„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zapraszają 6 listopada 2019 roku na DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem: „Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska” Miejsce konferencji: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2. Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i doświadczeń z ich wdrażania w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach jak: innowacyjne technologie i systemy precyzyjnego nawożenia ograniczające odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód…
27 września 2019

„Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia” – relacja

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z realizacji pierwszej części projektu „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia”, która znajduje się na stronach internetowych: Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod linkiem: http://www.wir.org.pl/aktualnosci/2019/2019_09_19_2/, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod linkiem: https://wes.up.poznan.pl/pl/content/integracja-ogniw-wielkopolskiego-agrobiznesu-oraz-jego-otoczenia-0?fbclid=IwAR2qAUyVwZB4JXSJt-0p23N_Ye44_2FR65oYrAm9lTxq-2kZ0oJHxN0V6Ok.
23 września 2019

Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych

Opracowanie: Justyna Głowacka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. „Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”. Operacja mająca na celu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji w branży lokalnego przetwórstwa na obszarach wiejskich wśród 50 uczestników konferencji zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa oraz stymulowanie do takiej współpracy odbędzie się 27-28 września2019 r. Folwark Wąsowo ul. Poznańska 2, Wąsowo…
16 września 2019

Szkolenie „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia”

Opracowanie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu • Zamieszczenie: Joanna Tarka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   Temat operacji: „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia” Operacja pod nazwą: „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Horyzontalna i wertykalna współpraca w agrobiznesie jawi się jako istotne rozwiązanie współczesnych wyzwań w nowoczesnym łańcuchu żywnościowym. Zintegrowanie ogniw agrobiznesu wymaga przyjęcia nowego podejścia uwzględniającego specyfikę powiązań między wieloma różniącymi się rodzajami działalności produkcyjnej, przetwórczej i usługowej,…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach realizuje operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach od 29 września do 5 października 2019 r. Na wyjazd zapraszamy rolników/mieszkańców obszarów wiejskich: przedstawicieli lokalnych producentów rolnych już działających na rynku (w ramach…
03 września 2019

Wyjazd studyjny „Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o lokalną żywność”

Opracowanie: Eliza Lubiatowska-Krysiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR) organizuje dla rolników w dniach 9-13 września 2019 r. wyjazd studyjny do Austrii pn. „Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o lokalną żywność”. Wyjazd studyjny adresowany jest do rolników z województwa wielkopolskiego zajmujących się sprzedażą bezpośrednią i małym przetwórstwem lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności. Celem wyjazdu jest promowanie partnerstw działających na rzecz rozwoju innowacyjnych metod sprzedaży i aktywizowanie potencjalnych uczestników grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyjazd studyjny dotyczy zagadnień związanych z metodami i formami sprzedaży produktów lokalnych, z uwzględnieniem krótkich łańcuchów dostaw. Kwestia ta jest istotna, ponieważ podmioty związane z produkcją rolną mogą stać się katalizatorami promowania zrównoważonych wzorców gospodarczego rozwoju i konsumpcji.…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 8-11 września 2019 roku planowany jest wyjazd do Niemiec i Danii do stacji unasieniania oraz gospodarstw hodowlanych w ramach operacji pod nazwą „Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu oraz wzrost potencjału genetycznego stad bydła mlecznego”. Wyjazd studyjny adresowany jest do hodowców bydła mlecznego (będących pod oceną użytkowości mlecznej), pracowników i doradców z województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką rozrodu bydła. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, przejazdy na terenie Niemiec i Danii, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki w Poznaniu uczestnicy finansują…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 12 czerwca 2019 r. w miejscowości Stare Miasto koło Konina przeprowadził konferencję połączoną z wyjazdem studyjnym pod nazwą „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Wydarzenie to zostało sfinansowane w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. W trakcie konferencji niezwykle interesująco zagadnienia przedstawili pracownicy Wód Polskich, którzy potrafili w sposób jasny odpowiadać na pytania uczestników. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu gościł dyrektora Zarządu…
28 maja 2019

Zaproszenie na konferencję wodną

Opracowanie: Justyna Głowacka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dnia 12 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Starym Mieście (Pensjonat nad Zalewem, ul. Wypoczynkowa 3, 62-571 Stare Miasto) rozpocznie się konferencja poświęcona zasobom wodnym w ramach operacji pod nazwą „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”. Konferencja adresowana jest do rolników z województwa wielkopolskiego zainteresowanych tematyką wody. Konferencja obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W części wykładowej zostaną przedstawione następujące tematy: Podstawy prawne gospodarowania wodą. Zarządzanie wodą na zbiorniku Jeziorsko. Gospodarowanie wodą w glebie. Gospodarowanie wodą…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR zorganizował  wyjazd studyjny do Rumunii pn. „ Zwiększenie gamy i przetwórstwo produktów pszczelich jako sposób na poprawę dochodowości innowacyjnej pasieki”. Wyjazd studyjny został sfinansowany ze środków II schematu Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020. W wyjeździe wzięli udział…
15 marca 2019

Zaproszenie na wyjazd studyjny do Rumunii

Opracowanie: Justyna Głowacka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” ​Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W dniach 10-14 kwietnia 2019 roku planowany jest wyjazd do Rumunii do Centrum Apiterapii oraz gospodarstw pasiecznych w ramach operacji pod nazwą „Zwiększenie gamy i przetwórstwa produktów pszczelich jako sposób na poprawę dochodowości innowacyjnej pasieki”. Wyjazd studyjny adresowany jest do pszczelarzy i doradców z województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką pszczelarską. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, przejazdy na terenie Rumunii, dydaktykę, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki w Poznaniu uczestnicy…