Archiwum Aktualności
21 czerwca 2018

Wycieczki z zagranicy odwiedzają gospodarstwa demonstracyjne

Opracowanie: Czesław Bachorz • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Wieść o stworzeniu sieci gospodarstw demonstracyjnych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu obiegła cały kraj. Informacja rozeszła się także poza granicami kraju, dotarła również do krajów Europy Zachodniej. Zorganizowaną współpracą naszego ośrodka z rolnikami w zakresie upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych zainteresowali się rolnicy z Armenii, Holandii, Francji i Niemiec. Ostatnio mieliśmy zaszczyt gościć wycieczkę rolników z Niemiec, którzy zwrócili się do nas o umożliwienie zwiedzenia wybranych gospodarstw o profilu produkcji roślinnej i zwierzęcej (konkretnie bydła mlecznego). Grupa 39 rolników z Niemiec z regionu Hessen 17 czerwca 2018 roku wizytowała dwa gospodarstwa demonstracyjne: gospodarstwo demonstracyjne Pana Krzysztofa Rupy w Cichej Górze w powiecie nowotomyskim; Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe „Jagrol” Sp. z o.o. w Pierzchnie koło Kórnika w powiecie poznańskim. Podczas wizytacji gospodarstw rolnicy z Niemiec…
Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2018
20 czerwca 2018

Zaproszenie do Szepietowa, 23-24 czerwca 2018

Opracowanie: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 20 czerwca 2018
15 maja 2018

Zaproszenie na seminarium „Doskonalenie produkcji świń w dobie ASF”

Opracowanie: top agrar Polska • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 15 maja 2018
27 kwietnia 2018

Zaproszenie na konferencję „Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania”, 16 maja 2018 r.

Opracowanie: Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 30 kwietnia 2018
27 kwietnia 2018

Uwaga producenci surowca tytoniowego! Wniosek o wpis do rejestru do 15 maja 2018 r.

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W dniu 15 grudnia 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2216), nakładająca na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obowiązek realizacji nowych zadań w zakresie monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego w Polsce. Wymieniona wyżej ustawa nakłada również na producentów surowca tytoniowego obowiązki związane z prowadzeniem działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca tytoniowego. Zgodnie z zapisem tej ustawy, warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbycia surowca tytoniowego jest konieczność uzyskania wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo…
Ostatnio zmieniany 30 kwietnia 2018
19 kwietnia 2018

Prawda o nagrodach w administracji obsługującej sektor rolny

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od wczoraj niektóre media, głównie internetowe, publikują nieprawdziwe informacje o nagrodach w instytucjach administracji obsługującej sektor rolny. Przekazywanych jest w nich wiele nieścisłości i przekłamań. Przede wszystkim suma nagród wypłaconych w 2017 roku pracownikom ministerstwa i podległych mu instytucji, wyniosła 139,5 mln złotych (brutto), a nie jak podają media 173 mln zł. Kwota 139,5 mln złotych (nagród brutto) została przyznana prawie 28 tysiącom osób zatrudnionych w tych jednostkach. Oznacza to, że średnia miesięczna nagroda wyniosła 419 zł brutto na osobę. Czyli netto dla pracownika przypadało około 340 zł. Nieprawdziwe dane podane zostały w odniesieniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której jest prawie 11 tys. etatów, a nie jak poddają media 9,5 tysiąca. W związku z tym nieprawdziwa jest także kolejna, przekazywana informacja o średniej nagrodzie w wysokości…
Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2018
11 kwietnia 2018

Zaproszenie na Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” do Olsztyna, 21-22 kwietnia 2018 r.

Opracowanie: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 30 kwietnia 2018
10 kwietnia 2018

Zaproszenie na Targi Ogrodnicze PAMIĘTAJMY O OGRODACH do Piotrkowa Trybunalskiego, 29 kwietnia 2018 r.

Opracowanie: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2018
26 marca 2018

Ferma Udoju Klaczy ze wsi Kłodzin w gminie Mieścisko zwyciężyła w konkursie „Innowacyjny Rolnik 2018”

Opracowanie: Tygodnik Poradnik Rolniczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z czasopismem Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz magazynem rolniczym top agrar Polska rozstrzygnęli konkurs „Innowacyjny Rolnik”. W kategorii rolniczy handel detaliczny zwycięzcą został Pan Andrzej Serwatka ze wsi Kłodzin w gminie Mieścisko, prowadzący Fermę Udoju Klaczy. Ideą konkursu było wyróżnienie tych rolników, którzy znaleźli pomysł na dodatkowy zarobek z rolnictwa, wprowadzili zupełnie nowe rozwiązania, które znacznie zwiększyły wydajność lub produkcję w gospodarstwie. Kandydaci do tytułu „Innowacyjny Rolnik” mogli zgłaszać się w czterech kategoriach: innowacyjne gospodarstwo rodzinne, innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi, innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne, rolniczy handel detaliczny. W kategorii rolniczy handel detaliczny zwyciężył Pan Andrzej Serwatka ze wsi Kłodzin, prowadzący Fermę Udoju Klaczy. Pozyskiwanie i sprzedaż mleka klaczy…
Ostatnio zmieniany 26 marca 2018