09 października 2018

Relacja z wyjazdu do Holandii pn. „Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu”

Opracowanie: Justyna Głowacka i Jerzy Mikołajczak • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grupy operacyjnej z zakresu nowoczesnej hodowli bydła współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR zorganizował we wrześniu wyjazd studyjny do Holandii w tematyce stosowania embriotransferu w hodowli bydła pn. „Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu”. Uczestnikami wyjazdu byli hodowcy bydła,…
02 października 2018

Zapraszamy na konferencję „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”, 16 X 2018

Opracowanie: WODR i CDR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt.: „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego” organizowanej po raz XIV pod nazwą DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO. Konferencja odbędzie się 16 października 2018 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku k. Opalenicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Konferencja DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pt. „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego” jest kontynuacją organizowanej corocznie od 2004 roku konferencji DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO.…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że w dniach 24-25 września 2018 r. w Starym Mieście – Pensjonat nad Zalewem, ul. Wypoczynkowa 3, 62-571 Stare Miasto – odbędzie się konferencja „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie wielkopolskim”. Konferencja jest realizowana przez Partnera KSOW – Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości i jest operacją w Planie operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Do pobrania: program konferencji, formularz zgłoszeniowy.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wymiana informacji i doświadczeń na temat nowych rozwiązań w gospodarowaniu wodą w rolnictwie. W dniu 25 września 2018 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenie połączone z warsztatami „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.30-16.00 w Sielinku. Celem szkolenia jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie gospodarowania…
W dniach 10-14 września 2018 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2018-2019 organizuje wyjazd studyjny „Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu” do Holandii. Realizacja operacji ma na celu ukazanie nowoczesnej hodowli bydła z wykorzystaniem embriotranferu dla hodowców, którzy mogą wchodzić w skład grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”. Operacja pozwoli na realizację priorytetu PROW na lata 2014-2020: „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, poprzez promowanie najnowszych rozwiązań stosowanych w rolnictwie”. Wyjazd obejmuje wizytę w stacji hodowli zwierząt A.L.H. Genetic B.V. oraz wizyty na farmach holenderskich. Działanie „Współpraca” dotyczy wspierania działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) i realizacji przez nie projektów, polegających na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań do praktyki. Pomoc finansowa ma charakter…
01 sierpnia 2018

VESPA – aplikacja do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin

Opracowanie: VESPA POZNAŃ • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Aplikacja VESPA EWIDENCJA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN pracuje na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Aplikacja pozwala w nowoczesny, szybki i bardzo przyjazny sposób prowadzić spis wszystkich przeprowadzonych zabiegów ochrony roślin. Interfejs aplikacji jest intuicyjny, dzięki czemu użytkownik po założeniu konta i zalogowaniu od razu może przystąpić do prowadzenia ewidencji, a dokonywanie wpisów natychmiast po wykonaniu zabiegu umożliwi systematyczne prowadzenie rejestru i pozwoli na uniknięcie błędów wynikających z odtwarzania z pamięci przebiegu ochrony. Aplikacja umożliwia dokonanie wpisu zabiegu wykonanego mieszaniną aż pięciu środków ochrony roślin. Podczas wprowadzania wpisu mamy możliwość wyboru z rozwijanej listy pełnej nazwy środka ochrony roślin. Lista ta jest regularnie aktualizowana według rejestru środków ochrony roślin, który prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poszczególne wpisy tworzą…
01 sierpnia 2018

AGREGO – program komputerowy, który pomaga zarabiać więcej w branży rolnej

Opracowanie: IDFS Sp. z o.o. • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Pomimo faktu, że nie ma żadnych racjonalnych argumentów przeciwko integracji w polskim rolnictwie, to jednak liczba grup producentów rolnych jest w Polsce zatrważająco mała. Każdy ekspert branżowy podkreśla, że bez integracji nasze rolnictwo skazane jest na klęskę na globalnym rynku, a mimo to nowych grup przybywa jak na lekarstwo. Podstawową barierą integracji rolnictwa jest niezwykle żmudny i czasochłonny proces uznawania grupy producentów rolnych. Dotychczas potrafił się on rozciągnąć na okres nawet 2 lat. Brakuje również liderów, którzy pociągnęliby za sobą rolników w kierunku integracji oraz profesjonalnego doradztwa – nakierowanego nie na zarabianie wyłącznie na pozyskanym dofinansowaniu, ale właśnie na rzetelnym prowadzeniu grup i pokazywaniu rolnikom korzyści płynących ze współpracy. Przyczyn długiego procesu uznawania grup jest kilka,…
01 sierpnia 2018

Wykorzystanie dronów w rolnictwie

Opracowanie: Michał Gawłowski
Na wystawie zwierząt w Sielinku, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca br. jedno z prezentowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu stoisk poświęcone było zastosowaniu dronów w rolniczych uprawach polowych. Projekt ten zrealizowany został wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym z Poznania. Drony – jako platforma nośna – mogą być wykorzystane do różnego typu zadań, zależy to od sprzętu, który będzie zamontowany na latającej platformie. Jeden ze zwiedzających porównał drona do zwykłego ciągnika rolniczego. Porównanie o tyle słuszne, bo tylko wyobraźnia i nasze potrzeby warunkują to jak zastosujemy dany sprzęt. Prezentowane było kilka typów dronów. Największym zainteresowaniem cieszył się dron 8 wirnikowy, do którego podczepiona była kamera. Kamerą tą dokonywane były na żywo pokazy z targów oraz prezentowane…
31 lipca 2018

Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin

Opracowanie: Lidia Spychalska
Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin. Podstawowym założeniem integrowanej ochrony roślin jest utrzymanie wszystkich organizmów zagrażających uprawom (agrofagów) na poziomie, który nie wpłynie na obniżenie jakości i wielkości plonu. W pierwszej kolejności należy stosować wszystkie dostępne metody ograniczania agrofagów tj. płodozmian, nawożenie, przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki, a dopiero w ostateczności stosować środki ochrony roślin. Aplikacja tych substancji powinna być poprzedzona stwierdzeniem wystąpienia organizmów szkodliwych w uprawie lub na wyraźne zagrożenie w oparciu o sygnalizację systemu wspomagania decyzji (SWD). System wspomagania decyzji określa zbiór instrukcji, mający na celu ułatwienie rolnikowi lub doradcy podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego w oparciu o informacje meteorologiczne i rachunek…
W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nasz Ośrodek zorganizował seminarium wyjazdowe nt.: „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze” do IUNG w Puławach. Szkolenie odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. Seminarium rozpoczęło się wykładem pt. „Zmiany klimatu i rolnictwo niskoemisyjne” przeprowadzonym przez dr hab. Jerzego Kozyrę, z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB Puławy. Wykładowca przekazał słuchaczom informacje na temat zmieniającej się zawartości dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych w atmosferze oraz o zmieniającej się liczbie dni zimowych i z temperaturą powyżej 25 °C na przestrzeni lat 1960-1990 i 2007-2016, przedstawił prognozy na kolejne lata, a także założenia polityki energetycznej i klimatycznej UE. Wykładowca przedstawił założenia Strategicznego Planu Adaptacji – dokumentu…
04 lipca 2018

EIP-AGRI poszukuje ekspertów

Opracowanie: Justyna Głowacka
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych: Non-chemical weed management in arable cropping systems; Pests and diseases of the olive tree. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 10 września br. Członkami Grup Fokusowych mogą być między innymi: rolnicy, leśnicy, doradcy rolniczy, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu. Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być…