07 maja 2018

Ogłoszenie o składaniu aplikacji w ramach operacji „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT”

Opracowanie: Joanna Tarka • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 09-10.06.2018 roku organizuje przedsięwzięcie pod tytułem „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT”, podczas którego odbędą się prezentacje aplikacji dla rolnictwa. Odbędzie się ono podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku. Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pokrywamy koszty stoiska i jego wyposażenia – zapewniamy monitor do prezentacji, nagłośnienie, stolik z krzesłami oraz materiały promocyjne (ulotki). Po zakończeniu wydarzenia (2 tygodnie po wydarzeniu) oferujemy także możliwość bezpłatnego zamieszczenia na naszej stronie internetowej (www.wodr.poznan.pl) artykułu – na temat zaprezentowanego programu na stoisku. Pozostałe koszty ponosi partner, m.in. koszty dojazdu. Zgłoszenie powinno składać się z: Nazwy aplikacji Opisu aplikacji Nazwy firmy Osoby do kontaktu Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich…
24 kwietnia 2018

Ogłoszenie o składaniu aplikacji w ramach operacji „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT”

Opracowanie: Joanna Tarka • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 09-10.06.2018 roku organizuje przedsięwzięcie pod tytułem „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT”, podczas którego odbędą się prezentacje aplikacji dla rolnictwa. Odbędzie się ono podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku. Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pokrywamy koszty stoiska i jego wyposażenia – zapewniamy monitor do prezentacji, nagłośnienie, stolik z krzesłami oraz materiały promocyjne (ulotki). Po zakończeniu wydarzenia (2 tygodnie po wydarzeniu) oferujemy także możliwość bezpłatnego zamieszczenia na naszej stronie internetowej (www.wodr.poznan.pl) artykułu – na temat zaprezentowanego programu na stoisku. Pozostałe koszty ponosi partner, m.in. koszty dojazdu. Zgłoszenie powinno składać się z: Nazwy aplikacji Opisu aplikacji Nazwy firmy Osoby do kontaktu Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich…
05 stycznia 2018

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 148) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego…
Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, w tym różnorodność roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności mają obszary wiejskie. Z kolei w tym zakresie istotny jest transfer wiedzy i innowacji. W związku z powyższym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2016-2017 zorganizował konferencję „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”. Konferencja odbyła się 16 listopada 2017 r. w Gołaszynie i skierowana była do pracowników naukowych, producentów rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli instytucji państwowych, instytucji i organizacji okołorolniczych oraz doradców rolniczych. Jej celem było promowanie dobrych przykładów i praktyk związanych z ochroną bioróżnorodności oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego i finansowego przedsięwzięć w tym zakresie. Po otwarciu konferencji „Innowacyjność na rzecz ochrony…
W Gołaszynie 16 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja „Innowacyjność na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich”. Program konferencji 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 – 10.30 Powitanie, Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie 10.30 – 11.15 Bioróżnorodność – poznaj, doceń, zachowaj 11.15 – 11.45 Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 – fundusze prośrodowiskowe 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 12.00 – 13.30 Od nauki do praktyki – prośrodowiskowe innowacyjne technologie na obszarach wiejskich 13.30 – 14.00 Eko-ścieżka, Eko-park – działania edukacyjne na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności
W Sielinku 8 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja „Zrównoważony rozwój z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Program konferencji 9.30 – 10.00 Rejestracja, serwis kawowy 10.00 – 10.10 Powitanie 10.10 – 10.30 Sieć Innowacji w Rolnictwie 10.30 – 11.00 Źródła finansowania odnawialnych źródeł energii 11.00 – 12.00 Zrównoważony rozwój a energia odnawialna 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 12.30 – 13.30 Odnawialne źródła energii 13.30 – 14.30 Odnawialne źródła energii – oferta rynkowa firm 14.30 – 12.00 QUIZ z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii 14.45 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 15.00 Obiad Konferencja jest zorganizowana w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich zorganizowała dwa niezależne od siebie wyjazdy studyjne do Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. pn. „Współpraca wsparciem dla innowacyjnych działań w hodowli buraka cukrowego”. Oba wyjazdy skierowane były do rolników i doradców zajmujących się tematyką buraka cukrowego. Szkolenia obejmowały dwa zakresy tematyczne. Pierwszy wyjazd pn. „Agrotechnika buraka cukrowego w nowoczesnym rolnictwie” odbył się 9 października 2017 r. i dotyczył agrotechniki buraka cukrowego. Przez specjalistów i naukowców z KHBC zostały przedstawione  następujące zagadnienia: aktualności agrotechniczne w uprawie buraka cukrowego, nowe kierunki prac hodowlanych, cechy nowych odmian. Drugi wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne kierunki nasiennictwa buraka cukrowego” odbył się 10 października 2017 r. i został ukierunkowany na ukazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nasiennictwa. Specjaliści i naukowcy z KHBC zaprezentowali następujące…
27 października 2017

Wyjazd studyjny „Innowacyjne rozwiązania w gospodarce pasiecznej”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
W dniach 25-26 września 2017 r. odbył się wyjazd studyjny, który umożliwił wymianę doświadczeń, wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki pasiecznej. W  trakcie pierwszego dnia pszczelarze mieli okazję uzyskać informacje na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wysłuchać wykładu o nowoczesnej produkcji pasiecznej, który wygłosił pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu –Jędrzej Wigura. Naukowiec z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – dr Grzegorz Pruszyński przedstawił zagadnienie ochrony pszczół w środowisku przyrodniczym, a lekarz weterynarii dr Andrzej Jędruszuk omawiał tematy związane z czynnikami warunkującymi zdrowotność pszczół. Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili pasiekę Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku oraz gospodarstwa pasieczne w Poznaniu i Przybrodzinie. Wyjazd studyjny…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje dwa wyjazdy studyjne „Współpraca wsparciem dla innowacyjnych działań w hodowli buraka cukrowego” dla rolników zajmujących się produkcją roślinną – producentów buraka cukrowego i doradców rolnych WODR. Pierwszy wyjazd odbędzie się 9 października 2017 r. do Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie. Orientacyjny czas trwania zajęć: 9.30-15.00. Organizator zapewnia odbiór uczestników szkolenia w wyznaczonych miejscach na trasie Leszno-Kościan-Grodzisk-Poznań-Straszków (Koło). Temat wyjazdu: „Agrotechnika buraka cukrowego w nowoczesnym rolnictwie”, który obejmuje następujące zagadnienia: rynek buraka i cukru w nowych uwarunkowaniach UE, aktualności agrotechniczne w uprawie buraka cukrowego, nowe kierunki prac hodowlanych, cechy nowych odmian, wyznaczenie kierunków innowacyjnych rozwiązań w hodowli buraka cukrowego. Drugi wyjazd odbędzie się 10 października 2017 r. do Kutnowskiej Hodowli Buraka…
Film posiada polskie napisy.  
26 września 2017

Sieć EIP-AGRI (2015)

Opracowanie: Justyna Głowacka
Europa 2020 to strategia rozwoju Unii Europejskiej (UE) opracowana na lata 2014-2020. W zmieniającym się świecie, gospodarka Unii Europejskiej musi stać się inteligentna, zrównoważona oraz sprzyjać społecznemu włączeniu. Te trzy priorytety mają na celu wspieranie mieszkańców Unii Europejskiej w procesie budowy silnej gospodarki oferującej możliwości zatrudnienia w oparciu o zrównoważone zagospodarowywanie zasobów.   Unia Europejska określiła pięć celów, które mają być zrealizowane do roku 2020 w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu/energii. Strategia ta podkreśla znaczenie prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji w przygotowaniu Europy do wyzwań, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Do tej pory, uruchomiono pięć Europejskich…