Nowości z Turku
17 lipca 2019

Dzień Żniwiarza

Opracowanie: Anna Rusek • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W dniu 14 lipca 2019 roku w Potworowie w gminie Dobra, już po raz czwarty, odbyło się wydarzenie „ Dzień Żniwiarza” przygotowane w ramach projektu „Polskie Specjały z lasu i zagrody” przez Grupę Odnowy Wsi Potworów, OSP Potworów - Marcinów i burmistrza Dobrej. W pierwszej części odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, wspólna modlitwa, potem występy artystyczne lokalnego kabaretu „Nie umim nic”, dzieci i młodzieży z gminy oraz zespołu „Serenada”. Wydarzenie to pokazało jak dawniej wyglądały żniwa, podkreślono też jak ważny to czas dla rolników, okres największej kulminacji prac w polu. Właśnie w Potworowie zaprezentowano stare tradycje i obrzędy. Odbyła się…
03 kwietnia 2019

Wspomnienia z Gardenii

Opracowanie: Karolina Lewandowska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Od 21 do 23 lutego Poznań po raz kolejny stał się stolicą polskiego ogrodnictwa, miejscem, gdzie można było na żywo zobaczyć nowe trendy w branży. Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA były także doskonałą okazją do zakupu nowych roślin, nasion, podłoży, chemii ogrodowej, narzędzi, sprzętu ogrodniczego, akcesoriów do nawadniania, czy elementów małej architektury ogrodowej. Targi GARDENIA to bogata oferta, na którą składają się m.in.: materiał roślinny, artykuły ogrodnicze, maszyny, narzędzia oraz sprzęt ogrodniczy, nawozy i środki ochrony roślin, akcesoria do nawadniania, torfy, podłoża, elementy małej architektury krajobrazu, meble ogrodowe czy grille. Wystawcy zaprezentowali niezwykle szeroką gamę nowych roślin, z…
Tradycją stały się spotkania rolników organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego – p.n. WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI. Głównym organizatorem spotkań jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nadrzędnym celem spotkań, skierowanych głównie do rolników, jest przekazanie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w rolnictwie. Na terenie powiatu tureckiego takie spotkanie odbyło się 5 marca w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Na spotkanie przybyło ponad 100 rolników z terenu powiatu, a…
Ostatnio zmieniany 06 marca 2019
07 lutego 2019

Po nowoczesność - z Dobrej do Nadarzyna

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Liczna grupa rolników z gminy Dobra uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym na Centralne Targi Rolnicze PTAK WARSAW EXPO odbywające się w Nadarzynie, w województwie mazowieckim. Centralne Targi Rolnicze były doskonałą okazją dla rolników z całej Polski do zapoznania się z nową ofertą maszyn rolniczych, środków do produkcji rolnej oraz innowacyjnych rozwiązań największych producentów branży. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów było ,,Gospodarstwo na miarę przyszłości - nowoczesne technologie”. Była to strefa, gdzie rolnicy zapoznali się z dwoma modelami rozwiązań dla rolnictwa tj. mini gospodarstwo o profilu produkcji roślinnej oraz o profilu produkcji zwierzęcej. Był również sektor ,,Innowacje dla rolnictwa”, gdzie zaprezentowane zostały…
31 grudnia 2018

Metody ograniczenia zachwaszczenia w uprawach ekologicznych

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W ramach działań upowszechnieniowych, w 2018 roku, przeprowadzono pokaz mający ma celu wskazanie metod ograniczających ilość chwastów w uprawach, wskazując jak najlepiej możemy chronić nasze uprawy ograniczając liczbę zabiegów pielęgnacyjnych. Pokaz odbył się w gospodarstwie Państwa Anny i Stanisława Gmachów, w gminie Władysławów. W gospodarstwach ekologicznych i ogródkach przydomowych mamy ograniczone możliwości zwalczania chwastów w międzyrzędziach, doskonałą metodą na ich ograniczenie jest zastosowanie ściółkowania. Zabieg ściółkowania wykonuje się w roślinach uprawianych w szerokich rzędach. Najlepszym terminem na wykonanie zabiegu jest wczesna wiosna, gdy gleba zawiera dużo wilgoci i jest jeszcze wolna od chwastów. Zanim rozłożymy ściółkę, glebę musimy odpowiednio przygotować.…
28 grudnia 2018

Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie tureckim

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W ostatnich latach w powiecie tureckim (obejmuje 161 sołectw), znacznie zmniejszyła się ilość Kół Gospodyń Wiejskich, co było związane z niedookreśleniem ich umocowania prawnego w systemie samorządowym, czy społeczno-zawodowym. Niektóre koła działały przy OSP, inne były zarejestrowane w zrzeszeniach lub związkach kółek rolniczych, ale najczęściej przekształcały się w stowarzyszenia mieszkańców wsi lub ich aktywność się kończyła. W dotychczasowej formie do grudnia 2018 r. w powiecie działało 28 kół (głównie w gminach Kawęczyn, Brudzew i Władysławów). Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku dotychczas działające i nowo utworzone koła KGW (min 10 członków, także mogą być mężczyźni), mają możliwość…
28 grudnia 2018

Jak się zmieniło pastwisko w gminie Tuliszków

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Pastwisko pszczele, to inaczej zbiór wszystkich roślin dających pożytek pszczołom, tj. nektar, pyłek, spadź. Od 1975 roku pracując jako doradca, a jednocześnie pszczelarz zwracałem uwagę na otoczenie, jaką szatą roślinną pokryty jest teren gminy Tuliszków. Interesowała mnie zarówno ta uprawna, jak i dziko rosnąca. Pszczoły najefektywniej wykorzystują swoje pastwiska w odległości do 1,5 km, co nie znaczy, że w przypadku braku pożytku nie lecą dalej. Mogą latać nawet 6 km i dalej, lecz efektywność pracy jest wtedy bardzo mała. Małe i rozproszone ilości roślin miododajnych zapewniają pszczołom nektar i pyłek do rozwoju. Do wyprodukowania przez pszczoły miodu potrzebne są w…
27 grudnia 2018

Warte przypomnienia - Uchwała antysmogowa

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Coraz bardziej dostrzegalny problem zanieczyszczenia powietrza w miastach, ale również i na terenach wiejskich, przyczynił się do stworzenia dokumentu jakim jest tzw. uchwała antysmogowa dla województwa wielkopolskiego. Pod koniec 2017 roku radni sejmiku wielkopolskiego przyjęli uchwałę NR XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (w kotłach, kominkach czy piecach). Uchwała obowiązuje na terenie całej wielkopolski, z wyłączeniem miasta Poznań oraz miasta Kalisz, dla których zostały wdrożone odrębne przepisy. Co ważne, uchwała weszła w życie z dniem 1 maja 2018 roku. Wymagania jakie stawiane są w tym dokumencie…
21 grudnia 2018

Pszczelarze z Tuliszkowa podnosili swoje kwalifikacje

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W dniu 10 czerwca 2018 r. członkowie koła pszczelarskiego z Tuliszkowa uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym, organizowanym w ramach programu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przez doradcę gminnego WODR Leszka Skubiszewskiego. Wyjazd szkoleniowy p.n. „Nowoczesna gospodarka w pasiece” składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem wyjazdu był wykład w pasiece demonstracyjnej WODR Sielinko, gdzie pszczelarze zapoznali się z gospodarką w ulach wielkopolskich, zimowaniem na dwóch korpusach, zwalczaniem Varroa destructor, sterowaniem rozwojem rodziny pszczelej, wykorzystaniem dofinansowania pasiek, a także pozyskiwaniem, przetwórstwem i zagospodarowaniem produktów pszczelich. W tym czasie w Sielinku odbywały się również XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2018