11 lipca 2018

Relacja z seminarium „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze”

Opracowanie: Ewa Kwapich
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nasz Ośrodek zorganizował seminarium wyjazdowe nt.: „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze” do IUNG w Puławach. Szkolenie odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2018 r.

Seminarium rozpoczęło się wykładem pt. „Zmiany klimatu i rolnictwo niskoemisyjne” przeprowadzonym przez dr hab. Jerzego Kozyrę, z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB Puławy. Wykładowca przekazał słuchaczom informacje na temat zmieniającej się zawartości dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych w atmosferze oraz o zmieniającej się liczbie dni zimowych i z temperaturą powyżej 25 °C na przestrzeni lat 1960-1990 i 2007-2016, przedstawił prognozy na kolejne lata, a także założenia polityki energetycznej i klimatycznej UE. Wykładowca przedstawił założenia Strategicznego Planu Adaptacji – dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów. W dalszej części prezentacji dr hab. Jerzy Kozyra zaprezentował wpływ zmian klimatu na rolnictwo oraz emisję gazów pochodzących z rolnictwa. Zwrócił uwagę na straty azotu przy niewłaściwym sposobie nawożenia, a także na zalety uprawy uproszczonej.

Następnie uczestnicy pod opieką kierownika mgr Bogdana Jandy mieli okazję obejrzeć Główne Laboratorium Analiz Chemicznych. Pan kierownik wyczerpująco opowiedział jakie badania są wykonywane w laboratorium i jakie urządzenia są do tego wykorzystywane. Procedury i poziom wyposażenia GLACH wywarły duże wrażenie na odwiedzających laboratorium.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się wyjazdem do RZD Kępa-Puławy, gdzie uczestnicy zapoznali się z prezentowanymi przez dr hab. prof. nadzw. Janusza Smagacza informacjami dotyczącymi innowacyjnych rozwiązań w technice uprawy roli i siewu w powiązaniu z nowoczesnymi metodami nawożenia mineralnego. Pan profesor przedstawił zalety konserwującej uprawy roli i zasady dobrej praktyki w uprawie roli. Prelegent przedstawił także zależności między sposobem uprawy roli, a wilgotnością gleby i dostępnością wody dla roślin, a także zawartością materii organicznej, liczby dżdżownic i mikroorganizmów. Uczestnicy mogli zapoznać się też z poziomem plonów w zależności od sposobu uprawy. Wszystkie te informacje odbiorcy mogli potwierdzić podczas prezentacji doświadczeń polowych i zobaczyć na własne oczy jak wyglądają uprawy w poszczególnych systemach uprawy.

Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z doświadczeniami prowadzonymi w gospodarstwach doświadczalnych RZD Kępa-Osiny i RZD Grabów gdzie prelegentami byli dyrektorzy: Pan Sławomir Jurak i Pan dr Marek Sowiński. Uczestnicy pozyskali informacje o pracy obu Zakładów Doświadczalnych, o prowadzonych w nich doświadczeniach, o stosowanych maszynach do uprawy roli.

Seminarium było bardzo bogate w treści przedstawiane przez prelegentów i pouczające dla rolników oraz dla doradców. Za bardzo cenne uznano możliwość bezpośredniego kontaktu rolników i doradców z pracownikami naukowymi IUNG.

Czytany 1496 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.