Nowości z Turku
24 lipca 2017

Formy aktywności mieszkańców wsi powiatu tureckiego

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Z wielu organizacji społecznych działających w Polsce na rzecz mieszkańców wsi, w ostatnich dwóch dziesięcioleciach pozostały Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne. Powstają też nowe formy działalności, jak stowarzyszenia mieszkańców wsi, grupy odnowy wsi, lokalne grupy działania. Wszystkie te organizacje mogą samodzielnie lub wspólnie w określony sposób, wnioskować o dofinansowanie swoich projektów kierowanych dla lokalnej społeczności z unijnych programów pomocowych (np. Leader, Odnowa Wsi 2013-2020) lub projektów samorządowych. W powiecie tureckim aktywnie współpracują mieszkańcy wsi w ramach tych form organizacyjnych. Organizacje KGW działają przy sołectwach, w formie zrzeszenia kół (np. w gminie Brudzew) lub jako stowarzyszenia. Gminy naszego powiatu…
07 lipca 2017

Sytuacja w sadach Wschodniej Wielkopolski

Opracowanie: Magdalena Piętka • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Wiosna w 2017 roku nie była zbyt łaskawa dla sadowników. Oprócz wiosennych przymrozków, w których temperatura wahała się na poziomie od -1 do -5 stopni we wschodniej Wielkopolsce, sadom zaszkodziły również deszcze i zimno, które utrzymywało się przez kilka tygodni. Ta chłodna aura spowodowała, że powstał problem z zapylaniem kwiatów. Dodatkowo padające deszcze przyczyniły się do powstania chorób grzybowych. W związku z tym konieczna była intensywna ochrona, nawożenie i dokarmianie drzew. Obserwacja prognoz pogody jest bardzo ważna przed wystąpieniem spadków temperatury, ponieważ pozwoli nam na zastosowanie środków zwiększających odporność w okresie rozwoju pąków i kwitnienia. Należy zwrócić uwagę na etykietę,…
07 lipca 2017

III Spotkanie Producentów Zbóż w powiecie tureckim

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W Żeronicach gmina Dobra, powiat turecki, 2 czerwca br., już po raz trzeci odbyło się Spotkanie Producentów Zbóż, w którym licznie udział wzięli rolnicy z gmin Dobra, Kawęczyn, Przykona oraz uczniowie klas technikum mechanizacji rolnictwa z ZSR CKU w Kaczkach Średnich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy Dobra, Biura Powiatowego ARiMR w Turku oraz Placówki Terenowej KRUS w Turku. Zapoznali oni uczestników spotkania z bieżącymi zagadnieniami związanymi z działalnością tych placówek, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej kampanii naboru wniosków o płatności bezpośrednie oraz bezpieczeństwie pracy w rolnictwie. Następnie głos zabrali specjaliści WODR Poznań i firm pracujących na rzecz rolnictwa. Szczególnym…
Ostatnio zmieniany 07 lipca 2017
29 maja 2017

Spotkanie Producentów Zbóż

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W TURKU BIURO GMINNE W DOBREJ KWS LOCHOW POLSKA  KUBOTA POLSAD URZĄD MIASTA I GMINY W DOBREJ zapraszają na III SPOTKANIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ które odbędzie się 02 czerwca 2017 r. (tj. piątek) w Sali OSP – Żeronice, gmina Dobra, początek godz. 930 Program: Rozpoczęcie spotkania – doradca Krzysztof Kwinciak oraz wystąpienie kierownika BP ARiMR w Turku Tadeusza Geblera i kierownika PT KRUS w Turku Krzysztofa Buchelta Szkolenie specjalistyczne nt. Dobór odmian zbóż ozimych, technologia ich uprawy oraz prezentacja poletek doświadczalnych - specjalista KWS Lochow Krzysztof Zamczyk Szkolenie specjalistyczne nt. Integrowana…
Ostatnio zmieniany 29 maja 2017
30 marca 2017

Nowinki z Targów FERMA BYDŁA, TRZODY I DROBIU W ŁODZI

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Tradycyjnie, jak co roku rolnicy z powiatu tureckiego odwiedzili Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU, które odbywają się w Hali EXPO i Hali MOSiR w Łodzi. Targi te zaliczane są do wysoce specjalistycznych, największych w Polsce targów branżowych, przeznaczonych dla hodowców bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. W bieżącym roku na Targach zaprezentowało się ponad 250 wystawców z Polski oraz zagranicy, a odnotowano około 31000 zwiedzających. Ponadto odbywały się Konferencje naukowo-techniczne na europejskim poziomie, a także dostępny był bogaty program paneli dyskusyjnych na aktualne tematy. Z każdego wyjazdu rolnicy przywożą nowinki i podpatrują ciekawe rozwiązania, które starają się…
21 marca 2017

Rolnicy z powiatu tureckiego odwiedzili GARDENIĘ

Opracowanie: Anna Rusek, Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
4 marca 2017 roku odbył się wyjazd rolników z powiatu tureckiego na XI edycję Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA do Poznania. Dzień ten był jedynym dla osób zwiedzających. W wyjeździe uczestniczyło ok.115 osób z naszego powiatu. Podczas tegorocznej Gardenii prezentowało się ponad 600 wystawców, a odnotowano około 29000 zwiedzających. Pierwszy weekend marca zaskoczył nas piękną pogodą ku zadowoleniu miłośników zieleni. Mogli oni tam spotkać się z profesjonalistami z branży ogrodniczej, przedstawicielami każdego sektora ogrodniczego. Podczas targów można było zapoznać się z bogatą ofertą roślin, drzew i krzewów, narzędzi, dekoracji, systemów nawadniających i różnego rodzaju usług ogrodniczych. Odbywały się…
Ostatnio zmieniany 21 marca 2017
09 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Kaczkach Średnich

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 09 lutego 2017
30 stycznia 2017

Sezon szkoleniowy w powiecie tureckim rozpoczęty

Opracowanie: Maria Kamecka • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W powiecie tureckim już w pełni rozpoczął się nowy sezon szkoleniowy dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Pierwsze szkolenie, na terenie gminy Turek odbyło się 24 stycznia, w świetlicy wiejskiej w Cisewie. Główną tematyką spotkania były zagadnienia związane z ekologią. Na szkoleniu gościliśmy pracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Panią dr Viktorię Takacs i Pana mgr Stanisława Świtek, którzy podzielili się z rolnikami wynikami prowadzonego przez 4 lata projektu badawczego p.n. LIBERATION – połączenie bioróżnorodności obszarów wiejskich z usługami ekosystemowymi w celu ekologicznej intensyfikacji produkcji rolniczej. W ramach tego projektu prowadzone były badania nad wykorzystaniem przyrody i dóbr, które…
29 grudnia 2016

Procedury związane z przyłączeniem mikroinstalacji OZE

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Decydując się na montaż mikroinstalacji OZE powinniśmy znać procedury prawne związane z przyłączeniem takiej instalacji do sieci energetycznej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele w tej kwestii się zmieniło, bowiem mikroinstalacje prosumenckie zwolnione są z konieczności dopełnienia wielu obowiązków. Takim ułatwieniem już na samym początku realizacji inwestycji jest zwolnienie właściciela mikroinstalacji z obowiązku ubiegania się o koncesję na produkcję energii elektrycznej. Bardzo dużą zmianą jest również to, że samo przyłączenie do sieci domowych mikroinstalacji odbywa się tylko na podstawie zgłoszenia, gdzie koszt przyłączenia leży po stronie zakładu energetycznego. Jednak, aby móc skorzystać z tej uproszczonej procedury musimy spełniać kilka warunków.…