„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 8-11 września 2019 roku planowany jest wyjazd do Niemiec i Danii do stacji unasieniania oraz gospodarstw hodowlanych w ramach operacji pod nazwą „Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu oraz wzrost potencjału genetycznego stad bydła mlecznego”. Wyjazd studyjny adresowany jest do hodowców bydła mlecznego (będących pod oceną użytkowości mlecznej), pracowników i doradców z województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką rozrodu bydła. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, przejazdy na terenie Niemiec i Danii, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki w Poznaniu uczestnicy finansują…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 12 czerwca 2019 r. w miejscowości Stare Miasto koło Konina przeprowadził konferencję połączoną z wyjazdem studyjnym pod nazwą „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Wydarzenie to zostało sfinansowane w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. W trakcie konferencji niezwykle interesująco zagadnienia przedstawili pracownicy Wód Polskich, którzy potrafili w sposób jasny odpowiadać na pytania uczestników. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu gościł dyrektora Zarządu…
28 maja 2019

Zaproszenie na konferencję wodną

Opracowanie: Justyna Głowacka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dnia 12 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Starym Mieście (Pensjonat nad Zalewem, ul. Wypoczynkowa 3, 62-571 Stare Miasto) rozpocznie się konferencja poświęcona zasobom wodnym w ramach operacji pod nazwą „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Konferencja adresowana jest do rolników z województwa wielkopolskiego zainteresowanych tematyką wody. Konferencja obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W części wykładowej zostaną przedstawione następujące tematy: Podstawy prawne gospodarowania wodą. Zarządzanie wodą na zbiorniku Jeziorsko. Gospodarowanie wodą w glebie. Gospodarowanie wodą…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR zorganizował  wyjazd studyjny do Rumunii pn. „ Zwiększenie gamy i przetwórstwo produktów pszczelich jako sposób na poprawę dochodowości innowacyjnej pasieki”. Wyjazd studyjny został sfinansowany ze środków II schematu Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020. W wyjeździe wzięli udział…
15 marca 2019

Zaproszenie na wyjazd studyjny do Rumunii

Opracowanie: Justyna Głowacka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 10-14 kwietnia 2019 roku planowany jest wyjazd do Rumunii do Centrum Apiterapii oraz gospodarstw pasiecznych w ramach operacji pod nazwą „Zwiększenie gamy i przetwórstwa produktów pszczelich jako sposób na poprawę dochodowości innowacyjnej pasieki”. Wyjazd studyjny adresowany jest do pszczelarzy i doradców z województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką pszczelarską. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, przejazdy na terenie Rumunii, dydaktykę, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki w Poznaniu uczestnicy…
04 stycznia 2019

Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Wprowadzono zmiany w 3 załącznikach do ogłoszenia o konkursie nr 3/2019. Poniżej można pobrać poprawiony komplet dokumentów. Zmiany są następujące: We wniosku o wybór operacji – zmieniono treść przypisu 23 oraz w części V pkt 7 scalono komórki i dodano przypis 43. W instrukcji do tego wniosku: a) w części III pkt 6 – dodano ostatni akapit, b) w części V – dodano ostatnie zdanie, c) w Formularzach – dopisek do zał. nr 5, d) w Rozeznaniu rynku – poprawiono na odesłanie do części V pkt 8 wniosku, e) w opisie załącznika nr 3 – zmieniono w zakresie tabeli I-III pole „Grupa docelowa”, W przewodniku po ocenie wniosku w części I pkt 8 dodano tekst w nawiasie „przy czym można wzywać do uzupełnienia pkt 6, jeżeli nie podano liczebności grupy docelowej z podziałem na dwa…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR w dniach 22 i 23 listopada br. w miejscowości Dobra odbyły się warsztaty szkoleniowe dla rolników, doradców rolnych i osób obsługujących sektor rolnictwa z powiatu tureckiego. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób. Głównym organizatorem dwudniowego spotkania był doradca WODR z gminy Dobra Krzysztof Kwinciak. Tematem przewodnim spotkania były „Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych”, a głównym celem ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań…
19 listopada 2018

Warsztaty „Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych”

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych” które odbędą się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w sali Restauracji VEGA w Dobrej. Program spotkania obejmuje: 22.11.2018, czwartek, początek o godz. 9.30 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników, powitanie, przedstawienie programu 10.00 - 11.30 Wykład pt. „Innowacje w nawożeniu zbóż azotem” – dr hab. Renata Gaj, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 11.45 - 13.15 Wykład pt. „Nowoczesne systemy precyzyjnego nawożenia roślin zbożowych” – dr hab. Renata Gaj,…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grup operacyjnych z zakresu nowoczesnego chowu i hodowli bydła mięsnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w dniach 30 września – 6 października 2018 r. zorganizował wyjazd studyjny do Francji pn. „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”.…
18 października 2018

Relacja z konferencji „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”

Opracowanie: Czesław Bachorz i Piotr Kujawa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W Sielinku k. Opalenicy 16 października 2018 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizował w ramach Dnia Przedsiębiorcy Rolnego konferencję pt. „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”. Patronat nad konferencją sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, natomiast patronat medialny: „Farmer” i „Gospodarz.pl”. Otwarcia konferencji dokonali: Mariusz Tatka – dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu i Maciej Szłykowicz – zastępca dyrektora…
09 października 2018

Relacja ze szkolenia „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wymiana informacji i doświadczeń na temat nowych rozwiązań w gospodarowaniu wodą w rolnictwie. W Sielinku k. Opalenicy 25 września 2018 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował szkolenie połączone z warsztatami „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”. Szkolenie połączone z warsztatami odbyło się w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Naukowcy z Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska…