08 sierpnia 2018

Wymiana starego pieca - dofinansowanie

Opracowanie: Joanna Fórmaniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Obecnie podstawowym paliwem wykorzystywanym do ogrzewania domów jest łatwo dostępny i stosunkowo tani węgiel. Niestety podczas spalania tego surowca powstają toksyczne substancje takie jak pyły, tlenki siarki i azotu, które zanieczyszczają powietrze,a tym samym wpływają negatywnie na całe środowisko naturalne. Istnieją również inne sposoby dostarczania ciepła do naszych domów i tak jak każdy proces związany z pozyskiwaniem energii oddziałują one na otaczający nas świat, jednak ich wpływ na otoczenie jest znacznie mniejszy. Są to tzw. systemy proekologiczne.

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o różnych możliwościach zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, a władze na szczeblu krajowym i lokalnym podejmują uchwały dotyczące działań proekologicznych. Wprowadzają ograniczenia w stosowaniu węgla jako nośnika energii oraz uruchamiają procedury dofinansowania wymiany starych kotłów. Tak też dzieje się w powiecie wrzesińskim. W lipcu bieżącego roku uchwalony został Regulamin udzielania z budżetu Miasta i Gminy we Wrześni dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Dotacja ta dotyczy realizacji inwestycji polegającej na wymianie starego pieca na system proekologiczny, za który uznaje się: ogrzewanie gazowe, olejowe oraz elektryczne, a także ogrzewanie na paliwo stałe bądź biomasę spełniające wymagania 5 klasy potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Mieszkańcy gminy Września mają również możliwość zamiany zużytego pieca na kolektory słoneczne, panele PV lub pompę ciepła. Istotną informacją jest fakt, iż zakupione urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Wysokość dotacji wynosi 4 000 zł, a warunkiem koniecznym do jej uzyskania jest trwałe usunięcie starego źródła ciepła oraz niekorzystanie z wcześniejszej pomocy z budżetu gminy na wymianę kotła. Dotacja wypłacana jest po zrealizowaniu zadania polegającego na wymianie systemu ogrzewania, a jego rozpoczęcie nie może nastąpić przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania. Nabór wniosków rozpoczyna się 16 sierpnia 2018 roku. Pula pieniędzy przeznaczonych na to działanie jest ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Września lub na stronie internetowej:

https://www.wrzesnia.pl/strona-3293-Dofinansowanie_wymiany_piecow_c.html

Czytany 456 razy