Nowości z Wrześni
24 stycznia 2019

Nowe wzory księgi rejestracji zwierząt oraz korzystanie z Portalu IRZplus przez hodowców z powiatu wrzesińskiego

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory ksiąg rejestracji trzody, bydła, owiec i kóz. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. 2018 poz. 2505) określa: sposób, w jaki należy prowadzić księgę rejestracji bydła, świń, owiec i kóz; wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzonej w formie papierowej; zakres danych, które należy umieścić w księdze rejestracji świń. Hodowcy bydła, świń, owiec i kóz prowadzą księgi rejestracji tych zwierząt w formie papierowej lub elektronicznej. Rolnicy mający dostęp do systemu teleinformatycznego – Portalu IRZplus – i dokonujący za jego pośrednictwem zgłoszeń są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rejestracji zwierząt w wersji papierowej. Księga rejestracji prowadzona na Portalu…
Ostatnio zmieniany 04 lutego 2019
15 stycznia 2019

Rolnicy z gminy Pyzdry dopytują o szczegóły zmienionych zasad dopłat do paliwa rolniczego

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Dopłaty do paliwa rolniczego w 2019 roku będą wyższe niż w latach poprzednich. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2018, poz. 2247) zwiększono limit zużycia oleju napędowego z 86 do 100 litrów na ha. W praktyce oznacza to 100 zł do 1 hektara użytków rolnych. Dodatkowe pieniądze 30 zł do 1 średniej rocznej DJP (dużej jednostki przeliczeniowej) otrzymają hodowcy bydła. Aby je otrzymać, należy udać się do powiatowego biura ARIMR po informacje o liczbie DJP bydła w gospodarstwie za rok 2018. Jest ona obliczana na podstawie ilorazu sumy DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego i liczby 12. Do obliczenia…
Ostatnio zmieniany 17 stycznia 2019
21 grudnia 2018

Podsumowanie demonstracji w pszenicy ozimej

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Temat demonstracji z produkcji roślinnej pod hasłem „Technologia uprawy pszenicy ozimej wg integrowanej ochrony roślin” przeprowadzono w gospodarstwie rolnym p. Ryszarda Przybylskiego  zam. w Miłosławiu , z którym współpracuję od lat. Celem poniżej opisanej demonstracji  było upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych  środowisku.  Uprawę  pszenicy ozimej podjęto już w 2017 roku jesienią .  Rozpoczęły ją wybór : odmiany  wskazanej i zalecanej w naszych warunkach klimatycznych  pod względem plenności , odporności  na choroby i wymagań glebowych oraz mrozoodporności. Po przeanalizowaniu tych danych wybrano do siewu odm. Bellisa sprawdzoną przez okolicznych rolników  na naszym terenie zwłaszcza w latach o dużych…
20 grudnia 2018

Kolekcja odmian kukurydzy – dobór odmian dla gospodarstw rolnych

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Poniżej charakterystyka odmian kukurydzy zaprezentowanej w gospodarstwie p. Ryszarda Przybylskiego z Miłosławia.  Kolekcję tą mogli obejrzeć rolnicy na Dniach Pola organizowanym we wrześniu w tymże gospodarstwie  oraz dowiedzieć się o szczegółach uprawy poszczególnych odmian od przedstawicieli firm , którzy byli obecni na tej imprezie. Kukurydza firmy: RAGT Irenoxx Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania. Tworzy rośliny o średniej wysokości, mocno ulistnione. Odmiana o bardzo dużych, ładnych i regularnych kolbach, do końca zaziarnionych. Bardzo wysoka regularność plonowania w każdych warunkach. Wysoka zdrowotność roślin i kolb. Uniwersalny ze względu na możliwość uprawy na kiszonkę. Polecana do uprawy w całej Polsce, poza rejonami…
20 grudnia 2018

Podsumowanie demonstracji w kukurydzy użytkowanej na ziarno.

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Temat demonstracji z produkcji roślinnej pod hasłem „Technologia uprawy kukurydzy na ziarno wg integrowanej ochrony roślin” przeprowadzono w gospodarstwie rolnym p. Ryszarda Przybylskiego  zam. w Miłosławiu , z którym PZDR w powiecie wrzesińskim współpracuje od lat. Celem poniżej opisanej demonstracji  było upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych  środowisku.  Uprawę  kukurydzy gospodarstwo prowadzi się już od lat , było podstawą  do analizy różnych odmian na poziomie gospodarstwa , uprawę rozpoczęto po ustabilizowaniu się temperatury wiosennej . Rozpoczęły ją wybór : odmiany  wskazanej i zalecanej w naszych warunkach klimatycznych  pod względem plenności , odporności  na choroby i wymagań glebowych. Po przeanalizowaniu…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
18 grudnia 2018

Podsumowanie działań Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w gminie Pyzdry

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
Lokalna Grupa Dyskusyjna to forma doradztwa grupowego. Spotykający się tu rolnicy mają okazje do wymiany doświadczeń i poglądów związanych z problemami współczesnego rolnictwa. W bieżącym roku Lokalna grupa dyskusyjna pogłębiała  swoją wiedzę na temat zasad integrowanej ochrony roślin. Wszyscy rolnicy są świadomi, że w integrowanej ochronie roślin priorytetową rolę powinny pełnić metody niechemiczne . Dlatego też walcząc z patogenami stosujemy profilaktykę. Do takich zabiegów profilaktycznych możemy zaliczyć: - stosowanie zasad właściwego zmianowania - wysiewanie czystego materiału siewnego - wywożenie nawozów organicznych wolnych od chwastów - używanie czystego sprzętu do uprawy gleby, siewu, i zbioru - niedopuszczanie do zakwitnięcia i wydawania…
18 grudnia 2018

Technologia uprawy żyta oraz pszenżyta ozimego według zasad integrowanej ochrony roślin – podsumowanie demonstracji.

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W 2018 roku na terenie gminy Pyzdry prowadzono dwie demonstracje z zakresu produkcji roślinnej, których celem było wykorzystanie  dostępnych metod w integrowanej ochronie roślin. Obiektem obserwacji było żyto ozime odmiany Dańkowskie Amber oraz pszenżyto ozime odmiany Borowik. Celem integrowanej ochrony roślin jest stosowanie wybranych środków chemicznych dopiero po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Dlatego uważnie prowadzono obserwacje plantacji pod kątem występowania chwastów, chorób i szkodników.  Żyto ozime uprawiane na powierzchni dwóch hektarów wysiane było na słabej glebie V klasy bonitacji, w pierwszym roku po oborniku. Odmiana żyta Amber cechuje się niskimi wymaganiami klimatycznymi . Pomimo tradycyjnej długości słomy jest odporna na…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2018
10 grudnia 2018

„Mój Rynek”

Opracowanie: Barbara Wawrzyniak • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W dniu 30-listopada 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego targowiska miejskiego w Pyzdrach. Do tej pory handlowcy co czwartek i sobotę ustawiali swoje stragany na placu wokół parku przy tzw.” dużym rynku’. Obok straganów przejeżdżały samochody, co nie zawsze było bezpieczne dla kupujących. Budowa nowoczesnego obiektu trwała niespełna rok. Środki na ten cel zostały pozyskane przez Urząd Gminy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” operacje typu…
09 listopada 2018

„Rzeka” Warta inspiracją prac artystów

Opracowanie: Mariola Piotrowska • Zamieszczenie: Agnieszka Jeżewska
W dniach 01-03.08.2018 roku w Czeszewie rezerwat przyrody stał się już po raz szósty planem do twórczych zmagań grupy artystów. W Centrum Zarządzania Łęgami w Wielkopolsce spotkali się miłośnicy sztuki aby przez kilka dni zaangażować się w dialog z naturą. Projekt spotkań artystycznych zawiera się w inicjatywie projektu edukacyjnego pt.: „Leśne Przemiany" autorstwa Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej. Edukację przyrodniczą dla uczestników warsztatów prowadził p. Marek Dobroczyński. W Nadleśnictwie Jarocin realizowana jest koncepcja nowej funkcji istniejącego tam Centrum Zarządzania Łęgami w Czeszewie. Obecnie ośrodek wyposażony jest w nowoczesną instalacje edukacyjną pn. „Rzeka”. Projekt Instalacji edukacyjnej „Rzeka”( realizowany w ramach  WRPO ) prezentuje przestrzenny…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2018