31 grudnia 2019

Podsumowanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej – Podsumowanie 2019 rok

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Na terenie gm. Miłosław już od kilku lat odbywają się spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej utworzonej pod potrzeby środowiska rolniczego. Poświęcone w tym roku tematyce Prawa Wodnego i Dyrektywie Azotanowej , każde ze spotkań odbyło się pod szyldem -Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna (OSN) .Omawialiśmy na nich  aspekty prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. W roku bieżącym przeprowadzono z grupą cztery spotkania  na terenie gm. Miłosław: 06-02-2019 , 20-02-2019 , 13-06-2019, 25-09-2019.  Każde ze spotkań było miejscem dyskusji  dotyczących Dyrektywy Azotanowej , rolnicy wyrażali swoje wątpliwości i obawy związane z wdrażaniem programu.

W  ramach  spotkań omówiono zagadnienia:

1.         Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego

2.         Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych – dokumentacja działań, system opłat i kontroli

3.         Bilansowanie azotu w gospodarstwie

4.         Przygotowanie planów nawozowych

5.         Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych  różnych grup zwierząt gospodarskich.

6.         Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę

 

Podczas czasami ostrych dyskusji rolnicy zgłaszali swoje wątpliwości dotyczące problemów:

- Terminy stosowania nawozów zawierających azot , w tym nawozów naturalnych – obornika i gnojówki na terenie powiatu wrzesińskiego

- Zakaz przechowywania pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie

- Brak możliwości sporządzenia planu nawozowego –uproszczony bilans azotu i maksymalne dawki azotu z powodu zbyt wysokich wymogów oprogramowania.

- Rolnicy uważają , że konsekwencje finansowe możliwe do poniesienia w przypadku przeprowadzonej kontroli mogą być zbyt dotkliwe 

Większość pytań i zagadnień  powtarzała się na każdym ze spotkań. Oczekiwania do przyszłości funkcjonowania  programu dotyczyły:

 1.Terminy stosowania nawozów zawierających azot , w tym nawozów naturalnych są zbyt krótkie i jesienią nakładają się na inne zabiegi agrotechniczne, powinny nie dotyczyć sztywnych ram czasowych tylko np. stan uwilgotnienia gleby

2.Aplikacje do sporządzania planów nawozowych powinny być bardziej czytelne i prostsze w obsłudze ( brak automatycznego przenoszenia danych),

3.Sygnalizowanie kontroli  z większym wyprzedzeniem

Na spotkaniach większość uczestników, to byli  rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa poniżej 50 ha, w których dominuje produkcja roślinna i zwierzęca.

Czytany 481 razy Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2019