17 listopada 2020

Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Turek

Opracowanie: Aneta Gadomska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Na terenie gminy Turek działa pięć Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Są to:

Koło Gospodyń Wiejskich w Pęcherzewie - przewodnicząca Anna Szambeleńczyk,

Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebowie - przewodnicząca Ewa Janiszewska,

Koło Gospodyń Wiejskich w Warence - przewodnicząca Anna Mituta,

Koło Gospodyń Wiejskich we Wrzącej - przewodnicząca Alina Kapusta,

Koło Gospodyń Wiejskich w Cisewie - przewodnicząca Zofia Ławniczak.

Pani Anna Szambelańczyk - przewodnicząca KGW w miejscowości Pęcherzew udzieliła mi wywiadu na temat działalności swojego Koła zwanego KGW „Pęcherzew”. Zostało ono wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dnia 26 marca 2019 r. W swojej niedługiej rocznej działalności Koło Gospodyń Wiejskich „Pęcherzew” wzięło udział w konkursie „Na najlepszą babkę wielkanocną 2019” dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tureckiego. Organizatorem konkursu był Poseł na Sejm RP pan Ryszard Bartosik. Co prawda nie udało im się zdobyć miejsca na podium, a jedynie pozostała satysfakcja z udziału w konkursie i wymiana doświadczeń kulinarnych.

26 kwietnia 2019 r. KGW „Pęcherzew” włączyło się w pomoc przy organizacji III Nocnego Turnieju Charytatywnego dla Basi i Konrada. Organizatorem akcji było Centrum Wolontariatu w Turku. Udzielona pomoc polegała na upieczeniu czterech ciast na licytację, z której dochód został przeznaczony na pomoc wyżej opisanym osobom.

W maju 2019 r. KGW otrzymało z ARiMR dotację w wysokości 4000 zł. Kwota ta, decyzją członków koła zebranych w dniu 22 października 2019 r. została przeznaczona na zakup artykułów papierniczych, rakietek do tenisa stołowego, stołu tenisowego, ozdób choinkowych, artykułów spożywczych na spotkanie świąteczne, chust góralskich, flag i stojaków do nich oraz obrusów.

23 czerwca 2019 r. KGW wzięło udział i zdobyło II miejsce w konkursie „Najładniejszy sobótkowy wianek”. Konkurs organizowany był przez MDK w Turku.

W kolejnym konkursie TUR pod nazwą „Święto chleba”, chleb upieczony przez gospodynie otrzymał wyróżnienie jako najlepszy chleb domowy. Było to 31 sierpnia 2019 r.

Wspólnie z sołectwem Pęcherzew członkowie koła uczestniczyli w przygotowaniach stoiska dożynkowego, na którym królowały między innymi różnego rodzaju serniki, stanowiące wizytówkę ich społeczności. KGW „Pęcherzew” wzięło udział w popularyzowaniu gwary Wielkopolski Wschodniej na festiwalu „Nasza kultura i tożsamość”, dokonując prezentacji scenicznej zatytułowanej „Ziuta, Biniu, Locha” w dniu 30 listopada 2019 r. Festiwal odbył się w świetlicy wiejskiej w Kalinowej, a zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Kali - NoVa”.

Członkowie Koła, dzięki swojej działalności wyremontowali wspólnie świetlicę wiejską. Po zakończeniu remontu wszyscy aktywnie uczestniczyli w pracach porządkowych i dekoracyjnych. Dzięki ścisłej współpracy KGW i Rady Sołeckiej dokonano poświęcenia wyremontowanego budynku świetlicy w dniu 9 listopada 2019 r. Poświęcenia dokonał ksiądz wikariusz Konrad Dreszler. Natomiast w dniu 23 listopada 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej. Podczas otwarcia odbyła się część oficjalna, artystyczna oraz integracyjna.

W sobotę 14 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Pęcherzewie odbyło się „Spotkanie ze Św. Mikołajem”. Ze względu na fakt, że Św. Mikołaj miał dużo pracy tego dnia, dzieci czekając na niego, miały do wykonania różne zadania. Młodsze dzieci kolorowały świąteczne obrazki, te nieco starsze rozwiązywały krzyżówkę obrazkową. Najstarsze dzieci rozwiązywały rebusy oraz krzyżówkę, do której hasła zaszyfrowane były w postaci kodów QR. Na spotkaniu pojawił się Św. Mikołaj z prezentami dla dzieci. Całe przedsięwzięcie odbyło się dzięki ścisłej współpracy pomiędzy sołectwem, a kołem gospodyń.

Koło Gospodyń Wiejskich „Pęcherzew” oraz Sołectwo Pęcherzew wzięli udział w Gaszyn Challenge wspólnie wykonując pompki i przysiady dla Hani z województwa wielkopolskiego. Celem opisanego wyzwania było wsparcie zbiórki dla chorej Hani.

Zarząd koła przystąpił do oferty realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Gminę Turek w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tytuł zadania publicznego brzmiał: „Wielopokoleniowe wieczory z książką - czytelniczo i bajkowo”. „Wielopokoleniowe wieczory z książką” będą miały na celu propagowanie idei czytelnictwa wśród młodych ludzi na bazie doświadczenia osób starszych, dziadków, osób samotnych i tych, którym czytanie dla innych sprawia przyjemność. Beneficjentami wszystkich działań są mieszkańcy z terenów wiejskich głównie rodziny z dziećmi. Zasięg projektu obejmuje sołectwo Pęcherzew i sołectwa gminy Turek. Projekt zakłada dwa spotkania w okresie październik - grudzień 2020 r. Wnioskowana kwota to 2079 zł. Będzie ona przeznaczona na zakup karimat oraz regałów bibliotecznych do świetlicy, w celu utworzenia mini biblioteki wiejskiej. Spotkanie integracyjne realizowane w ramach projektu „Wielopokoleniowe wieczory z książką - czytelniczo i bajkowo” dofinansowanego ze środków Gminy Turek odbyło się w sobotę 15 sierpnia 2020 r. przy świetlicy wiejskiej w Pęcherzewie. Na początku spotkania odbył się mini rajd rowerowy szlakiem wsi. Po powrocie rowerzystów do świetlicy, czekał na nich ciepły poczęstunek na świeżym powietrzu. Kolejnym punktem programu było przeczytanie przez jedną z seniorek wsi, wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Po uważnym wysłuchaniu wiersza, najmłodsi uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach związanych z jego tematyką.

Warto zaznaczyć, że nowo wyremontowana świetlica, jest motorem napędzającym członków koła do podejmowania kolejnych, innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć.

Czytany 317 razy