Nowości z Wągrowca
02 stycznia 2018

Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym laureatem plebiscytu "Głosu Wielkopolskiego"

Opracowanie: Beata Mączyńska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
                W wrześniu/październiku 2017 roku odbył się plebiscyt Mistrzowie Agroligii, pod patronatem Marka Woźniaka - marszałka województwa wielkopolskiego. Partnerami Plebiscytu był Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw Oddział w Poznaniu, Agromarket Jaryszki i Brico-Marche ze Skórzewa. Jedną z kategorii był wybór Koła Gospodyń Wiejskich. W plebiscycie zgłoszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa Wielkopolskiego, jednym z Kół, które brało udział w plebiscycie, było Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym. Koło to zostało laureatem tego plebiscytu i w nagrodę otrzymało możliwość nagrania profesjonalnego filmu prezentującego Koło, voucher o wartości 1000 zł na zakupy w markecie Brico Marche…
Od nowego roku obowiązują nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorców dotyczące składania zeznań podatkowych. Informacje te muszą być zawarte w jednolitym pliku kontrolnym – zwanym dalej JPK. Reguluje to zapis w artykule 104 Ustawy o swobodzie gospodarczej. Mikroprzedsiębiorca to osoba która spełnia jednocześnie dwa kryteria: zatrudnia średnio w roku 10 osób i jego obrót (netto) z działalności (sprzedaż towarów, usług, wyrobów) nie przekracza 2.000.000 €. Zatem każdy mikroprzedsiębiorca, bez względu na sposób rozliczania się musi składać plik JPD do Urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje mogę udostepnić drogą mailową w dwóch prezentacjach dotyczących szczegółowych kwestii związanych z generowaniem i przesyłaniem pliku JPK. Michał Gawłowski…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
08 grudnia 2017

Gęsina powraca na nasze stoły

Opracowanie: Bata Mączyńska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Ogólnopolską kampanię promującą gęsinę pod hasłem "Na świętego Marcina najlepsza gęsina" na rynku polskim wszczął region kujawsko-pomorski, któremu firmują Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, Slow Food Polska, liczne restauracje oraz organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich. Głównym celem tej kampanii  jest  przywrócenie ginącej tradycji spożywania mięsa gęsiego na świętego Marcina, czyli w dniu Narodowego Święta Niepodległości. O starym zwyczaju podawania dań z gęsi 11 listopada świadczy m.in. wiersz Kaspra Twardowskiego z 1630 r., którym pisał: "Polacy zaś ten zwyczaj mają, dzień świętego Marcina gęś tłustą piekają".             Na początku ubiegłego stulecia gęsi były w Polsce bardziej popularne od kur. Pasące…
05 grudnia 2017

Zasady przechowywania nawozów mineralnych

Opracowanie: Łukasz Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
                Przechowywanie nawozów mineralnych wiąże się z przestrzeganiem kilku zasad, których spełnienie daje nam gwarancję, że będziemy mogli cieszyć się produktem pełnowartościowym, w którym nie dojdzie do utraty składników i zmiany stanu skupienia, chociażby pod wpływem wilgoci.             Magazynowanie nawozów może odbywać się w pomieszczeniu lub na zewnątrz czyli poza magazynem. Ważne jest to, żeby nawóz, który zamówiliśmy dotarł do nas w oryginalnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach. Pomieszczenie, w którym chcemy przechować nawóz powinno być suche, ciemne i przewiewne. Najlepiej też, żeby było zamykane a nawozy nie były narażone na kontakt z niekorzystnymi dla nich warunkami atmosferycznymi – słońcem i deszczem.…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2017
04 grudnia 2017

Temperatura i opady w gminie Gołańcz w 2017 roku. Wykorzystanie danych meteorologicznych w rolnictwie.

Opracowanie: Michał Gawłowski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
WODR w Poznaniu dysponuje danymi meteorologicznymi przesłanymi ze stacji meteo umieszczonych na terenie województwa Wielkopolskiego, oraz z dalszych lokalizacji. Na podstawie tych danych sporządzono wykresy przedstawiające średnie temperatury i sumy opadów ze stacji meteo w Oporzynie i Łaziskach w 2017 roku. Dane z Oporzyna reprezentatywne są dla północnej częsci gm. Wągrowiec oraz dla gminy Gołańcz. Natomiast dane przekazywane z Łazisk reprezentują południową część gm. Wągrowiec. Dane meteo można z powodzeniem wykorzystać w prognozowaniu wystąpienia niektórych chorób w uprawie zbóż, ziemniaków i jabłoni. Mapę stacji meteo znajdziesz tutaj. Wykres miesięcznych temperatur i sum opadów w 2017 roku; (wykres: M. Gawłowski).  …
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2017
20 listopada 2017

Konkurs - Formy ochrony przyrody na obszarze „Dolina Wełny”

Opracowanie: Michał Gawłowski
Na tereny powiatu wągrowieckiego działa LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jako Lokalna Grupa Działania. Jest to partnerstwo trójsektorowe, posiadające osobowość prawną pod nadzorem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim i są to następujące gminy: Margonin, Kiszkowo, Rogoźno, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec. Jest to obszar spójny, gminy wchodzące w skład LGD przylegają do siebie granicami. Stowarzyszenie to przeprowadziło w marcu i kwietniu 2017 roku konkurs nt: „ Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z gmin członkowskich Stowarzyszenia.…
Ostatnio zmieniany 20 listopada 2017
17 listopada 2017

Wyjazd studyjny – Kaszuby

Opracowanie: Beata Mączyńska. • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
W dniach 12-14.10.2017 roku Stowarzyszenie LGD Dolina Wełny zorganizowała wyjazd  studyjny na Kaszuby.       Uczestnicy wyjazdu goszczeni byli przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby LGD, które role Lokalnej Grupy Działania przyjęło w 2004 roku, gdy zrodziła się możliwość pozyskiwania funduszy z programu Leader+. W skład Stowarzyszenia wchodzi 9 gmin Kartuzy, Przodowo, Żukowo, Chmielno, Przywidz, Sierakowie, Somonino, Sulęczyno i Stużyce, gmin leżących na terenie Szwajcarii Kaszubskiej. Przy udziale mieszkańców tych gmin opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju, która uwzględniła szereg inicjatyw mieszkańców tego terenu, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Urząd Gminy w Stężycy, fot. B. Mączyńska. Realizacja Strategii przyczyniła się do poprawy jakości życia…
Ostatnio zmieniany 17 listopada 2017
15 września 2017

Święto plonów w Gminie Wapno

Opracowanie: Anna Skotowska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Dnia 3 września 2017r. odbyły się w Wapnie dożynki Gminno–Parafialne. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą  w kościele parafialnym w Srebrnej Górze, którą odprawił ks. Marek Szewczykowski. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na Stadionie Gminnym w Wapnie. W części oficjalnej na którą składały się przemówienia i podziękowania dla rolników ze tegoroczne żniwa, Wicestarosty Powiatu Wągrowieckiego Michała Piechockiego oraz Wójta Gminy Wapno Zbigniewa Grabowskiego, wręczone zostały odznaczenia dla rolników: „Herb Powiatu Wągrowieckiego”, który otrzymały dwie osoby oraz „Zasłużony dla rolnictwa”, którą otrzymał  jeden z rolników gminy Wapno. Starostami dożynek byli mieszkańcy sołectwa Podolin: Maria Szuman oraz Eugeniusz Ridiger. Po części oficjalnej rozpoczęła…
12 września 2017

Ekologia po branderbursku

Opracowanie: Zbigniew Tomczak • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Kraina tuż za Odrą, ciekawa przyroda z 240 rezerwatami, 11 parkami krajobrazowymi, 3000 jezior i wiele kanałów. Są tutaj wyjątkowe historyczne zabytki zapisane na liście UNESCO, pałace, ogrody. Z powodu bliskiego położenia 3,5 milionowego Berlina jest szeroko otwarty rynek na produkty ekologiczne, z dopiskiem "produkt eko z Brandenburgii". Wyjazd szkoleniowy doradców rolno środowiskowych, który miał zapoznać z rozwiązaniami organizacyjnymi i technologicznymi działań pro środowiskowych stosowanych po sąsiedzku zgromadził 38doradców z całej Polski. Ciekawiło mnie spotkania z ekologią tego obszaru w końcu to dawne DDR, które w produkcję eko wchodziło nieco później od Polski. Pierwsze odwiedzane gospodarstwo o nazwie Bauerngut prowadzi…
Ostatnio zmieniany 12 września 2017