01 października 2019

Odmiany zbóż ozimych do uprawy w 2019 roku w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Małgorzata Filipowicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Wrzesień i pierwsza połowa października to czas siewu ozimin. Rolnicy na pewno zastanawiają się jaką odmianę wysiać, która spełni ich oczekiwania pod względem potrzeb swojego gospodarstwa. W uprawie poszczególnych gatunków zbóż ozimych liczy się nie tylko plon, jakość ziarna, zimotrwałość czy tolerancja odmian na choroby, ale również coraz częściej brana jest pod uwagę możliwość wykorzystania wody przez rośliny po zimie, jako czynnik mający wpływ na plonowanie podczas występowania suszy w ciągu okresu wegetacji. Generalnie rolnik może się sugerować odmianami jakie są zawarte w Liście Zalecanych Odmian na rok 2019. Odmiany te wiernie plonują, sprawdzają się pod względem agrotechnicznym i są polecane w danym województwie. Oprócz czynników agrotechnicznych warunkujących plon odmiany jest fakt, że istnieje mały udział najnowszych odmian w uprawie i często rolnicy nie wymieniają materiału siewnego, tylko sieją nasiona z własnych rozmnożeń, co warunkuje niższe plony.

Oto odmiany podstawowych czterech gatunków zbóż ozimych zalecanych w Wielkopolsce w 2019 roku. Wyniki pochodzą z doświadczeń polowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Pszenica ozima

Lp.

Odmiana/typ użytkowy

Plon dt/ha 2019 A1

Podatność na choroby

Zimo-trwałość

Odporność na porastanie

Tole-rancja na zakwa-szenie gleby

Rdza bruna-tna

Mą-czniak prawdzi-wy

Septo-rioza

Fuza-rioza

Podstawy źdźbła

1.

ARTIST/B

83,60

7,3

7,9

6,7

7,4

7,6

4

5

5

2.

RGT Kilimanjaro/A

86,94

7,8

7,7

7,0

7,8

7,7

4

5

5

3.

LINUS/A

86,11

7,1

7,6

6,8

7,6

7,9

4

4

4

4.

HONDIA/A

86,11

7,7

8,2

6,9

7,7

8

5,5

5

5

5.

BELISSA/B

Brak danych

7,7

7,1

6,7

7,7

7,8

5

5

5

6.

PATRAS/A

81,93

7,9

7,3

6,7

7,4

7,6

4

5

5

7.

HYBERY F1/B

Brak danych

7,7

8

7,2

7,9

8,3

3,5

5

5

8.

PLATIN/B

81,24

7,2

8

7

7,7

7,6

4

5

5

Plony liczone są na podstawie wzorca. W 2019 roku stanowiły odmiany RGT Kilimanjaro, Formacja, Patras i Artist. Plon wzorca dla poziomu A1 (przeciętny poziom agrotechniki) wynosił 83,6 dt/ha.

 

Pszenżyto ozime

Lp.

Odmiana

Plon dt/ha (2019)

A1

Podatność na choroby

Zimo-trwałość

Odporność na porastanie

Tolerancja na zakwasze-nie gleby

Rdza brunatna

Mączniak prawdziwy

septorioza

fuzarioza

Podstawy źdźbła

1.

FREDRO

76,95

7,5

6,4

6,7

7,7

7,4

4,5

6

5

2.

MELOMAN

81,00

8,3

8,1

7,3

8,1

7,8

5,5

5

5

3.

TRAPERO

76,14

8,3

7,7

7,4

7,9

7,7

6,0

5

5

4.

AVOKADO

79,38

8,3

8,0

8,1

8,3

7,7

5,5

6

4

5.

SEKRET

80,19

8,5

7,8

7,8

8,2

8,1

5,5

6

5

6.

TEMUCO

78,57

8,3

7,8

7,0

8,0

7,5

4,5

5

5

Średni plon dla pszenżyta ozimego w 2019 roku wynosi 81 dt /ha wg wzorca. Wzorcowe odmiany to BELCANTO, MELOMAN, PORTO.

 

Jęczmień ozimy

 

Lp.

Odmiana

Plon w dt/ha 2019

Podatność na choroby

 

Zimo-trwałość

Tolerancja na zakwaszenie gleby

mączniak

Rdza jęczmienia

Plamistość siatkowa

Ryncho-sporioza

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia

1.

ANTONELLA

81,3

8,0

7,9

7,6

8,0

6

5

5

2.

TITUS

78,05

7,9

8,1

7,2

7,3

7

5

5

3.

ZENEK

79,67

7,9

7,9

6,6

7,6

6

5,5

6

4.

KWS KOSMOS

78,86

7,5

7,5

7,5

8

7

5

5

5.

JAKUBUS

83,74

7,8

7,4

7,6

7,7

-

5

6

6.

KAYLIN

78,05

7,9

8,1

7,7

8,1

5

5

5

Plony liczone są na podstawie wzorca. Dla jęczmienia ozimego wynosi w 2019 r. 81,3 dt/ha.

 

Żyto ozime

Lp.

Odmiana

Plon dt /ha (2019) A1

Podatność na choroby

Tolerancja na zakwaszenie gleby

Rdza brunatna

Mączniak prawdziwy

septorioza

Rynchosporioza

Podstawy źdźbła

1

HORYZO

62,82

7,0

7,8

6,8

7,3

7,3

6

2

KWS BONO F1

75,26

 

7,9

7,1

7,5

7,6

4

3

KWS DANIELLO F1

77,75

7,3

7,9

7,2

7,6

7,5

4

4

SU NASRI F1

81,92

6,3

8,1

7,1

7,7

7,3

5

5

Dańkowskie HADRON

63,44

7,2

7,9

6,8

7,2

7,5

4

6

Dańkowskie TURKUS

65,31

7,4

7,6

6,8

7,3

7,4

4

7

KWS BINNTTO F1

80,23

7,3

8,0

7,2

7,9

7,8

5

8

KWS DOLARO F1

82,10

7,1

7,9

7,3

7,9

7,6

5

9

SU PROMOTOR F1

79,92

6,8

8,2

7,2

7,5

7,1

5

 

Oznaczenia do tabeli:

skala 1-9 stopniowa: 1 bardzo podatna, 9 wysoka tolerancja, odporność.

F1 odmiany mieszańcowe. Plony podane są wg wzorca A1 o przeciętnym poziomie agrotechniki, wyliczone na podstawie średniej wzorca z ww. lat. Brak danych w tabeli oznacza, że badania były prowadzone krócej niż trzy lata.

A - odmiany jakościowe, B – odmiany chlebowe, C – odmiany paszowe i inne.

Dla żyta ozimego średni plon w 2019 roku wynosił 62,2 dt/ha. Wzorcowe odmiany to Dańkowskie Granat, KWS Binntto F1, KWS Serafino F1, Antonińskie. Odmiany żyta ozimego z reguły cechują się wyższą zimotrwałością oraz bardzo dobrze wykorzystują zasoby wody nagromadzonej po zimie w porównaniu z innymi gatunkami zbóż ozimych. Dlatego też w areale upraw zbóż ozimych żyto stanowi wysoki procent powierzchni.

Z powyższych danych przedstawionych przez COBORU w Słupi Wielkiej, na podstawie doświadczeń PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego), wyżej opisane odmiany zbóż ozimych w rejonie Wielkopolski sprawdzają się pod względem plonowania.

Czytany 507 razy