Nowości ze Złotowa
17 grudnia 2018

Wilk gatunkiem konfliktowym

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Lucyna Białczyk
Wilk  - canis lupus - jest ssakiem należącym do drapieżnych psowatych. W Polsce wilk podlega ścisłej ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001, zakazane są polowania na wilki. Dopuszczalne są jedynie odstrzały osobników niebezpiecznych lub atakujących stada, w oparciu o zgodę Generalnego Dyrektowa Ochrony Środowiska na wniosek Konserwatora Przyrody. Za szkody poczynione przez wilki odpowiada Skarb Państwa. Wilki zamieszkujące Polskę  mają umaszczenie płowo-beżowe, z brązowo-czarnym grzbietem i rudym tyłem uszu i głowy; wilki czarne, jasno-szare i białe w Polsce nie występują. Bronią wilków są zęby, dlatego osobniki z uszkodzonym uzębieniem, mają małe szanse na przeżycie. Mają…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2018
17 grudnia 2018

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie złotowskim – gm. Okonek

Opracowanie: Zofia Burdziak • Zamieszczenie: Lucyna Białczyk
W 2018 r. zostały przeprowadzone 4 spotkania  Lokalnej Grupy Dyskusyjnej. W ramach pierwszego spotkania w dniu 23.02.2018r. został zorganizowany wyjazd do Poznania na Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Gardenia 2018. Gardenia to największa ekspozycja sprzętu ogrodniczego, usług dla rolnictwa, maszyn i urządzeń. Udział w targach to najlepszy sposób zapoznania się z najnowszymi trendami   w ogrodnictwie, możliwością zapoznania się z narzędziami, które ułatwiają pracę w ogrodzie (roboty koszące, kosiarki). Możliwością nabycia wielu oryginalnych gatunków roślin doniczkowych, ogrodowych, uzyskania porady profesjonalistów nt. aranżacji zielonej przestrzeni, projektowania ogrodów, urządzenia placów zabaw i miejsca wypoczynku, tworzenia trwałych kompozycji roślinnych na tarasach i balkonach. …
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2018
12 grudnia 2018

Szkolenie informacyjne dla rolników z Gminy Lipka

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Lucyna Białczyk
W dniu 30 listopada 2018 r. w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z terenu gminy Lipka. Omawiane tematy dotyczyły m. in. dobrych praktyk rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego OSN, programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w PROW 2014-2020, bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz aplikacji mobilnej dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich EPSU Mobilne. Zagadnienia związane z BHP przy pracy w gospodarstwie rolnym zaprezentował p. Jacek Bielecki pracownik oddziału terenowego KRUS w Złotowie. Omówione zostały m. in. najczęstsze przyczyny wypadków, do jakich dochodzi w gospodarstwach rolnych na obszarze działalności placówki, zwrócono uwagę na sposoby…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2018
04 grudnia 2018

Szkolenie specjalistyczne z zakresu łąkarstwa

Opracowanie: Lucyna Białczyk
W dniu 20 listopada 2018 w sali wykładowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników z terenu powiatu złotowskiego. Zaproszonym wykładowcą była Pani Jolanta Klupś główny specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu do spraw użytków zielonych. Wśród omawianych tematów były między innymi : Standardy gospodarowania na pastwiskach na glebach mineralnych i hydrogenicznych, oraz Standardy gospodarowania na łąkach w gospodarstwach nieobjętych działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym Pani specjalistka poinformowała wszystkich jakie gatunki traw są najlepsze, aby łąka była cenna pod kątem jakościowym i spełniała standardy pełnowartościowej paszy dla bydła. Dodała także kilka zdań na temat nawożenia Trwałych Użytków Zielonych,…
30 listopada 2018

Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Opracowanie: Zofia Burdziak • Zamieszczenie: Lucyna Białczyk
Prezydent podpisał nową ustawę określającą zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji. Według nowej ustawy koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierająca rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowiska wiejskiego.  Na terenie jednej wsi może być utworzone jedno koło. Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Członkiem koła gospodyń wiejskich może…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2018
22 listopada 2018

Dożynki Gminne w Batorówku – podsumowanie

Opracowanie: Kamil Mróz – tekst, Justyna Chylewska – zdjęcia • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W niedzielę 2 września 2018 roku we wsi Batorówko odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Lipka, Rada Sołectwa Batorówko oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lipce. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14.00 uroczystą mszą św. dziękczynną, odprawioną w kościele pw. Dobrego Pasterza w Batorowie. Rolnicy składali dary przynosząc chleb upieczony z tegorocznej mąki, owoce, warzywa, zioła i kwiaty. Po mszy z kościoła w Batorowie przeszedł kolorowy korowód prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą, który udał się na miejsce festynu dożynkowego w Batorówku. Wójt Gminy Lipka – Przemysław Kurdzieko przywitał wszystkich gości i oficjalne otworzył festyn dożynkowy. Starosta Złotowski – Ryszard Goławski dziękował rolnikom za ich ciężką pracę i życzył wszystkim dobrej zabawy. Wójt Gminy Lipka wraz z przewodniczącym Rady Gminy…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2018
22 listopada 2018

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne – podsumowanie

Opracowanie: Lucyna Białczyk • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Jak co roku, zakończenie żniw w powiecie złotowskim zostało uwieńczone Dożynkami Powiatowo-Gminno-Parafialnymi. Tegoroczne święto plonów odbyło się 1 września w miejscowości Głubczyn. Inauguracja rozpoczęła się uroczystym przemarszem z kościoła św. Trójcy na boisko sportowe, gdzie odbyła się msza św. polowa koncelebrowana na czele z proboszczem tamtejszej parafii ks. Mirosławem Krupińskim. Podczas mszy głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka –Stefan Kitela, który dziękował za zebrane plony. Starostami dożynek byli Agnieszka i Piotr Bocheńscy. Po mszy miała miejsce część artystyczna. Czas umilił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” z Domu Polskiego z Zakrzewa oraz występ taneczny dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie. W dalszej części odbył się konkurs wieńców dożynkowych. W konkursie na wieniec gminny pierwsze miejsce otrzymało…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2018
02 lipca 2018

Dzień Pola w powiecie złotowskim

Opracowanie: Monika Górzna • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W okresie przedwakacyjnym 9 czerwca, jak co roku  o tej porze, odbył się Powiatowy Dzień Pola w powiecie złotowskim. Impreza odbyła się pod patronatem starosty złotowskiego pana Ryszarda Goławskiego. W bieżącym roku Dzień Pola połączył się z imprezami towarzyszącymi Traktor Show i Jarmarkiem Krajeńskim.  Dzięki temu zgromadzeni rolnicy i mieszkańcy powiatu złotowskiego nie mogli narzekać na nudę. Dzień Pola to okazja do wymiany między sobą doświadczeń i wiedzy z zakresu ochrony roślin, nawożenia i uprawy odpowiednim sprzętem rolniczym. Można również wykazać się sprawnością i precyzją wykonywanych codziennie obowiązków rolniczych. Rolnicy mogli skorzystać z fachowej pomocy służb rolnych : PZDR w powiecie złotowskim, BP ARiMR w Złotowie oraz KRUS…
06 kwietnia 2018

Gmina Lipka – cykl szkoleń dla rolników z aplikacji e-wniosek

Opracowanie: Kamil Mróz • Zamieszczenie: Krzysztof Sobotka
W dniu 15 marca 2018 r w Sali OSP Lipka odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników z terenu gminy Lipka. Omawiane tematy dotyczyły składania wniosków o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe przy pomocy aplikacji e-wniosek, bioasekuracji z gospodarstwach rolnych w związku z zagrożeniem ASF, aplikacji mobilnej dla rolników i doradców EPSU Mobilne oraz ochrony przeciwpożarowej na obszarach wiejskich. W pierwszej kolejności temat zagrożenia pożarowego w gospodarstwach rolnych i domowych omówił przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie p. Kazimierz Wiebskowski. Pokrótce przedstawił najistotniejsze zagrożenia z jakimi na co dzień spotykają się rolnicy podczas prac w swoich gospodarstwach. Zwrócono uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej, zaprezentowano domowe czujniki dymu i czadu, przypomniano zasady dotyczące przeglądów przewodów…