• wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Koszty funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim realizującej zadania PROW 2014-2020 w latach 2017-2018”, mająca na celu zapewnienie etatu koordynatora SIR oraz brokera w województwie wielkopolskim, zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom WODR w Poznaniu realizującym zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zapewnienie wysyłki dokumentacji związanej z realizacją zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, podniesienie kwalifikacji pracowników WODR w Poznaniu poprzez uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez koordynatora SIR oraz brokera, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.