Nowości z Turku
22 grudnia 2017

Podsumowanie pracy komisji klęskowej

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Rok 2017, nie był zbyt łaskawy pod względem pogody dla rolników z gminy Kawęczyn. W związku z wystąpieniem pierwszych szkód powstałych w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych została powołana komisja klęskowa. W skład komisji weszli pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz dodatkowo w przypadku szacowania strat w budynkach osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Prace komisji rozpoczęły się w maju po zgłoszeniu strat powstałych w wyniku przymrozków. Trudno było przewidzieć gwałtowne ochłodzenie w maju, tym bardziej, że początek miesiąca rozpoczął się prawie letnią pogodą. Jednak 10 maja temperatura we wczesnych godzinach porannych niebezpiecznie spadła poniżej zera. Stacja…
21 grudnia 2017

Działalność KGW na terenie gminy Brudzew

Opracowanie: Karolina Lewandowska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Brudzew powstały głównie z inicjatywy Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Turku. KGW działały i nadal działają na podstawie statutu Kółka Rolniczego oraz uchwalonego przez siebie regulaminu. Patronat nad działalnością sprawowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brudzewie (SKR) od 1992 r. Po zaprzestaniu działalności Spółdzielczych Kółek Rolniczych w Brudzewie praca KGW stanęła pod znakiem zapytania. Z powodu braku pomocy niektóre KGW stopniowo zaczęły zawieszać swoją działalność, inne radziły sobie same współpracując z lokalnymi organizacjami, tj.: Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Placówkami Edukacyjnymi, czy też młodzieżą szkolną. KGW włączały się również w życie swoich miejscowości i wydarzenia gminne. Praca Kół…
21 grudnia 2017

Rośnie zainteresowanie programami wspierającymi OZE

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Odnawialne źródła energii są wyznacznikiem postępu i dbania o środowisko. Jednak zakup i założenie instalacji OZE wciąż wiąże się z poniesieniem dużych wydatków finansowych. Z pomocą przychodzą tutaj różnego rodzaju dotacje. Jednym z takich przykładów wspierania rozwoju OZE jest kredyt z dotacją do 30% kosztów inwestycyjnych. Taki kredyt oferuje Bank Ochrony Środowiska pod nazwą EKOkredyt Prosument II, a pieniądze na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne, ale również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1% w całym okresie kredytowania, który maksymalnie może wynieść do 15 lat.…
20 grudnia 2017

Jednostki samorządu terytorialnego inwestują w OZE

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W krajobrazie Wielkopolski coraz licznej pojawiają się instalacje związane z pozyskiwaniem energii odnawialnej. Najczęściej inwestorami w odnawialne źródła energii są jednostki samorządu terytorialnego korzystające z różnego rodzaju wsparcia finansowego. Jednym z takich przykładów jest Urząd Gminy w Kawęczynie. Na budynku Urzędu Gminy oraz w Zespole Szkół w Kawęczynie i w Kowalach Pańskich zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne z programu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wybrane i zainstalowane moduły fotowoltaiczne są produkcji firmy QCELLS, są to moduły multikrystaliczne, które odznaczają się wysoką wydajnością i efektywnością. Moc tych paneli w zależności od modelu…
20 grudnia 2017

Podsumowanie pracy LGD w gminie Tuliszków

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Lokalna Grupa Dyskusyjna w gminie Tuliszków skupia producentów owoców. Sady w gminie rosną na glebach słabych - klasy VI, V, IVa i b (średni współczynnik bonitacji gleb w gminie jest poniżej 0,75 ha przeliczeniowego). Gatunkami uprawianymi w gminie Tuliszków są jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie oraz w niewielkich ilościach pozostałe, których plantacji ubywa, czyli wiśnie, porzeczki, brzoskwinie, a wzrasta znacząco liczba plantacji i powierzchnia uprawy borówki wysokiej. Wzrasta również zainteresowanie jagodą kamczacką oraz morelami. Śliwy i czereśnie stanowią około 50% powierzchni upraw, a owoce zbywane są głównie na giełdach. Owoce odmian czereśni, śliw i grusz produkowane są jako deserowe, natomiast w…
15 grudnia 2017

Stroiki na wigilijny stół

Opracowanie: Małgorzata Filipowicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. W wolnej chwili warto pomyśleć o przyozdobieniu stołu stroikiem bożonarodzeniowym. Własnoręcznie wykonana ozdoba z pewnością sprawi wiele satysfakcji i pozwoli wykazać się inwencją twórczą. Układanie kompozycji wiąże się z zachowaniem pewnych zasad i proporcji. Wszystkie elementy wchodzące w skład stroika powinny stanowić całość. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zrobić stroik, jest przycięcie na odpowiednią długość gałązek świerku czy jodły do planowanej jego wielkości. Podstawą każdego stroika jest odpowiednio dobrane naczynie, w którym umieszczamy gąbkę florystyczną - zieloną. Przed ułożeniem gałązek, gąbkę należy namoczyć w wodzie przez kilka godzin, żeby dobrze nasiąkła.…
15 grudnia 2017

Nawozy organiczne

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Do powszechnie stosowanych w rolnictwie nawozów organicznych, oprócz nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego należą komposty, słoma i resztki pożniwne, a także nawozy zielone. Kompost jako nawóz może mieć w składzie odpady gospodarskie jak zielone chwasty (bez nasion), plewy, łęty, liście, torf. Pryzmę kompostową przesypuje się warstwami ziemi z dodatkiem nawozów mineralnych, wapniowych, a następnie w ciągu roku lub dwóch polewa się gnojówką lub gnojowicą i wodą. Masę kompostową należy przerabiać kilka razy. Do stosowania jako nawóz nadaje się gdy masa jest sypka, jednolita. Kompost z roślin szybko się rozkładających (do 1 roku) stosuje się głównie pod warzywa i rośliny okopowe w…
14 grudnia 2017

Szkolenia dla beneficjentów PROW w powiecie tureckim

Opracowanie: Magdalena Piętka • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Turku przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenia odbywały się w Sali Urzędu Miasta w Turku. Celem szkoleń było podniesienie wiedzy, a także uzyskanie przez uczestników zaświadczeń niezbędnych do przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaświadczenie z takiego szkolenia jest niezbędne do wywiązania się z warunków, które beneficjent zawarł w biznesplanie. Tematyka pierwszego spotkania, które odbyło się 7 grudnia obejmowała zagadnienia z chowu bydła. Doradca Rafał Kotkowski z PZDR w powiecie kolskim, przedstawił problematykę produkcji bydła mięsnego alternatywa dla produkcji mleka – jak zwiększyć opłacalność…
12 grudnia 2017

Podsumowanie pracy Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie tureckim

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Lokalna Grupa Dyskusyjna zajmująca się tematyką ochrony roślin, kontynuowała swoje spotkania w 2017 roku. Inauguracyjne spotkanie odbyło się na szkoleniu zorganizowanym w dniu 25.01.2017 r. w Dobrej. Członkowie grupy, a w szczególności rolnicy z gminy Dobra, wykazali duże zainteresowanie nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w ochronie roślin oraz integrowanymi metodami zwalczania chwastów w zbożach i kukurydzy. Kolejne spotkanie LGD odbyło się 29 maja, w miejscowości Gaj, podczas wyjazdu studyjnego, który poświęcony był integrowanym metodom zwalczania chorób grzybowych w uprawach rolniczych oraz praktycznemu rozpoznawaniu patogenów, szczególnie w uprawach zbóż, rzepaku i kukurydzy. Rolnicy z LGD uczestniczyli również w spotkaniu 26 października, w miejscowości…