10 września 2019

Rachunkowość rolna w systemie PL FADN w powiecie tureckim

Opracowanie: Aneta Gadomska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Rachunkowość rolna w systemie Polski FADN ma na celu określenie rocznych dochodów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych i wykonywanie analiz ekonomicznych dla różnych grup gospodarstw rolnych oraz oceny sytuacji w rolnictwie i na rynkach rolnych. Dane źródłowe mogą być udostępnione wyłącznie przez samego rolnika lub za jego zgodą. Są one chronione i nie mogą być wykorzystywane dla celów podatkowych. Dane obejmują działalność gospodarstwa rolnego dotyczącą produkcji i kosztów uzyskanych w sprawozdawczym roku obrachunkowym. Na ich podstawie sporządza się wyniki produkcyjno-ekonomiczne dla wydzielonych grup gospodarstw i takie sprawozdania przesyła się do Komisji Europejskiej. Jest to obowiązek każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Na terenie powiatu tureckiego prowadzona jest także rachunkowość rolna w systemie Polski FADN - czyli europejskiego systemu zbierania danych z gospodarstw rolnych. Prowadzą ją w gospodarstwach rolnych doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pierwszy rok prowadzenia rachunkowości miał miejsce po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku. Z roku na rok zwiększa się liczba prowadzonych książek rachunkowych na jednego doradcę. W 2019 roku prowadzimy 94 książki, w tym 90 na powiecie tureckim i 4 na powiecie kolskim. Od 1 stycznia 2019 roku doszło nam dodatkowo 9 nowych książek. Obecnie 11 doradców jest zobligowanych do prowadzenia takiej rachunkowości. W gospodarstwach, które uczestniczą w systemie PL FADN znajdują się segregatory wraz z kompletem książek do prowadzenia takiej rachunkowości. Segregator składa się z książki Spisu Aktywów i Zobowiązań (SAiZ), książki Obrotów i Zaszłości (KOiZ), książki Wpływów i Wydatków (KWiW) oraz książki Wybranych Aktywów i Zobowiązań (SWAiZ). W związku z tym zachęcamy rolników do współpracy z doradcami i wyrażeniu zgody na zbieranie danych z ich gospodarstw. Warto tutaj podkreślić, że uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Zadaniem doradców jest raz na dwa miesiące dojechać do gospodarstwa i spisać zaszłości oraz wpływy i wydatki jakie poniósł rolnik. W badaniach uczestniczyć mogą tylko te gospodarstwa, w których minimalna wielkość ekonomiczna wynosi 4000 Euro. Dochód ten wylicza się na podstawie produkcji w skali roku z 1 ha lub od 1 sztuki zwierzęcia, czyli od zasiewów i prowadzonej produkcji zwierzęcej. Po zakończeniu roku kalendarzowego każdą książkę wprowadza się do opracowanego programu RDR, testuje, wyjaśnia ewentualne błędy i wysyła do instytutu. Na podstawie wprowadzonych danych możemy wygenerować raport indywidualny, dynamiczny i porównawczy gospodarstwa rolnego, z którego możemy dowiedzieć się o poniesionych kosztach i dochodowości gospodarstwa. Praca doradców w tym zakresie podlega kontroli przez pracowników z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Czytany 330 razy