Nowości ze Złotowa
30 listopada 2018

Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Opracowanie: Zofia Burdziak • Zamieszczenie: Lucyna Białczyk
Prezydent podpisał nową ustawę określającą zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji. Według nowej ustawy koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierająca rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowiska wiejskiego.  Na terenie jednej wsi może być utworzone jedno koło. Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Członkiem koła gospodyń wiejskich może…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2018
22 listopada 2018

Dożynki Gminne w Batorówku – podsumowanie

Opracowanie: Kamil Mróz – tekst, Justyna Chylewska – zdjęcia • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W niedzielę 2 września 2018 roku we wsi Batorówko odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Lipka, Rada Sołectwa Batorówko oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lipce. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14.00 uroczystą mszą św. dziękczynną, odprawioną w kościele pw. Dobrego Pasterza w Batorowie. Rolnicy składali dary przynosząc chleb upieczony z tegorocznej mąki, owoce, warzywa, zioła i kwiaty. Po mszy z kościoła w Batorowie przeszedł kolorowy korowód prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą, który udał się na miejsce festynu dożynkowego w Batorówku. Wójt Gminy Lipka – Przemysław Kurdzieko przywitał wszystkich gości i oficjalne otworzył festyn dożynkowy. Starosta Złotowski – Ryszard Goławski dziękował rolnikom za ich ciężką pracę i życzył wszystkim dobrej zabawy. Wójt Gminy Lipka wraz z przewodniczącym Rady Gminy…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2018
22 listopada 2018

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne – podsumowanie

Opracowanie: Lucyna Białczyk • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Jak co roku, zakończenie żniw w powiecie złotowskim zostało uwieńczone Dożynkami Powiatowo-Gminno-Parafialnymi. Tegoroczne święto plonów odbyło się 1 września w miejscowości Głubczyn. Inauguracja rozpoczęła się uroczystym przemarszem z kościoła św. Trójcy na boisko sportowe, gdzie odbyła się msza św. polowa koncelebrowana na czele z proboszczem tamtejszej parafii ks. Mirosławem Krupińskim. Podczas mszy głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka –Stefan Kitela, który dziękował za zebrane plony. Starostami dożynek byli Agnieszka i Piotr Bocheńscy. Po mszy miała miejsce część artystyczna. Czas umilił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” z Domu Polskiego z Zakrzewa oraz występ taneczny dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie. W dalszej części odbył się konkurs wieńców dożynkowych. W konkursie na wieniec gminny pierwsze miejsce otrzymało…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2018
02 lipca 2018

Dzień Pola w powiecie złotowskim

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W okresie przedwakacyjnym 9 czerwca, jak co roku  o tej porze, odbył się Powiatowy Dzień Pola w powiecie złotowskim. Impreza odbyła się pod patronatem starosty złotowskiego pana Ryszarda Goławskiego. W bieżącym roku Dzień Pola połączył się z imprezami towarzyszącymi Traktor Show i Jarmarkiem Krajeńskim.  Dzięki temu zgromadzeni rolnicy i mieszkańcy powiatu złotowskiego nie mogli narzekać na nudę. Dzień Pola to okazja do wymiany między sobą doświadczeń i wiedzy z zakresu ochrony roślin, nawożenia i uprawy odpowiednim sprzętem rolniczym. Można również wykazać się sprawnością i precyzją wykonywanych codziennie obowiązków rolniczych. Rolnicy mogli skorzystać z fachowej pomocy służb rolnych : PZDR w powiecie złotowskim, BP ARiMR w Złotowie oraz KRUS…
06 kwietnia 2018

Gmina Lipka – cykl szkoleń dla rolników z aplikacji e-wniosek

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 15 marca 2018 r w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z terenu gminy Lipka. Omawiane tematy dotyczyły składania wniosków o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe przy pomocy aplikacji e-wniosek, bioasekuracji z gospodarstwach rolnych w związku z zagrożeniem ASF, aplikacji mobilnej dla rolników i doradców EPSU Mobilne oraz ochrony przeciwpożarowej na obszarach wiejskich. W pierwszej kolejności temat zagrożenia pożarowego w gospodarstwach rolnych i domowych omówił przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie p. Kazimierz Wiebskowski. Pokrótce przedstawił najistotniejsze zagrożenia z jakimi na co dzień spotykają się rolnicy podczas prac w swoich gospodarstwach. Zwrócono uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej, zaprezentowano domowe czujniki dymu i czadu, przypomniano zasady dotyczące przeglądów przewodów…
28 marca 2018

Szkolenie z aplikacji eWniosekPlus dla rolników z gm. Okonek

Opracowanie: Zofia Burdziak • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu16 marca 2018r. w sali Urzędu Miejskiego w Okonku odbyło się jedno z cyklu spotkań informacyjnych zorganizowanych przez PZDR w powiecie złotowskim i BP ARiMR. Szkolenie było skierowane dla rolników z gminy Okonek. Tematem przewodnim szkolenia były płatności bezpośrednie- zasady przyznawania, eWniosek Plus oraz deklaracja działek rolnych w 2018r. Dodatkowo przedstawione zostały zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych oraz zaprezentowana została mobilna aplikacja EPSU. Na szkoleniu został omówiony sposób logowania się do aplikacji eWniosekPlus. Zaprezentowano sposób poruszania się po aplikacji, dokonywania wpisów, zakreślania działek na materiale graficznym, korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji w aplikacji. Przedstawiono również jakie w tym roku wystąpiły zmiany w zasadach przyznawania płatności w roku 2018 w stosunku do roku…
Ostatnio zmieniany 28 marca 2018
21 marca 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Janusz Kalisz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Spotkanie odbyło się 06.03.2018 i miało charakter informacyjny i było skierowane do rolników i mieszkańców wsi powiatu złotowskiego. Na spotkaniu pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna informacji  udzielali: Przedstawiciele agent i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Wielkopolski Ośrodek doradztwa Rolniczego Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego Krajowy ośrodek wsparcie rolnictwa Państwowa inspekcja weterynaryjna Państwowa inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa Anna Rosin z-ca kierownika biura wsparcia inwestycyjnego Oddziału Regionalnego ARiMR w   Poznaniu poruszyła tematykę dotyczącą planowanych do uruchomienia działań inwestycyjnych w  ramach PROW 2014-2020, oraz omówiła następujące tematy: Premie dla Młodych rolników Premie na rozpoczęcia działalności pozarolniczej Restrukturyzacja małych gospodarstw   Maciej Szłykowicz z-ca…
21 marca 2018

Cykl szkoleń na temat aplikacji eWniosekPlus

Opracowanie: Justyna Chylewska • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Od 12 marca rozpoczął się cykl szkoleń na temat aplikacji eWniosekPlus. Pierwsze szkolenie odbyło się na terenie gminy Złotów. w szkoleniu uczestniczyli pracownicy biura powiatowego ARiMR oraz powiatowy lekarz weterynarii, który podał jakich wytycznych muszą się trzymać hodowcy trzody chlewnej w związku z ustawą ograniczającą zagrożenie wystąpienia ASF na naszym terenie. foto: J.Chylewska Omówiono  zasady przesłania wniosku w formie elektronicznej oraz zmiany w płatnościach bezpośrednich w stosunku do roku ubiegłego. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników, którzy zadawali wiele pytań pracownikom instytucji obecnych na szkoleniu.
20 marca 2018

Forum Rolnicze Powiatu Złotowskiego

Opracowanie: Janusz Kalisz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
Dnia 21.02.2018 w Auli starostwa Powiatowego odbyło się Forum Rolnicze powiatu. Rolnicy kolejny raz na IX edycji spotkali się z przedstawicielami wszystkich firm około rolniczych działających na terenie powiatu. Przewodniczący Rady Powiatowej Izby rolniczej Zygmunt Wiśniewski zaprosił wszystkich zaproszonych gości i rolników do aktywnego uczestnictwa. Jako pierwszy zajął głos Poseł RP Krzysztof Paszyk, który poruszał problem ASF w kraju. Zwrócił uwagę, że bez wsparcia finansowego ze strony państwa nie mamy szans na zatrzymanie choroby, która może spowodować paraliż produkcji trzody chlewnej. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Dorota Banaś przedstawiła prezentację dotyczącą wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2018. Zwróciła uwagę, że wszystkie wnioski w 2018…
Ostatnio zmieniany 21 marca 2018