06 listopada 2018

Nowe zasady zagospodarowania nawozów naturalnych

Opracowanie: Joanna Fórmaniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Z dniem 27 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów  z  dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zgodnie z w/w dokumentem od lipca 2018 r. na terenie powiatu wrzesińskiego jak i na obszarze całego kraju obowiązują nowe zasady dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów mineralnych i naturalnych. Wymogi programu są również wiążące na dawnych OSN-ach, czyli obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, które w powiecie były wcześniej wyznaczone w obwodzie Sędziwojewa, Wódek, Sobiesierni, Grzybowa, Kleparza, Otocznej, Węgierek, Stanisławowa, Gonic, Goniczek, Bierzglina, Sołeczna, Gutowa Małego i Wielkiego, Sokołowa, Broniszewa i Ostrowa Szlacheckiego.

Program określa m.in. warunki wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych oraz na terenach o dużym nachyleniu. Zabrania stosowania nawozów na glebach zamarzniętych bądź zalanych wodą, jak również wskazuje terminy stosowania nawożenia. Okresy te różnią się jednak w zależności od położenia gospodarstwa w danym rejonie Polski. Rolnicy gospodarujący w gminach znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego mogą stosować nawozy azotowe mineralne i płynne naturalne  (gnojowica, gnojówka) na gruntach ornych w terminie od 1 marca do 25 października. Natomiast w uprawach trwałych, uprawach wieloletnich i na trwałych użytkach zielonych (łąki) nawozy te mogą wykorzystywać od 1 marca do 31 października. W przypadku stosowania naturalnych nawozów stałych (obornik, pomiot) na gruntach ornych obowiązuje okres od 1 marca do 31 października, a w uprawach trwałych, uprawach wieloletnich i na łąkach od 1 marca do 30 listopada. W programie uwzględnione zostały również warunki przechowywania nawozów. Muszą być one składowane w sposób bezpieczny dla środowiska, tak aby odcieki nie mogły przedostać się do gruntu lub wody. W przypadku obornika konieczne jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni do jego przechowywania, która powinna umożliwiać jego składowanie przez okres 5 miesięcy. Natomiast pojemność zbiorników na naturalne nawozy płynne powinna być dostosowana do przechowywania ich przez czas min. 6 miesięcy. Gospodarstwa, które nie spełniają powyższych warunków będą musiały dostosować się do wymogów odpowiednio do 31 grudnia 2024 r. w przypadku rolników hodujących zwierzęta o liczbie mniejszej lub równej 210 DJP i do 31 grudnia 2021 r. w przypadku osób prowadzących hodowlę zwierząt w liczbie  większej niż 210 DJP, w tym posiadających drób powyżej 40 000 stanowisk lub hodowlę trzody chlewnej powyżej 2000 stanowisk dla sztuk  o wadze większej niż 30 kg lub 750 miejsc dla macior. Program zabrania również składowania bezpośrednio na gruncie pomiotu ptasiego i kiszonek. Istnieje jednak możliwość przechowywania obornika na glebie ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i przy zachowaniu odpowiedniej odległości od wód. W dokumencie został zawarty także zapis odnośnie max dawki azotu jaką można stosować w czystym składniku na 1 ha z nawozów naturalnych, która wynosi 170 kg. Rolnicy są dodatkowo zobowiązani do prowadzenia ewidencji zabiegów nawożenia azotem. Wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi również w życie zapis dotyczący obowiązku corocznego wykonania planu nawożenia azotem. Dotyczy on podmiotów zajmujących się hodowlą drobiu posiadających powyżej 40 000 stanowisk, osób prowadzących hodowlę trzody chlewnej z liczbą powyżej 2000 świń lub 750 macior, a także rolników gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiających intensywne uprawy na areale powyżej 50 ha lub posiadających 60 DJP średniorocznie. W przypadku pozostałych gospodarstw wymagane będzie posiadanie obliczeń maksymalnych dawek azotu lub planu nawożenia azotem. Z obowiązku tego będą zwolnieni tylko rolnicy posiadający mniej niż 10 ha użytków rolnych, a także Ci którzy utrzymują mniej niż 10 DJP zwierząt.

Czytany 197 razy