24 września 2019

Sukces gospodarstwa z powiatu tureckiego

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

Na przestrzeni roku 2017 i 2018 wielki sukces odnieśli właściciele Gospodarstwa Rolnego PLEURO, Państwo Piotr i Jolanta Geblerowie z Marcinowa, gmina Kawęczyn. W 2017 roku zgłoszone gospodarstwo do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku otrzymało w 2018 roku z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego najwyższą nagrodę - Statuetkę SIEWCY 2017. W 2018 roku zgłoszone przez WODR Poznań do konkursu AGROLIGA 2018 w kategorii Firma właściciele zostali laureatami konkursu na szczeblu krajowym i w czerwcu 2019 roku otrzymali wyróżnienie i puchar z rąk Prezydenta RP.

Młodzi absolwenci Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przejmując w 2002 roku od rodziców 28 hektarowe gospodarstwo z produkcją mleka, zmienili kierunek na uprawę boczniaków i podłoży grzybni oraz produkcję zbóż i strączkowych. Obecnie posiadają ok. 51 ha upraw polowych i wyspecjalizowane gospodarstwo w produkcji podłoży boczniaka. Gospodarstwo zatrudnia pracowników stałych i sezonowych.

Właściciele udzielają się w pracach lokalnego samorządu i organizacji społecznych oraz pracach towarzystw naukowych.

Czytany 420 razy