II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019, 8-9 VI 2019

Opracowanie: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z  siedzibą w Sielinku • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

​​

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez
chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach zachodniej i południowej Polski
na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału

II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych,
XXV Wystawie Zwierząt SIELINKO 2019,

które odbędą się 8-9 czerwca 2019 r. w godz. 9.00-17.00 w Sielinku k. Opalenicy.


Miejsce imprezy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2; 64-330 Opalenica.


Serdecznie zapraszamy do udziału w II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych organizowanej w ramach jubileuszu XXV-lecia Wystaw Zwierząt w Sielinku. Wyjątkowo w tym roku będzie można zobaczyć oprócz wysokowydajnych ras, rasy zachowawcze z różnych grup zwierząt (bydło – m.in. białogrzbieta; konie – konik polski, rasa huculska, rasa śląska i wielkopolska; owce i kozy – merynos polski w starym typie; króliki – m. in. popielniański biały; drób – ok. 15 ras drobiu wodnego oraz kilka ras kur i perlic).

DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Pierwszego dnia wystawy, 8 czerwca, komisje sędziowskie dokonają wyceny ras wysokowydajnych, natomiast eksperci z Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k. Krakowa będą omawiać różnice pomiędzy prezentowanymi wysokowydajnymi okazami a przedstawicielami ras zachowawczych. Następnie odbędzie się konferencja pt. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.”

Dodatkowo zwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć:

 • pokaz tresury psów,
 • nagradzanie czempionów i wiceczempionów,
 • zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi,
 • pokaz woltyżerki.

Uczestników zapraszamy także do:

 • degustacji potraw z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego,
 • bezpłatnych konsultacji specjalistów (Ocena Wartości Użytkowej Bydła),
 • bezpłatnego przebadania pasz objętościowych na stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • wzięcia udziału w konkursach organizowanych m. in. przez Krajową Radę Drobiarstwa.

II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych będzie także okazją do uczczenia jubileuszu 130-lecia „Poradnika Gospodarskiego”.

Program XXVI Wielkopolskich Targów Rolniczych, II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawy Zwierząt SIELINKO 2019, Dni Pola

8 CZERWCA 2019 r. (sobota)
9.00  Rozpoczęcie targów
9.00 – 17.00 Prezentacja sprzętu rolniczego oraz środków do produkcji rolnej
8.30 – 13.00 Wycena zwierząt hodowlanych połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych
8.30 – 10.00 Wycena bydła mięsnego – ring główny
10.00 – 13.00 Wycena bydła mlecznego połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – ring główny
10.00 – 13.00 Wycena koni połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – parkur
10.00 – 13.00 Wycena owiec i kóz połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – hala owiec
10.00 – 13.00 Wycena stad drobiu połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – płyta drobnego inwentarza
10.00 – 13.00 Wycena zwierząt futerkowych połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – hala ze zwierzętami futerkowymi
11.00 – 13.00 130-lecie Poradnika Gospodarskiego – sala Muzeum Gospodarki Mięsnej
13.00 – 14.00 Wybór i prezentacja na ringu głównym super czempionów, najpiękniejszych zwierząt wystawy spośród jałówek i krów ras mlecznych oraz ras bydła mięsnego
14.00 – 15.00 Uroczyste otwarcie Wielkopolskich Targów Rolniczych oraz II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawy Zwierząt SIELINKO 2019 – ,,Pod Zegarem”
15.00 – 17.00 Pokaz tresury psów – parkur
17.00 – 20.00 Konferencja nt. rodzimych ras zachowawczych w Polsce pt. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach zachodniej i południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”’– sala Muzeum Gospodarski Mięsnej. Organizator: WODR w Poznaniu, IZ-PIB w Balicach
 
9 CZERWCA 2019 r. (niedziela)
9.00 Rozpoczęcie targów
10.00 – 13.00

Ring główny: Prezentacja czempionów i wiceczempionów: 

 • uroczystość wręczenia pucharów, nagród i dyplomów hodowcom – bydła mięsnego, bydła mlecznego, koni, owiec i kóz, drobiu i zwierząt futerkowych
 • ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Hodowców cieląt jałówek rasy HO (Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu z siedzibą w Tulcach, Sp. z o.o.)

13.00 – 15.00

Pokaz koni i bydła mięsnego połączony z warsztatem porównawczym zwierząt reprezentujących rodzime rasy zachowawcze połączona z merytorycznym komentarzem
10.00– 17.00 Parkur: Zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi – w przerwie zawodów pokaz woltyżerki i rywalizacja zawodników startujących w konkursie potęgi skoków
17.00 Zakończenie targów i wystawy

Ponadto podczas obu dni Targów w godzinach 9.00-17.00

prezentowane będą:

 • kolekcje roślin uprawnych wybranych gatunków i odmian (140 poletek) – Dni Pola,
 • kolekcje roślin energetycznych,
 • sprzęt rolniczy oraz środki do produkcji rolnej,
 • systemy wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin,
 • Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług,
 • ogródek ziołowo-kwiatowy,

oraz zapraszamy:

 • na promocję i degustację potraw z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego,
 • na bezpłatne konsultacje specjalistów (Ocena Wartości Użytkowej Bydła) oraz bezpłatne badanie pasz objętościowych na stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • do udziału w konkursach rodzinnych i innych atrakcjach dedykowanych dzieciom i młodzieży,
 • na występy zespołów artystycznych (scena główna).

Serdecznie zapraszamy, spotkajmy się w Sielinku!

Czytany 6944 razy