Nowości z Turku
28 grudnia 2016

Kilka informacji o kalendarzu biodynamicznym

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Kalendarz biodynamiczny określa wpływ położenia Księżyca na rozwój roślin uprawnych. Biodynamika jest dziedziną wiedzy z pogranicza nauki, pseudonauki, kosmologii i filozofii. Już nasi przodkowie uprawiali pola i ogrody według faz Księżyca. Uważali, że skoro długość dnia i ilość słonecznego światła mają wpływ na rozwój roślin, to i Księżyc musi mieć swoje znaczenie. Dostrzegli, że rośliny reagują na srebrny glob podobnie jak wody morskie. Przecież rośliny w 70-90% składają się z wody, a ona podlega tym samym wpływom co morza czy oceany. Starą, zapomnianą wiedzę nazwano biodynamiką lub kosmoekologią. W kalendarzu wykorzystano połączenie wiedzy o wpływie i oddziaływaniu Słońca, Księżyca i…
28 grudnia 2016

Wykorzystanie pomp ciepła w budynkach gospodarczych

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Pompa ciepła to coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane w ogrzewaniu budynków oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zasada działania pompy ciepła, jak już sama nazwa sugeruje, to przede wszystkim transport ciepła. Transport ten odbywa się z miejsc o niskiej temperaturze, które nazywane jest dolnym źródłem ciepła, do miejsc o wyższej temperaturze czyli górnego źródła ciepła. Dolnym źródłem, z którego odbierane jest ciepło może być grunt, woda, a nawet powietrze, a górnym źródłem ciepła na przykład domowa instalacja grzewcza. Pobrane ciepło dzięki przemianom termodynamicznym jakie zachodzą w pompie uzyskuje odpowiednio wysoką temperaturę. Ale aby to mogło nastąpić pompa musi być zasilana…
21 grudnia 2016

Niewydolność wątroby u koni

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Niewydolność wątroby nie jest chorobą często diagnozowaną u koni, ale jej objawów nie należy lekceważyć. Jeżeli koń zaczyna gwałtownie tracić na wadze, jest apatyczny i słaby, nie ma ochoty jeść, a błony śluzowe, gałki oczne i mocz są zażółcone, to nie należy bagatelizować tych objawów, tylko jak najszybciej wykonać badanie biochemiczne krwi. Wątroba u ssaków jest największym gruczołem, pełniącym istotne funkcje metaboliczne, wydzielnicze, magazynujące oraz detoksykacyjne. Funkcje wydzielnicze obejmują m.in. syntezę oraz wydzielanie do krwi białek osocza, takich jak albuminy, α- i β-globuliny, czynniki krzepnięcia oraz cholinoesterazy, jak również wytwarzanie żółci i odprowadzaniu jej drogami żółciowymi do dwunastnicy. Jedną z…
21 grudnia 2016

Działania wspierające żyzność gleby - Efektywne mikroorganizmy

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Żyzną glebę, zasobną w składniki pokarmowe, o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, charakteryzuje duża aktywność mikroorganizmów glebowych. Są one odpowiedzialne m.in. za rozkład materii organicznej, powstawanie próchnicy glebowej, uwalnianie oraz udostępnianie roślinom substancji mineralnych. Warto o tym pamiętać i dbać o posiadane gleby w naszych gospodarstwach. Do mikroflory glebowej zalicza się np. bakterie, promieniowce, glony oraz grzyby. Każdy z nich ma określoną rolę w glebie. Ich liczebność zależy od wielu czynników m.in.: od warunków powietrzno-wodnych, stanu uwilgotnienia gleby i natlenienia, odczynu czy zawartości substancji organicznej. Czynniki te można modyfikować przez odpowiedni system uprawy gleby oraz rodzaj stosowanych nawozów. Nieprzestrzeganie prawidłowego płodozmianu, ograniczone…
19 grudnia 2016

Rachunkowość rolna młodego rolnika

Opracowanie: Magdalena Piętka • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Młody rolnik korzystając z „Premii dla młodych rolników” z PROW 2014-2020 zobowiązany jest do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości rolnej. Jeśli rolnik nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, to będzie musiał prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów. Ewidencja przychodów i rozchodów musi być prowadzona najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że rolnik prowadzi księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe na podstawie odrębnych przepisów. Jednym z momentów rozpoczęcia realizacji biznesplanu, uznaje się dokonanie czynności, które mają na celu realizację określonych działań takich jak między innymi: - rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją; - zawarcie umowy, w której następuje przeniesienie własności…
16 grudnia 2016

Ziołolecznictwo

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Leczenie ziołami jest najdawniejszym sposobem zwalczania wszelkich chorób i dolegliwości. Rośliny lecznicze towarzyszyły człowiekowi od dawien dawna, a informacje o posługiwaniu się nimi przekazywane były z pokolenia na pokolenie. W Polsce wiodącą rolę w rozwoju ziołolecznictwa odegrali zakonnicy, którzy wiedzę swą zdobywali podczas podróży do krajów śródziemnomorskich, a w ogrodach przyklasztornych uprawiali rośliny, które wykorzystywali do leczenia swoich braci. Na przestrzeni lat i rozwoju medycyny niekonwencjonalnej świat roślin leczniczych został bardzo dokładnie przebadany. Stwierdzono, że rośliny zielarskie są bogactwem rozmaitych związków chemicznych wykazujących właściwości lecznicze, które nazywamy substancjami biologicznie aktywnymi. Jednak nadal świat roślin ciągle kryje przed nami wiele tajemnic,…
16 grudnia 2016

Symbole Bożego Narodzenia

Opracowanie: Maria Kamecka
Z domów rodzinnych często wynosimy przekonanie, że przygotowania do Świąt muszą być staranne i angażujące, gdyż jest to bardzo wyjątkowy czas w roku. Jednak natłok przygotowań może sprawiać, że gubimy to, co jest najpiękniejsze w Świętach - radość, ciepło i magiczną atmosferę. Najlepsze, co możemy zrobić, to spędzić ten czas w rodzinnej atmosferze, umocnić łączące nas więzi i cieszyć się z każdej chwili spędzonej z najbliższymi nam osobami. W dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga świadome pielęgnowanie tradycji i zwyczajów oraz zachowywanie symboli świątecznych. Dzień Wigilii – jest to jedyny, niepowtarzalny dzień w roku i dlatego staramy się, aby okazywać sobie…
13 grudnia 2016

Podsumowanie pracy LGD za 2016 rok w gminie Tuliszków

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Lokalna Grupa Dyskusyjna w gminie Tuliszków skupia producentów owoców. Sady w gminie rosną na glebach słabych – klasy VI,V, IVa i b (średni współczynnik bonitacji gleb w gminie jest poniżej 0,75 ha przeliczeniowego). Gatunkami uprawianymi w rejonie Tuliszkowa są jabłonie, grusze, a głównie owoce miękkie, takie jak śliwy, czereśnie oraz w niewielkich ilościach pozostałe - wiśnie, porzeczki, brzoskwinie, których areał ciągle się zmniejsza, a wzrasta znacząco powierzchnia i liczba plantacji borówki amerykańskiej. Śliwy i czereśnie stanowią około 50% powierzchni. Owoce zbywane są głównie na giełdach. Odmiany czereśni, śliw i grusz produkowane są jako deserowe, natomiast w przypadku jabłoni część owoców jest też produkowana na…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Podsumowanie pracy Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie tureckim

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Lokalna Grupa Dyskusyjna - ochrona roślin – w 2016 roku kontynuowała cykl swoich spotkań. Spotkania zostały zainaugurowane na szkoleniu 2 lutego 2016 r. w Dobrej. Dużym zainteresowaniem wśród rolników cieszył się temat związany z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w systemach precyzyjnego nawożenia oraz zagadnienia dotyczące ochrony roślin uprawnych. W trakcie spotkania omówiono również możliwości wykorzystania żyta hybrydowego w żywieniu zwierząt gospodarskich. Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 9 marca, również w miejscowości Dobra, członkowie grupy mieli możliwość zapoznania się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby występować o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Rolnicy z grupy dyskusyjnej uczestniczyli także…