Archiwum Aktualności
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać od 28 września do 27 października 2018 r. Pomoc taka może być przyznana rolnikowi (osobie fizycznej), który spełnia następujące warunki: jest wpisany do ewidencji producentów; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw; przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą, i który zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat; jest pełnoletni; nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc…
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na konferencję „Specjalizacja w turystyce wiejskiej”, która odbędzie się 7 października 2018 r. o godz. 10.00 w Marszewie k. Pleszewa w sali konferencyjnej w budynku przy terenach targowych, podczas Jesiennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy! PROGRAM KONFERENCJI 10.00 - 10.15 Powitanie uczestników szkolenia – przedstawiciel WODR  10.15 - 11.00 Promowanie polskiej żywności pod wspólną marką „Polska Smakuje” – przedstawiciel KOWR w Poznaniu 11.00 - 11.45 Specjalizacja w gospodarstwach agroturystycznych – przedstawiciel WODR 11.45 - 12.30 Social media elementem promocji, czyli jak wykorzystać internet do promocji gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej – przedstawiciel WODR 12.30 - 12.45 Przerwa kawowa 12.45 - 13.30 Możliwości różnicowania działalności gospodarstw agroturystycznych –…
Ostatnio zmieniany 03 października 2018
Organizatorzy: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz Partner konferencji: Powiat Wągrowiecki serdecznie zapraszają na konferencję ​„Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, realizowaną na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. Konferencja odbędzie się 10 października 2018 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35, w powiecie wągrowieckim. Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy! Program konferencji 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji: Wiesława Nowak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki 10.15 - 10.45 Deficyt białka paszowego w Polsce – hodowla odmian roślin strączkowych dla zaspokojenia deficytu białka paszowego – prof. dr hab. Wojciech Święcicki,…
Ostatnio zmieniany 03 października 2018
21 września 2018

Rolniczy handel detaliczny – szkolenie 26 IX 2018 w Pile

Opracowanie: Marta Matuszewska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Prezydentem Miasta Piły zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym rolniczego handlu detalicznego. Szkolenie jest skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, a także osób posiadających gospodarstwo rolne, którzy chcieliby w sposób zgodny z przepisami prawa sprzedawać wyroby z własnego gospodarstwa. Szkolenie to jest również dobrą okazją dla osób posiadających gospodarstwo agroturystyczne, by zgłębić wiedzę, którą będą mogli wykorzystać do rozszerzenia swojej oferty agroturystycznej. Szczegóły na plakacie.
18 września 2018

Plan dla wsi

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Plan dla wsi” to rządowy program wsparcia polskiego rolnictwa. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, założenia programu zostały wypracowane na podstawie rozmów z rolnikami w całej Polsce i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. „Plan dla wsi” opiera się na trzech filarach, którymi są: ochrona – pomoc w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, wsparcie – właściwa organizacja rynku, rozwój – wdrażanie do rolnictwa zaawansowanych technologii. Mając to na uwadze, priorytetowymi obszarami działania, zawartymi w koncepcji „Planu dla wsi”, są: Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych zostanie zwiększone wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego Dla stabilizacji rynków rolnych zostanie utworzony…
Ostatnio zmieniany 15 października 2018
14 września 2018

Pomoc suszowa – nabór wniosków o wsparcie finansowe rusza 14 września

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Jak informuje na swojej stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy będzie udzielana pomoc. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy pierwotnie można było składać od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy pierwotnie można było składać od 26.09.2018…
Ostatnio zmieniany 01 października 2018
13 września 2018

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – nowy Portal IRZplus

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku został uruchomiony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych nowy Portal IRZplus służący do dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Portal dostępny jest pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl. Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html została zamieszczona instrukcja obsługi Portalu IRZplus. Portal IRZplus umożliwia: wgląd do danych siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie, przegląd zgłoszonych zdarzeń, składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, zamawianie duplikatów paszportów dla bydła, sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.
Ostatnio zmieniany 13 września 2018
03 września 2018

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, 24 X 2018

Opracowanie: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​​ Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (Marszew 25, 63-300 Pleszew) 24 października 2018 r. (9.00 – 14.00) Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe – dr hab. Urszula Smolińska, Instytut Ogrodnictwa. Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych – dr hab. Czesław Ślusarski, Instytut Ogrodnictwa. Preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin – dr Anna Gałązka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych – dr inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Degradacja gleb i metody przeciwdziałania temu zjawisku – dr inż. Jacek Niedźwiecki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy – dr Beata Kowalska, Instytut…
Ostatnio zmieniany 16 września 2018
W niedzielę 26.08.2018 o godz. 12.00 rozpoczną się 20. Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Wydarzenie odbywać się będzie na Polanie Harcerza przy ul. Wiankowej 3, nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. W wydarzeniu udział weźmie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem na naszym stoisku zlokalizowanym w części wystawienniczej imprezy. Do zobaczenia na stoisku nr 10! Serdecznie zapraszamy!
Ostatnio zmieniany 24 sierpnia 2018