia ogromnego wysiłku, aby w tych trudnych momentach pomoc do rolników dotarła jak najszybciej. Wasz aktywny udział w pracach komisji klęskowych pozwolił na rzetelną wycenę strat. Istotne było także Wasze zaangażowanie i profesjonalizm przy przygotowaniu e-wniosków o płatności bezpośrednie. Współczesne rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich wymagają specjalistycznej, wysoko kwalifikowanej wiedzy.…
28 grudnia 2018

Nauka doradztwu rolniczemu

Opracowanie: Jolanta Klupś
Niezwykle trafionym pomysłem na wymianę doświadczeń są cykliczne spotkania doradców z kadrą krajowych ośrodków naukowo-badawczych. Osobiście miałam okazję i wielką przyjemność uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniu w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach k. Warszawy. Oprócz doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, w spotkaniu brali udział organizatorzy: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego. Trzydniowe spotkanie było bardzo urozmaicone. Składało się z części wykładowej, wyjazdowej oraz zwiedzania laboratoriów badawczych. W części referatowej poruszono następujące zagadnienia: deficyt wody i potrzeby nawodnień roślin uprawnych w Polsce; nowe wymagania prawa wodnego; założenia programu działań mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego; źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza z rolnictwa oraz rozwiązania technologiczne i techniczne ograniczające…
17 grudnia 2018

Warsztaty lokalne w sprawie projektu planu zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000

Opracowanie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych (dalej PZO) dla obszarów Natura 2000: Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058, które odbędą się 19 grudnia 2018 r. w godz. 10.00-13.00 w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (adres: Zielonka 4, 62-095 Murowana Goślina) → więcej informacji (plik PDF). Stawy Kiszkowskie PLH300050, które odbędą się 21 grudnia 2018 r., w godz. 9.00-12.00 w sali Urzędu Gminy Kiszkowo (adres: ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo) → więcej informacji (plik PDF). Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, które odbędą się 21 grudnia 2018 r. w godz. 13.00-15.00 w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. (adres: Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.) → więcej informacji (plik PDF). Zamorze Pniewskie PLH300036, które odbędą się 28 grudnia 2018 r.…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2018