„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR zorganizował  wyjazd studyjny do Rumunii pn. „ Zwiększenie gamy i przetwórstwo produktów pszczelich jako sposób na poprawę dochodowości innowacyjnej pasieki”. Wyjazd studyjny został sfinansowany ze środków II schematu Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020. W wyjeździe wzięli udział…
15 marca 2019

Zaproszenie na wyjazd studyjny do Rumunii

Opracowanie: Justyna Głowacka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 10-14 kwietnia 2019 roku planowany jest wyjazd do Rumunii do Centrum Apiterapii oraz gospodarstw pasiecznych w ramach operacji pod nazwą „Zwiększenie gamy i przetwórstwa produktów pszczelich jako sposób na poprawę dochodowości innowacyjnej pasieki”. Wyjazd studyjny adresowany jest do pszczelarzy i doradców z województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką pszczelarską. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, przejazdy na terenie Rumunii, dydaktykę, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki w Poznaniu uczestnicy…
04 stycznia 2019

Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Opracowanie: MRiRW • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Wprowadzono zmiany w 3 załącznikach do ogłoszenia o konkursie nr 3/2019. Poniżej można pobrać poprawiony komplet dokumentów. Zmiany są następujące: We wniosku o wybór operacji – zmieniono treść przypisu 23 oraz w części V pkt 7 scalono komórki i dodano przypis 43. W instrukcji do tego wniosku: a) w części III pkt 6 – dodano ostatni akapit, b) w części V – dodano ostatnie zdanie, c) w Formularzach – dopisek do zał. nr 5, d) w Rozeznaniu rynku – poprawiono na odesłanie do części V pkt 8 wniosku, e) w opisie załącznika nr 3 – zmieniono w zakresie tabeli I-III pole „Grupa docelowa”, W przewodniku po ocenie wniosku w części I pkt 8 dodano tekst w nawiasie „przy czym można wzywać do uzupełnienia pkt 6, jeżeli nie podano liczebności grupy docelowej z podziałem na dwa…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR w dniach 22 i 23 listopada br. w miejscowości Dobra odbyły się warsztaty szkoleniowe dla rolników, doradców rolnych i osób obsługujących sektor rolnictwa z powiatu tureckiego. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób. Głównym organizatorem dwudniowego spotkania był doradca WODR z gminy Dobra Krzysztof Kwinciak. Tematem przewodnim spotkania były „Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych”, a głównym celem ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań…
19 listopada 2018

Warsztaty „Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych”

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych” które odbędą się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w sali Restauracji VEGA w Dobrej. Program spotkania obejmuje: 22.11.2018, czwartek, początek o godz. 9.30 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników, powitanie, przedstawienie programu 10.00 - 11.30 Wykład pt. „Innowacje w nawożeniu zbóż azotem” – dr hab. Renata Gaj, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 11.45 - 13.15 Wykład pt. „Nowoczesne systemy precyzyjnego nawożenia roślin zbożowych” – dr hab. Renata Gaj,…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grup operacyjnych z zakresu nowoczesnego chowu i hodowli bydła mięsnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w dniach 30 września – 6 października 2018 r. zorganizował wyjazd studyjny do Francji pn. „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”.…
18 października 2018

Relacja z konferencji „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”

Opracowanie: Czesław Bachorz i Piotr Kujawa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W Sielinku k. Opalenicy 16 października 2018 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizował w ramach Dnia Przedsiębiorcy Rolnego konferencję pt. „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”. Patronat nad konferencją sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, natomiast patronat medialny: „Farmer” i „Gospodarz.pl”. Otwarcia konferencji dokonali: Mariusz Tatka – dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu i Maciej Szłykowicz – zastępca dyrektora…
09 października 2018

Relacja ze szkolenia „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wymiana informacji i doświadczeń na temat nowych rozwiązań w gospodarowaniu wodą w rolnictwie. W Sielinku k. Opalenicy 25 września 2018 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował szkolenie połączone z warsztatami „Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”. Szkolenie połączone z warsztatami odbyło się w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Naukowcy z Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska…
09 października 2018

Relacja z wyjazdu do Holandii pn. „Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu”

Opracowanie: Justyna Głowacka i Jerzy Mikołajczak • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Operacja mająca na celu ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grupy operacyjnej z zakresu nowoczesnej hodowli bydła współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR zorganizował we wrześniu wyjazd studyjny do Holandii w tematyce stosowania embriotransferu w hodowli bydła pn. „Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu”. Uczestnikami wyjazdu byli hodowcy bydła,…
02 października 2018

Zapraszamy na konferencję „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”, 16 X 2018

Opracowanie: WODR i CDR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt.: „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego” organizowanej po raz XIV pod nazwą DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO. Konferencja odbędzie się 16 października 2018 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku k. Opalenicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Konferencja DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pt. „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego” jest kontynuacją organizowanej corocznie od 2004 roku konferencji DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO.…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że w dniach 24-25 września 2018 r. w Starym Mieście – Pensjonat nad Zalewem, ul. Wypoczynkowa 3, 62-571 Stare Miasto – odbędzie się konferencja „Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie wielkopolskim”. Konferencja jest realizowana przez Partnera KSOW – Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości i jest operacją w Planie operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Do pobrania: program konferencji, formularz zgłoszeniowy.