Archiwum Aktualności
W terminie od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą ubiegać się: rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń); spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została…
Ostatnio zmieniany 14 września 2017
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą w biurach powiatowych Agencji w terminie od 25 września do 24 października 2017 r. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz i wzory wszystkich wymaganych oświadczeń składanych przez wnioskodawcę oraz przejmującego, jak również wniosku o płatność, udostępnione są na stronie internetowej Agencji → kliknij tutaj oraz we wszystkich biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących…
Ostatnio zmieniany 12 września 2017
12 września 2017

Uwaga rolnicy poszkodowani w wyniku sierpniowych nawałnic

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności zgłoszenia tego faktu do ARiMR. Powinni to uczynić bezzwłocznie wszyscy, którzy obecnie korzystają ze wsparcia ARiMR lub zamierzają skorzystać z pomocy specjalnej. Zapraszamy do najbliższych placówek ARiMR – Biur Powiatowych lub Oddziałów Regionalnych.
Ostatnio zmieniany 12 września 2017
04 września 2017

Podlaski Dzień Kukurydzy, Szepietowo 10 września 2017

Opracowanie: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 04 września 2017
Od 4 września rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa…
Ostatnio zmieniany 12 września 2017
31 sierpnia 2017

22-25 września 2017 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW

Opracowanie: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych już po raz dziewiętnasty organizuje Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW. Tegoroczna wystawa odbędzie się w dniach 22-25 września tradycyjnie na terenie byłego lotniska w Bednarach k. Pobiedzisk, w województwie wielkopolskim. AGRO SHOW to doskonała okazja, by w jednym miejscu zapoznać się z kompleksową ofertą dla rolnictwa, zobaczyć najnowszy sprzęt, spotkać się z producentami, dystrybutorami i sprzedawcami maszyn, wziąć udział w ciekawych spotkaniach i seminariach. Wystawa czynna będzie od piątku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00, a w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00. Podobnie jak w latach ubiegłych, wstęp na wystawę będzie bezpłatny, a na przyjezdnych czekać będą bezpłatne parkingi i katalogi. Grupy zorganizowane mogą liczyć na dofinansowanie przyjazdu grupy minimum 20 osób. Organizatorem wyjazdu może być ośrodek doradztwa rolniczego, gmina, izba rolnicza,…
Ostatnio zmieniany 09 września 2017
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”.  Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 5 743,37 zł. Operacja mająca na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności do uwzględnienia w swojej działalności różnych aspektów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, co może znacząco zwiększyć atrakcyjność ich oferty,…
Ostatnio zmieniany 16 września 2017
31 sierpnia 2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamiast Agencji Rynku Rolnego

Opracowanie: ARR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), z dniem 31 sierpnia 2017 roku znosi się Agencję Rynku Rolnego, a z dniem 1 września 2017 roku tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego. Organizację i zadania będzie regulowała ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).
Ostatnio zmieniany 09 września 2017
21 sierpnia 2017

Formy pomocy dla rolników po przejściu huraganu w Wielkopolsce

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 4 do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysyłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz…
Ostatnio zmieniany 12 września 2017