19 października 2018

Relacja z wyjazdu do Francji pn. „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”

Opracowanie: Zbigniew Kwiatkowski
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Operacja mająca na celu ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grup operacyjnych z zakresu nowoczesnego chowu i hodowli bydła mięsnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w dniach 30 września – 6 października 2018 r. zorganizował wyjazd studyjny do Francji pn. „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”. Uczestnikami wyjazdu byli hodowcy bydła, specjaliści i doradcy.

Z początkiem października w sercu Masywu Centralnego we Francji, największego regionu hodowli bydła mięsnego w Europie, odbywają się targi SOMMET DE L’ELEWAGE. Od lat wydarzenie to zalicza się do największych międzynarodowych imprez sektora produkcji zwierzęcej. Farmerzy i hodowcy z całego świata uważają, że targi organizowane w Clermont-Ferrand we Francji to także najważniejsza branżowa wystawa hodowlana w Europie. W bieżącym roku zgłosiło udział i przedstawiło podczas targów swój dorobek ponad 1500 wystawców (w tym 300 uczestników spoza Francji reprezentujących 32 kraje). Podczas targów i wystawy zaprezentowano i oceniono na 5 ringach obiektu blisko 2000 zwierząt hodowlanych, w tym 1300 szt. bydła w 22 rasach (bydło mleczne i mięsne), ponad 400 owiec w 26 rasach oraz 300 koni reprezentujących 16 ras.

Uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić targi SOMMET DE L’ELEWAGE oraz trzy przodujące w regionie gospodarstwa specjalizujące się w chowie i hodowli bydła mięsnego rasy Limousine:

Farmę Lena Olivier w miejscowości Beaumont – gospodarstwo o powierzchni 240 ha, które w całości stanowią użytki zielone i pastwiska.

Żywienie bydła w okresie 9 miesięcy opiera się na kwaterowym wypasie traw. W okresie zimowym (od grudnia do lutego) właściciel karmi bydło kiszonką z traw z dodatkiem siana. Dawkę uzupełnia zakupioną kiszonką z kukurydzy. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli zarodowej bydła. Farmer prowadzi od ponad 20 lat stado 180 krów mamek rasy Limousine. Co roku sprzedaje ok. 140 sztuk do dalszej hodowli (jałówki do krycia, jałówki cielne oraz buhaje hodowlane do rozpłodu). Wyselekcjonowany materiał żeński – ok. 20%, tj. 40 szt. jałówek cielnych, farmer pozostawia na remont własnego stada. Praca hodowlana ukierunkowana jest na kojarzenie prowadzące do uzyskania bydła w typie mieszanym, we Francji określone nazwą szkieletowo-mięsne. Buhaje, które w tym stadzie kryją krowy mamki i jałówki pochodzą wyłącznie ze stacji oceny buhajów (z zakupu). Dzięki ukierunkowanej pracy hodowlanej, indywidualnemu doborowi do kojarzenia par rodzicielskich oraz inseminacji nasieniem wybitnych buhajów jałówek i pierwiastek, farmer ogranicza inbred oraz zapewnia topowy poziom postępu hodowlanego w prowadzonym stadzie. Wyboru buhajów dokonuje się bardzo starannie na podstawie wyceny i dostępnej informacji hodowlanej – indeksów.

Farmę GAEC Bordes w miejscowości Rousset – gospodarstwo o powierzchni 235 ha, które w 2002 roku zostało przejęte przez syna od rodziców.

Farmer-junior z 40 ha zbiera trawę na kiszonkę. Na 6 ha uprawia kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę. Wymienione pasze objętościowe stanowią podstawę żywienia zimowego, które w tym gospodarstwie rozpoczyna się 16 listopada i trwa do 14 marca następnego roku. Na 15 ha farmer uprawia zboża, które z dodatkiem mieszanek paszowych uzupełniających, tzw. koncentratów i śrut białkowych, są podstawowym składnikiem pasz treściwych skarmianych bydłem w tym gospodarstwie. Ponadto rolnik z 40 ha użytków zielonych produkuje siano. Areał 134 ha – to pastwiska kwaterowe, które w okresie od 15 marca do 15 listopada (8 miesięcy w roku) stanowią podstawę w żywieniu inwentarza. Pastwiska otaczają budynki inwentarskie zapewniając bydłu stały dostęp do wybiegu i zielonki. Aktualnie rolnik prowadzi stado 150 szt. mamek. Krowy wpisane są do ksiąg hodowlanych (stadnych) tej rasy. Samice w okresie od września do listopada cielą się na pastwisku. Na noc wracają na tzw. kopel przy oborach i są wprowadzane do budynków. Organizacja stada i konsekwentna realizacja krycia i inseminacji powodują, że wszystkie krowy w tym gospodarstwie cielą się w czasie 3 miesięcy, od września do końca listopada. Do  2 października (dnia naszej wizyty w gospodarstwie) wycieliło się 80 krów.

Farmę Valleix Alain w miejscowości Gioux – gospodarstwo specjalizujące się od ponad 40 lat w produkcji mleka, które Alain po 2000 roku przejął od swoich rodziców. Podjął decyzję o zmianie profilu gospodarstwa. Rozpoczął hodowlę krów mięsnych rasy Limousine. Obecnie posiada 70 krów mamek, z których 35 wycieliło się do dnia wizyty, a pozostałe z tej grupy (15 szt.) wycieli się do końca listopada. Kolejne krowy ze stada wycielą się wiosną, tj. od marca do maja przyszłego roku. Obecnie całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 109 ha, z czego 99 ha stanowią użytki zieloneW tym gospodarstwie bydło przebywa i wypasa się przez cały rok na pastwiskach o powierzchni 45 ha. Pozostałe 44 ha użytków zielonych farmer przeznacza na kiszonkę z trawy i na siano. Kiszonkę balotuje i magazynuje przy budynku inwentarskim, a siano przechowuje razem ze słomą w zadaszonych obiektach gospodarstwa (stodoła polowa, wiata, budynek inwentarski). Ze względu na konieczność zakupu słomy (duży koszt) oraz na pracochłonność związaną z czynnością ścielenia i usuwania obornika (nie wykorzystywanego ostatecznie w gospodarstwie), farmer zdecydował się na budowę nowego obiektu inwentarskiego częściowo wyposażonego w podłogą rusztową. Wyprodukowaną i zmagazynowaną pod rusztem gnojowicą nawozi posiadane użytki zielone. Farmer, modernizując budynek inwentarski, celowo zdecydował się na wykonanie konstrukcji dachu obory w 100% z drewna. Eliminacja słupów konstrukcyjnych podtrzymujących dach obory spowodowała, że powstał budynek halowy, który w przypadku niekorzystnej koniunktury w produkcji rolniczej umożliwi prowadzenie innej, dowolnej działalności. Należy nadmienić, że nowa obora, a także oddany do użytku budynek magazynowy na słomę i siano (wyposażony w panel fotowoltaiczny produkujący energię wykorzystywaną w gospodarstwie) zostały zbudowane w 50% przy udziale unijnych środków pomocowych.

Uczestnicy wyjazdu specjalizujący się w produkcji bydła, rolnicy z Wielkopolski oraz doradcy poszukujący innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie mogli zapoznać się z nowymi technologiami stosowanymi w chowie i hodowli bydła mięsnego. Rozmawiałi bezpośrednio z właścicielami farm, z hodowcami. Mieli okazję podpatrzeć, w jaki sposób prowadzone są gospodarstwa. Wizyty te sprzyjały wymianie doświadczeń pomiędzy hodowcami z Polski i Francji.Czytany 1428 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.