W Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku 26 października 2016 r. została przeprowadzona konferencja nt. „Innowacyjne metody ograniczenia populacji agrofagów a bioróżnorodność krajobrazu rolniczego”. W konferencji uczestniczyli producenci rolni, doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego specjalizujący się w ochronie roślin, pracownicy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu oraz przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych. Prelegentami byli wykładowcy z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz wykładowcy WODR. Konferencję rozpoczęła Eliza Lubiatowska-Krysiak – koordynator wojewódzki SIR, która zreferowała temat „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR”. Przedstawione zostały najważniejsze założenia i cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR. Następnie do przedstawienia tematyki konferencji, która związana była z popularyzacją innowacyjnych…
18 listopada 2016

Konferencja „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 30 listopada 2016 r. konferencję pt. „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”. Konferencja odbędzie się w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku k. Opalenicy. Konferencja jest realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Ramowy program konferencji: 11.00 - 11.15 Rejestracja uczestników konferencji, poczęstunek 11.15 - 11.25 Powitanie uczestników, uwagi wstępne 11.25 - 11.55 Sieć Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zadania brokera 11.55 - 12.40 Rola PROW 2014-2020 w rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Wielkopolsce 12.40 - 13.00 Przerwa kawowa 13.00 - 13.45 Postęp technologiczny w produkcji roślinnej 13.15 - 14.45 Prawidłowe przygotowanie kiszonki 13.45 - 14.30 Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej 14.30 - 15.00 Podsumowanie konferencji i dyskusja 15.00 - 15.45 Obiad Celem konferencji jest przedstawienie kierunków innowacyjnych badań naukowych, wskazane zostaną planowane kierunki dalszego wsparcia w ramach Programu Rozwoju…
10 listopada 2016

Warsztaty „Innowacyjna agrotechnika kukurydzy na kiszonkę”

Opracowanie: Monika Dryjer
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach nt. „Innowacyjna agrotechnika kukurydzy na kiszonkę”. Warsztaty odbędą się 15 listopada 2016 r. gospodarstwie Pana Arkadiusza Szwarca w Roszkówku w powiecie rawickim. Operacja jest realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Warsztaty skierowane są do producentów rolnych, przedstawicieli instytucji państwowych oraz doradców WODR w Poznaniu. Celem realizacji operacji jest promowanie innowacyjnej agrotechniki kukurydzy na kiszonkę począwszy od doboru odmianowego roślin, poprzez nowoczesne uproszczone systemy uprawy roślin, nawożenie, ochronę chemiczną, aż po prawidłowy zbiór rośliny na kiszonkę i przygotowanie kiszonki. Prelegentami będą pracownicy naukowi: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi…
W dniu 26 października 2016 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konferencję pt. „Innowacyjne metody ograniczania populacji agrofagów a bioróżnorodność krajobrazu rolniczego”. Konferencja jest realizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Konferencja odbędzie się w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku; jest przeznaczona dla producentów rolnych, doradców oraz przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i instytucji działających w obszarze rolnictwa. Celem konferencji jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i produkcji roślinnej oraz dobrych praktyk w tym zakresie, szczególnie w obszarze ochrony roślin. Prelegentami podczas konferencji będą pracownicy naukowi Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ramowy program konferencji: 10.00 - 10.10 Powitanie uczestników 10.10 - 10.30 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR 10.30 - 12:00 Choroby, źródła rozprzestrzeniania…
Informujemy, iż w ramach realizacji operacji: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii”, w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu organizuje seminarium wyjazdowe do województwa śląskiego i małopolskiego. Wyjazd odbędzie się w terminie 24-28.10.2016 r. Seminarium kierowane jest do doradców i rolników zainteresowanych energooszczędnością i odnawialnymi źródłami energii. Udział w wyjeździe jest bezpłatny i obejmuje wyżywienie, noclegi, materiały konferencyjne, przejazdy, dydaktykę oraz ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki uczestnicy finansują we własnym zakresie. Osoby zainteresowane powyższą tematyką i udziałem w seminarium proszone są o przesłanie do dnia 18.10.2016 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (karta zgłoszenia jest dostępna do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”). Zakwalifikowany uczestnik o szczegółach wyjazdu zostanie…
Informujemy, iż w ramach realizacji operacji „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych”, w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie SIR, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu organizuje wyjazd szkoleniowy do województwa kujawsko-pomorskiego. Wyjazd odbędzie się w terminie 18-20.10.2016 r. Wyjazd kierowany jest do doradców, rolników i przedstawicieli instytucji obsługujących rolnictwo zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, agroturystyki, ekologii oraz ochrony środowiska. Udział w wyjeździe jest bezpłatny i obejmuje wyżywienie, noclegi, materiały konferencyjne, przejazdy, dydaktykę oraz ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki uczestnicy niebędący pracownikami WODR z siedzibą w Poznaniu finansują we własnym zakresie. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie do dnia 10.10.2016 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (karta zgłoszenia jest dostępna do pobrania poniżej…
​​Miejsce:  Gospodarstwa Demonstracyjne Krystyny i Henryka Święcickich w Baborówku i PRH Gałopol Sp. o.o. w Gałowie w powiecie szamotulskim Termin:  18, 19 października 2016 roku 10:00 - 10:30 Powitanie uczestników, wykład: Krajowa Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 10:30 - 12:45 Przedstawienie Gospodarstwa Demonstracyjnego w Baborówku, charakterystyka, kierunki produkcji, działania innowacyjne – Henryk Święcicki, właściciel gospodarstwa demonstracyjnego w Baborówku w powiecie szamotulskim Wykłady: Uproszczona uprawa gleby z uwzględnieniem siewu bezpośredniego – Henryk Święcicki, Gospodarstwo Demonstracyjne Krystyny i Henryka Święcickich w Baborówku. Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – dr hab. Andrzej Wójtowicz – IOR PIB w Poznaniu. Optymalizacja nawożenia przy udziale systemu mapowania gleb –  Krzysztof Kupsik, Zakład Doświadczalny IUNG PIB Puławy.  12:45 - 13:00 Przerwa kawowa 13:00 - 14:00 Zwiedzanie gospodarstwa oraz pokaz uprawy gleby systemem bezorkowym – Henryk Święcicki, właściciel gospodarstwa demonstracyjnego…
​​W dniu 20 października 2016 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konferencję pt. „Środowiskowe zarządzanie produkcją rolniczą innowacyjnym kierunkiem poprawy jakości środowiskowej produktów”. Ramowy program konferencji: 09:30 - 10:00 Rejestracja i poczęstunek 10:00 - 10:15 Powitanie 10:15 - 11:00 Emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie wyzwaniem dla niskoemisyjnej gospodarski rolnej (prof. dr hab. J. Bieńkowski, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu) 11:00 - 11:45 Emisje amoniaku w rolnictwie i innowacyjne metody ich zmniejszania (prof. dr hab. J. Bieńkowski, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu) 11:45 - 12:30 Przerwa obiadowa 12:30 - 13:15 Krajowa sieć na rzecz innowacji w rolnictwie. Działanie „Współpraca” PROW 2014-2020 (E. Lubiatowska-Krysiak, WODR w Poznaniu) 13:15 - 13:45 Nowoczesna produkcja mleka (Z. Kwiatkowski, WODR w Poznaniu) 13:45 - 14:15 Nowoczesna produkcja trzody chlewnej (M. Bartz, WODR w Poznaniu) 14:15 Serwis kawowy Miejsce konferencji: Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 79A, biurowiec OMEGA, sala konferencyjna na parterze. Parking: płatny 3 zł/godz. –…
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniąca z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1104 z dnia 30 lipca 201  r.) funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1552 z dnia 7 października 2015 r.), podaje do publicznej wiadomości projekt zmiany Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Partnerzy SIR mogą zgłaszać uwagi do projektu w terminie do 7 września 2016 r. na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
18 sierpnia 2016

Rolnicy angielscy a zmiany klimatu – przykład współdziałania

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) stworzono w 2012 r. Ma ono przyczyniać się do realizacji strategii Unii Europejskiej Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Intensyfikacja badań i innowacji jest jednym z pięciu głównych celów tej strategii. Strona internetowa Europejskiego partnerstwa zawiera publikacje, które skierowane są do dalszego rozpowszechniania celem informowania o inicjatywach wspierających transfer wiedzy ze sfery naukowej do praktyki. W grudniu 2015 r. w ramach Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP Agri) odbyło się seminarium na temat promocji kreatywności i uczenia się z wykorzystaniem systemów przekazywania rolniczej wiedzy i innowacji. Na seminarium byli obecni rolnicy, którzy przekazywali przykłady swoich działań związanych z transferem wiedzy z nauki do praktyki. Jednym z prelegentów był angielski…
W sali konferencyjnej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się 22 czerwca 2016 r. spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. „Tworzenie grup operacyjnych w ramach działania Współpraca”. W spotkaniu wzięło udział 40 uczestników, w tym producenci rolni, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, podmiotów działających na rynku rolno-spożywczym, instytucji państwowych oraz doradcy rolni. Głównym celem organizowanego spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkim jednostkami działającymi w obszarze rolnictwa w celu utworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz zacieśnienie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w celu ułatwienia transferu wiedzy i innowacji. Powiązania pomiędzy sektorem nauki a rolnictwem wymagają większego zacieśnienia. Wyniki badań naukowych często nie znajdują zastosowania w praktyce ze względu na ograniczenia finansowe. W efekcie traci na tym zarówno sfera naukowa, jak i rolnicza. Konieczne jest zapewnienie transferu wiedzy…