01 grudnia 2017

Relacja z konferencji „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”

Opracowanie: Anna Giera
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, w tym różnorodność roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności mają obszary wiejskie. Z kolei w tym zakresie istotny jest transfer wiedzy i innowacji.

W związku z powyższym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2016-2017 zorganizował konferencję „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”. Konferencja odbyła się 16 listopada 2017 r. w Gołaszynie i skierowana była do pracowników naukowych, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji państwowych, instytucji i organizacji okołorolniczych oraz doradców rolniczych. Jej celem było promowanie dobrych przykładów i praktyk związanych z ochroną bioróżnorodności oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego i finansowego przedsięwzięć w tym zakresie.

Po otwarciu konferencji „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich” przez Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Macieja Szłykowicza, przedstawiono wykład wprowadzający na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Następnie w bardzo przejrzysty i komunikatywny sposób zaznaczono istotę różnorodności biologicznej dla człowieka i środowiska poprzez wykład „Bioróżnorodność – poznaj, doceń, zachowaj”. Z kolei podczas wykładu „Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – fundusze prośrodowiskowe” wskazano źródła finansowania działań na rzecz ochrony środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności.

Jak wspomniano powyżej poszukiwanie, upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest niezwykle potrzebne w ochronie środowiska na obszarach wiejskich. Wykorzystanie badań naukowych w tym zakresie tematycznym do praktycznych zastosowań przedstawiono w wykładzie „Od nauki do praktyki – prośrodowiskowe innowacyjne technologie na obszarach wiejskich”.

W trakcie konferencji zaprezentowano również przykłady promowania wiedzy o bioróżnorodności i jej ochronie podczas wykładu „Eko-ścieżka, Eko-park – działania edukacyjne na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności”.

Przebieg konferencji niewątpliwie urozmaicił quiz „Co wiem na temat bioróżnorodności?”, polegający na odpowiedzi przez uczestników na pytanie konkursowe dotyczące elementów krajobrazu rolniczeg,o mających kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Rozstrzygnięcie quizu nastąpiło poprzez wylosowanie 10 osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. Zwycięzców nagrodzono upominkami w postaci książek o tematyce przyrodniczej. Nagrody wręczył Zastępca Dyrektora WODR w Poznaniu – Maciej Szłykowicz.

Konferencja stanowiła okazję do spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń jej uczestników, jak również do nawiązania dalszej współpracy w zakresie ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich. O znaczeniu poruszanej tematyki świadczyło widoczne zainteresowanie i aktywny udział uczestników konferencji.

Czytany 830 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.