Nowości z Turku
02 grudnia 2019

Regionalne spotkanie pszczelarzy

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Regionalne spotkania pszczelarzy odbywają się corocznie w różnych regionach Polski. Tegoroczne spotkanie odbyło się 28 lipca w gminie Tuliszków. Miejscowe Koło Pszczelarzy zorganizowało XXVIII Regionalny Dzień Pszczelarza dla regionu konińskiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele kół z całego regionu konińskiego, który skupia koła gminne z byłego województwa konińskiego. Uroczystości rozpoczęły się korowodem z pocztami sztandarowymi na czele, który poprowadziła orkiestra dęta do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wita w Tuliszkowie. Proboszcz ks. prałat Stanisław Nowak odprawił mszę świętą w intencji pszczelarzy. W homilii podkreślił pracowitość pszczół, która służy człowiekowi i przyrodzie. Podkreślił również, że pszczelarstwo to pasja ludzi, którzy kochają pszczoły.…
26 listopada 2019

Ekologiczny chów zwierząt

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Jak w praktyce wygląda ekologiczny chów bydła mlecznego i opasowego oraz pozyskiwanie mięsa, mleka i jego przetworów, a także ich sprzedaż odbiorcom hurtowym i detalicznym? Odpowiedź na te i wiele innych pytań z zakresu towarzyszącego produkcji zwierzęcej uzyskali rolnicy zajmujący się chowem bydła mlecznego i opasowego – 27 osób z powiatu tureckiego, którzy 7 listopada 2019 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do dwóch towarowych gospodarstw ekologicznych z produkcją mleka i z produkcją bydła opasowego w gminie Krzyż Wielkopolski. W gospodarstwie Pani Elżbiety Reitzig, położonym nad rzeką Drawą, uczestnicy wyjazdu zapoznali się z charakterystyką bydła mięsnego rasy Hereford. Właścicielka oprowadziła grupę po gospodarstwie, a na pastwisku przedstawiła stosowane zasady ekologicznego wypasu kwaterowego, nawożenia pastwisk nawozami i minerałami naturalnymi oraz utrzymywania bogatej roślinności w runi. Wymogi w tym zakresie…
Ostatnio zmieniany 09 stycznia 2020
29 października 2019

Ziemniaczane święto w Skarżynie

Opracowanie: Maria Kamecka
Na terenie gminy Kawęczyn, we wsi Skarżyn od 2007 roku działa Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą, którego Prezesem jest Pani Bożena Tobijas. Stowarzyszenie w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, opracowało i złożyło wniosek pod nazwą „Skarżyn odnawiamy i pyrką przygryzamy”. W ramach złożonego projektu, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego odbyły się w świetlicy w Skarżynie, między innymi dwudniowe warsztaty kulinarne, przeprowadzone pod kierunkiem Pani Marioli Lament. W pierwszym dniu warsztatów, 18 października br. uczestnicy wysłuchali prelekcji nt. walorów odżywczych ziemniaka, przygotowanej przez doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Turku, a najmłodsi licznie wzięli udział w konkursie malarskim.…
01 października 2019

Odmiany zbóż ozimych do uprawy w 2019 roku w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Małgorzata Filipowicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Wrzesień i pierwsza połowa października to czas siewu ozimin. Rolnicy na pewno zastanawiają się jaką odmianę wysiać, która spełni ich oczekiwania pod względem potrzeb swojego gospodarstwa. W uprawie poszczególnych gatunków zbóż ozimych liczy się nie tylko plon, jakość ziarna, zimotrwałość czy tolerancja odmian na choroby, ale również coraz częściej brana jest pod uwagę możliwość wykorzystania wody przez rośliny po zimie, jako czynnik mający wpływ na plonowanie podczas występowania suszy w ciągu okresu wegetacji. Generalnie rolnik może się sugerować odmianami jakie są zawarte w Liście Zalecanych Odmian na rok 2019. Odmiany te wiernie plonują, sprawdzają się pod względem agrotechnicznym i są…
24 września 2019

Sukces gospodarstwa z powiatu tureckiego

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Na przestrzeni roku 2017 i 2018 wielki sukces odnieśli właściciele Gospodarstwa Rolnego PLEURO, Państwo Piotr i Jolanta Geblerowie z Marcinowa, gmina Kawęczyn. W 2017 roku zgłoszone gospodarstwo do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku otrzymało w 2018 roku z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego najwyższą nagrodę - Statuetkę SIEWCY 2017. W 2018 roku zgłoszone przez WODR Poznań do konkursu AGROLIGA 2018 w kategorii Firma właściciele zostali laureatami konkursu na szczeblu krajowym i w czerwcu 2019 roku otrzymali wyróżnienie i puchar z rąk Prezydenta RP. Młodzi absolwenci Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przejmując w 2002 roku od rodziców 28 hektarowe gospodarstwo z produkcją…
24 września 2019

Wieści z Władysławowa

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Mieszkańcy gminy Władysławów zakończyli lato w świątecznych nastrojach. W Skarbkach w dniu 24 sierpnia odbyły się dożynki, podczas których rolnicy dziękowali za tegoroczne plony, a 7 września w Tarnowskim Młynie uczestniczyli w Święcie Pieczonego Ziemniaka. Obie imprezy rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej, po której przyszedł czas na oficjalne otwarcie. Otwarcia dożynek dokonała Pani Wójt Elżbieta Klanowska, dziękując rolnikom za trud włożony w ich codzienną pracę. Starostami Dożynek zostali Halina Wróblewska i Jan Łysiak vel Kempiński, którzy na ręce Pani Wójt przekazali chleb wypieczony z tegorocznej mąki oraz owoce z sadów i ogrodów. Zaprezentowano również wieniec wykonany przez mieszkańców Skarbek,…
Ostatnio zmieniany 24 września 2019
20 września 2019

Z wizytą w Skierniewicach

Opracowanie: Maria Kamecka
Wyjazd na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to już stały punkt na liście wyjazdów, zaplanowany przez doradców, dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu tureckiego. Tegoroczny wyjazd, nad organizacją którego, czuwali doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Turku, odbył się 14 września w sobotę, a grupa była jak zwykle liczna, bo aż 80 osób. Już od 42 lat Święto przyciąga do Skierniewic tłumy gości z całej Polski, którzy chcą podpatrzeć i zakupić nowe odmiany roślin do swoich przydomowych ogrodów kwiatowych, warzywnych i sadów. Święto to przede wszystkim wielki kiermasz ogrodniczy, na którym pojawiają się niespotykane dotąd odmiany kwiatów, owoców…
Ostatnio zmieniany 20 września 2019
10 września 2019

Rachunkowość rolna w systemie PL FADN w powiecie tureckim

Opracowanie: Aneta Gadomska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Rachunkowość rolna w systemie Polski FADN ma na celu określenie rocznych dochodów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych i wykonywanie analiz ekonomicznych dla różnych grup gospodarstw rolnych oraz oceny sytuacji w rolnictwie i na rynkach rolnych. Dane źródłowe mogą być udostępnione wyłącznie przez samego rolnika lub za jego zgodą. Są one chronione i nie mogą być wykorzystywane dla celów podatkowych. Dane obejmują działalność gospodarstwa rolnego dotyczącą produkcji i kosztów uzyskanych w sprawozdawczym roku obrachunkowym. Na ich podstawie sporządza się wyniki produkcyjno-ekonomiczne dla wydzielonych grup gospodarstw i takie sprawozdania przesyła się do Komisji Europejskiej. Jest to obowiązek każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Na…
27 sierpnia 2019

Dotacje do inwestycji związanych z wykorzystaniem OZE

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
We wrześniu ma zostać uruchomiony rządowy program „Mój prąd” wspierający inwestycje na zakup paneli fotowoltaicznych. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych. Maksymalne dofinansowanie to 50% wartości instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Budżet programu to 1 mld złotych, co ma się przełożyć na 200 tysięcy inwestycji. Wsparciem objęte będą instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Najczęściej dobierana moc instalacji dla budynku jednorodzinnego w naszym kraju to przedział od 4 do 6 kW, którego koszt zakupu wynosi 20-30 tys. złotych, czyli w praktyce większość otrzyma maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł.…