„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W czwartek 8 października 2020 roku na terenie obiektu wystawienniczego w Sielinku odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych w bieżącym roku spotkań zorganizowanych w ramach wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”. Spotkanie było poświęcone uprawie kukurydzy. Uczestników powitała Wiesława Witaszak – Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Zaproszeni wykładowcy przedstawili zagadnienia związane z innowacyjnymi e-rozwiązaniami w racjonalnej uprawie kukurydzy, nowatorskim…
18 września 2020

Relacja z wydarzenia „Dzień Pola – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”

Opracowanie: Michał Sosiński, Anna Wojtkowiak • Zamieszczenie: Joanna Tarka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 20 sierpnia 2020 roku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku drugie z trzech zaplanowanych spotkań w ramach projektu „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”. Ze względu na utrudnienia i ograniczenia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym COVID-19 wydarzenie zostało zorganizowane w nowej formule. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób – rolników i doradców z terenu województwa wielkopolskiego, osoby…
18 września 2020

„Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” – Inkubator kuchenny

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” – Inkubator kuchenny, to tytuł operacji, której celem było zapoznanie rolników z nową inicjatywą jaką jest INKUBATOR KUCHENNY. Jest to miejsce dobrze wyposażone i przygotowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi służące do przetwarzania produktów pochodzących z gospodarstwa. Zadaniem projektu realizowanego w ramach Sieci Innowacji Rolniczych z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary…
14 września 2020

Zapraszamy do Sielinka k. Opalenicy na Dzień Pola, 8 X 2020

Opracowanie: Anna Wojtkowiak
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uwaga! Z przyczyn niezależnych od nas „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” rozpocznie się z opóźnieniem. Na transmisję na żywo w Internecie zapraszamy około godziny 9.45! Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo!   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 8 października 2020 r. na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku kolejne, już ostatnie…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 4 sierpnia 2020 r. przygotował dla grupy 20 rolników z powiatu tureckiego wyjazd studyjny, którego celem było ułatwienie transferu wiedzy w zakresie podejmowania nowych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich w zakresie wytwarzania żywnościowych produktów lokalnych. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2014-2020…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na terenie wystawienniczym w Sielinku 20 sierpnia 2020 r. odbyło się szkolenie pod nazwą „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie wielkopolskim”, które zrealizowano w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Dotyczyło ono zasad bioasekuracji będącej fundamentem produkcji bezpiecznej żywności, systemów jakości w budowie marki, form organizacji producentów rolnych, systemów nawodnieniowych oraz odmian ziemniaka uprawianych w Wielkopolsce. Pierwszym prelegentem był dr Marcin Baran…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dnia 20 sierpnia 2020 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, dawniej Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku, Dzień Pola pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej. Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka”. Jest to wydarzenie organizowane w nowej formule ze względu na utrudnienia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym związanym z COVID-19. Podczas imprezy specjaliści z instytucji oraz firm z branży…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 25 czerwca 2020 roku na terenie wystawienniczym w Sielinku pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań w ramach wydarzenia „DZIEŃ POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” (kolejne spotkania odbędą się odpowiednio: 20.08.2020 r. i 08.10.2020 r.). Organizacja wyżej wymienionego wydarzenia w trzech terminach była spowodowana panującą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami związanymi z ilością osób mogących jednocześnie przebywać podczas trwania wydarzenia.…
14 czerwca 2020

Zapraszamy do Sielinka k. Opalenicy na Dzień Pola, 25 VI 2020

Opracowanie: Sergiusz Stryszak
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Dniach Pola, które odbędą się pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej” 25 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-15.00 w Sielinku k. Opalenicy. Miejsce imprezy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica – pola demonstracyjne. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz rekomendacjami organów państwowych w zakresie organizowania zgromadzeń, „XXVII Wielkopolskie Targi Rolnicze” planowane na 6-7 czerwca br. zostały odwołane.…
SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych. Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r. Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią. Konkurs jest podzielony na: organizację hackathon’ów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro, bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich…
Postęp technologiczny coraz odważniej wkracza do rolnictwa, wspierając rozwój między innymi produkcji zwierzęcej. Pozwala to na zwiększenie wydajności, ale przy większej koncentracji na dobrostanie zwierząt. Postęp ten operaty jest coraz częściej na innowacyjnych aplikacjach, wykorzystujących kamery, mikrofony, czujniki i informatyczne systemy zarządzania, które wspierają rolników w codziennym prowadzeniu gospodarstwa. Technologie zdalnego monitorowania zwierząt, nazywane precyzyjną hodowlą zwierząt, umożliwiają automatyczne śledzenie i analizowanie parametrów poszczególnych zwierząt gospodarskich w czasie rzeczywistym. Partner KSOW – firma AGREGO (IDFS Sp. z o.o.) w 2019 roku zrealizował projekt w ramach Planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR pt. „Analiza możliwości zastosowania i uzasadnienia ekonomicznego sensorów IoT w produkcji trzody chlewnej”. Celem operacji było określenie zakresu danych możliwych do zebrania z czujników oraz zbadanie, czy istnieje…