24 stycznia 2019

Nowe wzory księgi rejestracji zwierząt oraz korzystanie z Portalu IRZplus przez hodowców z powiatu wrzesińskiego

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Nowe wzory księgi rejestracji zwierząt oraz korzystanie z Portalu IRZplus przez hodowców z powiatu wrzesińskiego WODR w Poznaniu

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory ksiąg rejestracji trzody, bydła, owiec i kóz.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. 2018 poz. 2505) określa:

  • sposób, w jaki należy prowadzić księgę rejestracji bydła, świń, owiec i kóz;
  • wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzonej w formie papierowej;
  • zakres danych, które należy umieścić w księdze rejestracji świń.

Hodowcy bydła, świń, owiec i kóz prowadzą księgi rejestracji tych zwierząt w formie papierowej lub elektronicznej. Rolnicy mający dostęp do systemu teleinformatycznego – Portalu IRZplus – i dokonujący za jego pośrednictwem zgłoszeń są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rejestracji zwierząt w wersji papierowej. Księga rejestracji prowadzona na Portalu IRZplus uznawana jest za formę elektroniczną.

W księgach dodano kolumnę „data oznakowania zwierzęcia” oraz informację „dane przewoźnika”. Zmianie uległy również symbole kodujące zdarzenia.

Przy zdarzeniach występujących w stadzie bydła korzystamy z następujących symboli:

U – urodzenie zwierzęcia,
Do – przemieszczenie „do” siedziby stada,
Z – przemieszczenie „z” siedziby stada,
P – wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
W – wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
PD – padnięcie zwierzęcia,
ZN – zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej,
UB – ubój zwierzęcia,
UBRZ – ubój w rzeźni,

Podobne symbole zapisów występują w książce stada trzody chlewnej:

Ou – oznakowanie urodzonych zwierząt,
Do – przemieszczenie „do” siedziby stada,
Z – przemieszczenie „z” siedziby stada,
P – wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
W – wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
PD – padnięcie zwierzęcia,
ZN – zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej,
UG – ubój zwierzęcia w gospodarstwie,
UBRZ – ubój w rzeźni na zlecenie posiadacza zwierzęcia.

Warto zapoznać się również z wykazem kodów literowych do oznaczenia ras bydła, owiec lub kóz, a także wykazem odpowiedników kodów ras sprowadzonych do Polski.

Wpisów w księdze zarówno papierowej, jak i elektronicznej dokonujemy w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Wyjątek stanowi siedziba stada położona na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom ze względu na występowanie choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, wtedy wpisu dokonujemy w ciągu 2 dni od zaistnienia zdarzenia.

Portal IRZplus to aplikacja, dzięki której rolnicy bez wychodzenia z domu mogą szybko i sprawnie zgłosić zmiany w swoich stadach zwierząt.

W powiecie wrzesińskim mamy zarejestrowane: 832 stada bydła, 1292 stada trzody chlewnej, 12 stad owiec i 15 stad kóz. Choć aplikacja działa od połowy ubiegłego roku, to niespełna 30% rolników z powiatu wrzesińskiego z niej korzysta. Login i hasło do aplikacji są takie same jak przy dopłatach obszarowych. Nie ma się czego bać, ponieważ po wpisaniu zgłoszenia aplikacja weryfikuje poprawność danych. Dopiero po pozytywnej weryfikacji możemy zarejestrować dokument. Za pośrednictwem Portalu IRZplus możemy również sprawdzić dane zwierząt, które znajdują się w siedzibie stada, poprawność złożonych przez nas dyspozycji. Dane zawarte w internetowym systemie obejmują przebieg zdarzeń od początku rejestracji siedziby stada.

Wzory nowych ksiąg stada zwierząt są dostępne na stronie ARiMR pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

Czytany 865 razy Ostatnio zmieniany 04 lutego 2019