31 grudnia 2018

Pszczoły to nie tylko miód

Autorzy:
dr hab. Monika Fliszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Głowacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu
​Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Pszczoły są od wieków istotnym elementem naturalnego ekosystemu człowieka. Są też najważniejszym owadem zapylającym uprawy rolne, które odpowiadają za zapylenie ponad 90% roślin owadopylnych. Pszczoły są jednak bardzo narażone na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zanieczyszczenia, które natychmiast odbijają się na ich kondycji. Publikacja przybliża zagadnienia dotyczące współczesnej gospodarki pasiecznej: metody i efekty hodowlane produkcji matek, metody zwalczania Varroa destructor i warrozy, postępowanie w przypadku zatrucia pszczół, sposób promowania produktów z własnej pasieki.

Pobierz →

28 grudnia 2018

Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dobrej organizacji pracy i otwartości na innowacje. W 2018 roku pn. „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT” realizowano operację w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, która prezentowała następujące zagadnienia: wykorzystanie dronów w rolnictwie, systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, VESPA – aplikacja do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin, AGREGO – programy komputerowe, które pomagają zarabiać więcej w branży rolnej.

Odtwórz film → Ochrona ziemniaków przed zarazą ziemniaka – system wspomagania decyzji

Odtwórz film → Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin

Pobierz katalog →

Pobierz ulotkę →