Nowości z Turku
07 lutego 2019

Po nowoczesność - z Dobrej do Nadarzyna

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Liczna grupa rolników z gminy Dobra uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym na Centralne Targi Rolnicze PTAK WARSAW EXPO odbywające się w Nadarzynie, w województwie mazowieckim. Centralne Targi Rolnicze były doskonałą okazją dla rolników z całej Polski do zapoznania się z nową ofertą maszyn rolniczych, środków do produkcji rolnej oraz innowacyjnych rozwiązań największych producentów branży. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów było ,,Gospodarstwo na miarę przyszłości - nowoczesne technologie”. Była to strefa, gdzie rolnicy zapoznali się z dwoma modelami rozwiązań dla rolnictwa tj. mini gospodarstwo o profilu produkcji roślinnej oraz o profilu produkcji zwierzęcej. Był również sektor ,,Innowacje dla rolnictwa”, gdzie zaprezentowane zostały…
31 grudnia 2018

Metody ograniczenia zachwaszczenia w uprawach ekologicznych

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W ramach działań upowszechnieniowych, w 2018 roku, przeprowadzono pokaz mający ma celu wskazanie metod ograniczających ilość chwastów w uprawach, wskazując jak najlepiej możemy chronić nasze uprawy ograniczając liczbę zabiegów pielęgnacyjnych. Pokaz odbył się w gospodarstwie Państwa Anny i Stanisława Gmachów, w gminie Władysławów. W gospodarstwach ekologicznych i ogródkach przydomowych mamy ograniczone możliwości zwalczania chwastów w międzyrzędziach, doskonałą metodą na ich ograniczenie jest zastosowanie ściółkowania. Zabieg ściółkowania wykonuje się w roślinach uprawianych w szerokich rzędach. Najlepszym terminem na wykonanie zabiegu jest wczesna wiosna, gdy gleba zawiera dużo wilgoci i jest jeszcze wolna od chwastów. Zanim rozłożymy ściółkę, glebę musimy odpowiednio przygotować.…
28 grudnia 2018

Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie tureckim

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W ostatnich latach w powiecie tureckim (obejmuje 161 sołectw), znacznie zmniejszyła się ilość Kół Gospodyń Wiejskich, co było związane z niedookreśleniem ich umocowania prawnego w systemie samorządowym, czy społeczno-zawodowym. Niektóre koła działały przy OSP, inne były zarejestrowane w zrzeszeniach lub związkach kółek rolniczych, ale najczęściej przekształcały się w stowarzyszenia mieszkańców wsi lub ich aktywność się kończyła. W dotychczasowej formie do grudnia 2018 r. w powiecie działało 28 kół (głównie w gminach Kawęczyn, Brudzew i Władysławów). Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku dotychczas działające i nowo utworzone koła KGW (min 10 członków, także mogą być mężczyźni), mają możliwość…
28 grudnia 2018

Jak się zmieniło pastwisko w gminie Tuliszków

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Pastwisko pszczele, to inaczej zbiór wszystkich roślin dających pożytek pszczołom, tj. nektar, pyłek, spadź. Od 1975 roku pracując jako doradca, a jednocześnie pszczelarz zwracałem uwagę na otoczenie, jaką szatą roślinną pokryty jest teren gminy Tuliszków. Interesowała mnie zarówno ta uprawna, jak i dziko rosnąca. Pszczoły najefektywniej wykorzystują swoje pastwiska w odległości do 1,5 km, co nie znaczy, że w przypadku braku pożytku nie lecą dalej. Mogą latać nawet 6 km i dalej, lecz efektywność pracy jest wtedy bardzo mała. Małe i rozproszone ilości roślin miododajnych zapewniają pszczołom nektar i pyłek do rozwoju. Do wyprodukowania przez pszczoły miodu potrzebne są w…
27 grudnia 2018

Warte przypomnienia - Uchwała antysmogowa

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Coraz bardziej dostrzegalny problem zanieczyszczenia powietrza w miastach, ale również i na terenach wiejskich, przyczynił się do stworzenia dokumentu jakim jest tzw. uchwała antysmogowa dla województwa wielkopolskiego. Pod koniec 2017 roku radni sejmiku wielkopolskiego przyjęli uchwałę NR XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (w kotłach, kominkach czy piecach). Uchwała obowiązuje na terenie całej wielkopolski, z wyłączeniem miasta Poznań oraz miasta Kalisz, dla których zostały wdrożone odrębne przepisy. Co ważne, uchwała weszła w życie z dniem 1 maja 2018 roku. Wymagania jakie stawiane są w tym dokumencie…
21 grudnia 2018

Pszczelarze z Tuliszkowa podnosili swoje kwalifikacje

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W dniu 10 czerwca 2018 r. członkowie koła pszczelarskiego z Tuliszkowa uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym, organizowanym w ramach programu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przez doradcę gminnego WODR Leszka Skubiszewskiego. Wyjazd szkoleniowy p.n. „Nowoczesna gospodarka w pasiece” składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem wyjazdu był wykład w pasiece demonstracyjnej WODR Sielinko, gdzie pszczelarze zapoznali się z gospodarką w ulach wielkopolskich, zimowaniem na dwóch korpusach, zwalczaniem Varroa destructor, sterowaniem rozwojem rodziny pszczelej, wykorzystaniem dofinansowania pasiek, a także pozyskiwaniem, przetwórstwem i zagospodarowaniem produktów pszczelich. W tym czasie w Sielinku odbywały się również XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2018
21 grudnia 2018

Pokazy z udziałem kamery termowizyjnej w powiecie tureckim

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W okresie jesienno-zimowym zauważalny staje się problem tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczenia powietrza spowodowanego między innymi poprzez emisję pyłów z lokalnych kotłowni, domów opalanych paliwem stałym, czy spalin wydobywających się z rur samochodów. W miejscowościach o słabej wentylacji, niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu. Bardzo duży procent zanieczyszczeń w niskiej emisji pochodzi ze spalania węgla w naszych domowych piecach. Możemy to zminimalizować poprzez umiejętne spalanie węgla (górne spalanie zamiast dolnego albo najlepiej wymiana pieca na automatyczny), palenie węglem wysokiej jakości oraz odpowiednie ocieplenie budynków. I na ten ostatni aspekt chciałbym zwrócić uwagę, bo poprzez ogrzewanie nieodpowiednio ocieplonych domów zużywamy…
21 grudnia 2018

Nowe technologie w sadach gminy Tuliszków

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Na szkoleniach i spotkaniach sadownicy słyszą o wprowadzaniu nowych technologii, innowacji, które powinny spowodować, że ich produkcja i sytuacja finansowa się poprawi. Rzeczywistość sadownictwa na terenie gminy jest jednak inna. Aby wprowadzać nowe technologie czy nasadzenia, to trzeba jednak poczynić duże nakłady. A wydatek finansowy po kolejnym roku słabych dochodów, to jednak duże obciążenie. W latach ubiegłych po wiosennych przymrozkach były niskie plony, a to wiąże się z niskim dochodem. W bieżącym roku kwiaty nie przemarzły i owoców zawiązało się bardzo dużo. Duże plony (także w ogrodach przydomowych), to nie znaczy, że dochody bardzo duże. Z powodu suszy owoce nie…
21 grudnia 2018

Podsumowanie pracy LGD w gminie Tuliszków

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Lokalna Grupa Dyskusyjna w Tuliszkowie skupia producentów owoców, których sady rosną na glebach słabych - klasy VI, V, IVa i b (średni współczynnik bonitacji gleb w gminie jest poniżej 0,8 ha przeliczeniowego). Gatunkami uprawianymi w rejonie są jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie oraz pozostałe w niewielkich ilościach. Śliwy i czereśnie stanowią około 50% nasadzeń, a owoce zbywane są głównie na giełdach. Zakres odmian uprawianych jest szeroki i tak w czereśniach od starych odmian Burlat, Van, Poznańska, Hedelfińska, Wolska, Krnoble, czy Sznajdera, po nowe jak Wanda, Belisse, Wega, Sumit, Techlowan, Butnera, Lapins, Kordia, Sumburst, Duroni, Regina, Skazka, Waleria, Sandr, Justyna, Casandra, Tamara,…