Archiwum Aktualności
17 września 2019

Tragi rolnicze „Jesień w Gliśnie”, 22 IX 2019

Opracowanie: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W programie: promocja dorobku rolnictwa województwa lubuskiego, promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, wystawa żywności wysokiej jakości, kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego, kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych, kiermasz wypieków i wyrobów wiejskich, kiermasze ogrodniczo-pszczelarskie, prezentacja osiągnięć kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i sołectw, wystawa sprzętu ogrodniczego, w tym prezentacja nowości technologicznych i technicznych w produkcji rolnej, wystawa drobnego inwentarza, sprzedaż materiału szkółkarskiego, roślin sadowniczych i ozdobnych, warzyw i owoców sezonowych, promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), fachowe doradztwo specjalistów Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa, konkursy dla dzieci, występy lubuskich zespołów ludowych.
Ostatnio zmieniany 17 września 2019
12 września 2019

Zapraszamy już w najbliższą sobotę 14 IX 2019 do Gołaszyna!

Opracowanie: Sylwia Jakubowska
Grupa „RETRO” powstała w listopadzie 2014 roku z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Borku Wielkopolskim. Podczas niespełna pięcioletniej działalności zespół uczestniczył już w 63 różnych regionalnych przeglądach. Swoimi występami uświetniał różne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i patriotyczne w gminie Borek Wielkopolski, a także w sąsiednich powiatach. W swoim repertuarze zespół posiada utwory biesiadno-rozrywkowe, patriotyczne, ludowe i religijne. Początkowo zespół liczył 12 śpiewaków, aktualnie zespół składa się z 17 osób: 11 kobiet i 6 mężczyzn. Założycielem i kierownikiem jest Helena Mikołajczak, a kierownikiem muzycznym Jerzy Zeidler. Obecnie zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim, promując również działania artystyczne gminy Borek Wlkp. Zapraszamy na występ!
Ostatnio zmieniany 12 września 2019
26 sierpnia 2019

Nabór na studia podyplomowe 2019/2020 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

Opracowanie: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) informuje, że trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych 2019/2020 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Studia Podyplomowe IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM). Program studiów obejmuje program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 554). Podczas ponad 200 godzin zajęć merytorycznych przedstawione zostaną zagadnienia m.in. przepisów prawnych, metod ochrony roślin wykorzystywanych w IPM, planowania i zakładania upraw,…
Ostatnio zmieniany 27 sierpnia 2019
23 sierpnia 2019

Zaproszenie na Krajowe Dożynki Ekologiczne, 14 IX 2019

Opracowanie: Anna Giera
W sobotę 14 września 2019 r. w Przysieku odbędą się Krajowe Dożynki Ekologiczne pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie to organizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku razem z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Krajowe Dożynki Ekologiczne są świętem plonów producentów żywności ekologicznej i jednocześnie stanowią okazję do promocji krajowych produktów ekologicznych, dzięki którym powróciły dobre, tradycyjne smaki pozbawione chemii. Podczas tego wydarzenia planowana jest prezentacja oferty polskich producentów ekologicznych. Organizatorzy zapraszają do organizacji stoisk promocyjnych z żywnością ekologiczną (stoiska zbiorowe lub indywidualne rolników, przetwórców ekologicznych). Stoiska dla rolników ekologicznych są bezpłatne. Pytania odnośnie dożynek i zgłoszeń na stoiska należy kierować do Piotra Stelmaszyka (tel. 601 664 415) lub Agnieszki Dobosz-Idzik (tel. 723 692 568) z Kujawsko-Pomorskiego…
14 maja 2019

XXVI Krajowe Dni Ziemniaka, 23-25 VIII 2019

Opracowanie: Piotr Kujawa – WODR w Poznaniu oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W dniach 23-25 sierpnia 2019 r. w Siemiątkach k. Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) odbędą się XXVI Krajowe Dni Ziemniaka. Głównym organizatorem jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy, natomiast rolę współorganizatora w związku ze zlokalizowaniem imprezy w województwie warmińsko-mazurskim powierzono jednemu z największych w Polsce producentów ziemniaka sadzeniaka Centrali Nasiennej Nidzica. W tym roku, po raz pierwszy w historii Krajowych Dni Ziemniaka Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydował o współorganizowaniu tej imprezy. Krajowe Dni Ziemniaka to jedna z najważniejszych specjalistycznych imprez wpisujących się w rządowy Plan dla Wsi oraz Program dla Polskiego Ziemniaka. Celem tego wydarzenia jest integracja polskiej branży ziemniaczanej, otwarcie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych. Krajowe Dni Ziemniaka gromadzą znaczną liczbę zagranicznych,…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2019
20 sierpnia 2019

XXVIII ROL-SZANSA 2019, 24-25 sierpnia

Opracowanie: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2019
20 sierpnia 2019

Ankieta KSOW

Opracowanie: Sekcja Projektów i Zadań Komercyjnych, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W związku z rozpoczęciem prac nad założeniami do nowego okresu programowania Biuro Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało ankietę oceny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez partnerów. Wyniki ankiety posłużą Instytucji Zarządzającej KSOW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) do przygotowania ewentualnych zmian w jej funkcjonowaniu w obecnym okresie programowania (2014-2020) oraz zaprojektowania Sieci w nowym okresie (2021-2027). Zwracamy się zatem z prośbą do odbiorców naszych przedsięwzięć realizowanych z KSOW – osób, które brały udział w realizowanych przez nas operacjach do wypełnienia ankiety znajdującej się pod linkiem: https://forms.gle/TeXh4ueAJiooGUnYA. Termin wypełnienia ankiety mija 15 września 2019 r.
09 sierpnia 2019

Dotacja do nawodnień w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Michał Sosiński
Występujące w ostatnich latach coraz częstsze okresy susz i okresy posuszne związane w głównej mierze z niedoborem opadów atmosferycznych mają realny wpływ na jakość i warunki produkcji rolniczej. Wykonane analizy zagrożenia suszą w ujęciu jej trzech z czterech typów, tj. suszy rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej (bez suszy atmosferycznej), doprowadziły do wniosków, że ekstremalnie i bardzo zagrożone występowaniem suszy rolniczej jest 38% łącznej powierzchni użytków rolnych, łąk, pastwisk i terenów leśnych, a występowaniem suszy hydrologicznej 29,70% i hydrogeologicznej 5,65% powierzchni obszaru kraju. Na poprawę tego stanu może wpłynąć m.in. stosowanie na szeroką skalę nawodnień użytków rolnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych związanych z zabezpieczeniem wody do produkcji rolniczej, zwłaszcza do nawodnień pól uprawnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiło do opracowania programu…
Ostatnio zmieniany 12 sierpnia 2019
06 sierpnia 2019

Szkolenie – wyjazd studyjny: „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza”

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie nt. „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza”. Cel szkolenia: Podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości poprawy jakości powietrza, wykorzystania technologii OZE oraz ich zastosowania w przedsiębiorczości i przedsięwzięciach komunalnych. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie jest skierowane do doradców i specjalistów Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, pracowników jednostek samorządowych, nauczycieli szkół rolniczych i leśnych oraz mieszkańców wsi i przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego. Seminarium odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63…
Ostatnio zmieniany 06 sierpnia 2019