18 września 2020

Relacja z wydarzenia „Dzień Pola – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”

Opracowanie: Michał Sosiński, Anna Wojtkowiak • Zamieszczenie: Joanna Tarka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 20 sierpnia 2020 roku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku drugie z trzech zaplanowanych spotkań w ramach projektu „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”.

Ze względu na utrudnienia i ograniczenia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym COVID-19 wydarzenie zostało zorganizowane w nowej formule. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób – rolników i doradców z terenu województwa wielkopolskiego, osoby zainteresowane tematyką innowacyjnych rozwiązań w produkcji polowej.

Transfer wiedzy podczas realizowanego wydarzenia obejmował pokazy polowe kolekcji odmian, prelekcje i prezentacje zaproszonych instytucji oraz firm stosujących nowoczesne rozwiązania w produkcji roślinnej. W bliskim sąsiedztwie poletek demonstracyjnych zaprezentowane zostały również stoiska wystawiennicze podmiotów działających w sferze obsługi i wyposażenia rolnictwa, dzięki czemu rolnicy mogli osobiście uzyskać informację o dostępnych, nowoczesnych technologiach dotyczących między innymi gospodarki wodnej w uprawach rolnych.

Podczas sierpniowej imprezy specjaliści z instytucji oraz firm z branży hodowli i produkcji roślinnej omówili następujące zagadnienia:

  • Ochrona ziemniaków z wykorzystaniem komputerowego systemu wspomagania decyzji w praktyce. (Ryszard Szaroleta Prezes Zarządu Zrzeszenia Plantatorów i Producentów Ziemniaków);
  • Optymalizacja metod uprawy roślin z zastosowaniem biodegradowalnych hydrożeli w warunkach zmian klimatycznych. (Aneta Mazur, Artagro Polska Sp. z o.o.);
  • Nowoczesne rozwiązania nawodnieniowe w produkcji polowej. (Łukasz Fekser, NDS Nawadnianie Dakowy Suche);
  • Przedstawienie oraz oprowadzenie po kolekcji odmiany konopi przemysłowej uprawianej na nasiona, odmian soi oraz odmian ziemniaków na poletkach demonstracyjnych, a także pokaz pracy sprzętu rolniczego – siewu punktowego rzepaku oraz mulczowania. (Roman Szulc, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu).

Efektem przeprowadzonego wydarzenia było zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką, a praktyką w zakresie przekazywania informacji o dostępnych i możliwych do wdrożenia w rolnictwie nowych, innowacyjnych rozwiązaniach. Przewidywanym, pozytywnym wpływem wydarzenia na rozwój obszarów wiejskich jest wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz przedsiębiorczości specjalizującej się w nowoczesnych rozwiązaniach związanych z produkcją rolniczą. Wzmocniony został transfer wiedzy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym.

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną, ostatnią edycję wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” 8.10.2020 r., która poświęcona będzie uprawie kukurydzy. Uczestnictwo w wydarzeniu będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem telefonu: 519 623 387.

W przypadku braku wolnych miejsc będzie istniała możliwość wirtualnego udziału w wydarzeniu w dniu imprezy poprzez stronę internetową WODR w Poznaniu i kanał YouTube.

Czytany 240 razy

Galeria