Wydrukuj tę stronę
09 października 2018

Relacja ze szkolenia „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Operacja mająca na celu ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przewidywane wyniki operacji: wymiana informacji i doświadczeń na temat nowych rozwiązań w gospodarowaniu wodą w rolnictwie.


W Sielinku k. Opalenicy 25 września 2018 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował szkolenie połączone z warsztatami „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”. Szkolenie połączone z warsztatami odbyło się w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

Naukowcy z Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosili nastepujące wykłady:

  • Tematykę stanu i potrzeb drenowań w Wielkopolsce przybliżył dr hab. Rafał Stasik. Wobec coraz częstszych anomalii pogodowych, czego przykładem może duża ilość opadów w 2017 r. oraz susza w pierwszej połowie 2018 r., melioracje mogą odgrywać szczególną rolę w kształtowaniu zasobów wodnych terenów rolniczych.
  • Temat geotechnologii i wykorzystania dronów omówiła mgr Joanna Jaskuła. Bezzałogowe statki powietrzne – drony są coraz powszechniej wykorzystywane w rolnictwie. Mogą służyć również do inwentaryzacji sieci drenarskiej i rowów melioracyjnych.
  • Zagadnienie niedoborów wody i metod nawodnień zaprezentował prof. dr hab. Czesław Przybyła.

W trakcie szkolenia odbył się również wykład na temat działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie w województwie wielkopolskim.

Szkolenie zakończyło się warsztatami z montażu i działania urządzenia do regulowania i monitorowania stanu wód gruntowych. Warsztaty prowadził dr inż. Michał Napierała.

Uczestnicy szkolenia byli bardzo zainteresowani tematyką i zadawali prelegentom wiele pytań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi na terenie swoich gospodarstw rolnych.


​Powitanie uczestników szkolenia przez wicedyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Wiesławę Witaszak.


​Wykład „Stan i potrzeby drenowań w Wielkopolsce” – dr hab. Rafał Stasik.


Wykład „Geotechnologia – drony” – mgr Joanna Jaskuła.


Wykład „Niedobór wody – metody nawodnień” – prof. dr hab. Czesław Przybyła.


Warsztaty z montażu i działania urządzenia do regulowania i monitorowania stanu wód gruntowych – dr inż. Michał Napierała.


Warsztaty z montażu i działania urządzeń do regulowania i monitorowania stanu wód gruntowych.

Czytany 1339 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Eliza Lubiatowska-Krysiak