Nowości z Turku
14 grudnia 2018

Program dla Polskiego Ziemniaka

Opracowanie: Małgorzata Filipowicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W dniu 21września br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjął ,,Program dla Polskiego Ziemniaka”. Jest to dokument, którego celem są działania stopniowej eliminacji głównego problemu w eksporcie polskich ziemniaków - bakteriozy pierścieniowej. Głównym sprawcą jest bakteria Clavibacter michiganensis. ssp. Sepedonicus. Jest to choroba kwarantannowa, która podlega zwalczaniu z urzędu. Producent ziemniaków w przypadku wystąpienia bakteriozy w gospodarstwie powinien zutylizować plon, co w aspekcie ekonomicznym powoduje straty. Program ten obejmuje swym zasięgiem szereg działań na następujących płaszczyznach: Uzyskanie produkcji ziemniaka wolnej od bakterii Clavibacter ssp.  poprzez: - wprowadzenie obowiązku wysadzania ziemniaków wolnych od ww. bakterii, - realizację dopłat do powierzchni obsadzonych…
13 grudnia 2018

Pierzok w Bibiannie

Opracowanie: Małgorzata Filipowicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Bibianna to miejscowość na terenie gminy Malanów. Tam od wielu lat organizowany jest, Pierzok”, czyli tradycyjne darcie pierza na pierzyny i poduchy. W długie jesienno-zimowe wieczory, praca ta połączona jest ze świetną zabawą, tańcami i poczęstunkiem. W tym roku impreza integracyjna odbyła się w dniach 12-13 października. W świetlicy wiejskiej w tych dniach było gwarno i tłoczno. Panie za stołami darły pierze, a panowie grali w karty, szachy i warcaby. Natomiast dzieci grały w tenisa stołowego, piłkarzyki i brały udział w konkursie plastycznym, którego podsumowanie odbyło się w sobotę. W pierwszym dniu 12 października panie po zakończonej pracy serwowały postne…
12 grudnia 2018

Realizacja zobowiązań rolnośrodowiskowych w powiecie tureckim

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W 2018 roku w powiecie tureckim około 50 gospodarstw rolnych podjęło nowe zobowiązania Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne i Ekologiczne. Liczba gospodarstw uczestniczących w programach rolnośrodowiskowych w ostatnich dwóch latach znacząco wzrosła, co spowodowane było zmianą rozporządzenia w 2017 r, które dopuściło realizację pakietu Ochrona gleb i wód na terenie całego kraju. Aktualnie w powiecie tureckim, w wyniku tej zmiany, spośród 10 dostępnych, jest to najczęściej wybierany pakiet. Do głównych warunków realizacji zobowiązania wariantu 2.1 Międzyplony należą: - siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września, - zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca, - stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum…
12 grudnia 2018

Szkolenie we Władysławowie z zakresu BHP

Opracowanie: Barbara Straszewska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W dniu 13 listopada 2018 r. na spotkaniu rolników w gminie Władysławów zorganizowanym przez doradcę gminnego nt. Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym gościliśmy przedstawicieli KRUS z Turku. Wiedzę z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym przekazał rolnikom Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Turku Pan Krzysztof Buchelt. Ponadto omówiono również prezentację przedstawiającą przyczyny występowania wypadków w powiecie tureckim, wśród których przeważają upadki i złamania, a najczęstszą przyczyną ich występowania jest pośpiech spowodowany złą organizacją pracy oraz złą oceną sytuacji. Ten rok nie oszczędził również rolników, którzy ulegli wypadkom spowodowanym niewłaściwą obsługą maszyn oraz…
10 grudnia 2018

Podsumowanie pracy LGD w gminie Dobra

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Lokalna Grupa Dyskusyjna związana z tematyką ochrony roślin, a działająca na terenie gminy Dobra kontynuowała swoje spotkania w 2018 roku, począwszy od szkolenia zorganizowanego 31 stycznia 2018 r. w Dobrej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie grupy. Wykazali duże zainteresowanie nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w ochronie roślin oraz integrowanymi metodami zwalczania chwastów w zbożach i kukurydzy. Kolejne spotkanie LGD odbyło się 27 marca br., a poświęcone było integrowanym metodom zwalczania chorób grzybowych w uprawach rolniczych oraz praktycznemu rozpoznawaniu patogenów w uprawach rolnych, szczególnie w zbożach, rzepaku i kukurydzy. Rolnicy z LGD uczestniczyli również w dniu 15 sierpnia 2018 r. w imprezie masowej…
07 grudnia 2018

Spotkanie rolników w gminie Dobra

Opracowanie: Krzysztof Kwinciak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Dobra, w dniach 22 i 23 listopada br. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla rolników, doradców rolnych i osób obsługujących sektor rolnictwa z powiatu tureckiego. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób. Głównym organizatorem dwudniowego spotkania był doradca WODR z gminy Dobra Krzysztof Kwinciak. Przewodnim tematem spotkania były ,,Innowacje w nawożeniu roślin zbożowych”, a głównym celem ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie nawożenia i uprawy roślin zbożowych, począwszy od roli substancji humusowych oraz innowacyjnych produktów zwiększających ich zawartość w glebie, biostymulatorów w nowoczesnej uprawie…
06 grudnia 2018

Oferta agroturystyczna w powiecie tureckim

Opracowanie: Maria Kamecka
Agroturystyka to szeroki zakres usług i zajęć bazujących na charakterystycznych dla wsi wartościach, które rolnicy prowadzą i sprzedają turystom w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie rekreacji i spędzania wolnego czasu. Oferta usług agroturystycznych skierowana jest głównie do mieszkańców dużych miast, którzy poszukują spokoju, ciszy, zwolnienia tempa życia przy równoczesnym wzroście aktywności ruchowej, kontaktów międzyludzkich opartych na życzliwości i więzach rodzinnych. Wypoczynek na wsi może być też połączony z uczestnictwem w codziennym życiu i zajęciach jej mieszkańców, korzystania z produktów żywnościowych gospodarstwa rolnego, a także świadczonych w nim usług. Taka forma wypoczynku funkcjonuje również na terenie powiatu tureckiego. Corocznie, w…
29 listopada 2018

Inwestycje w OZE w powiecie tureckim

Opracowanie: Janusz Jurkiewicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
W połowie 2017 roku instytucje samorządowe w Wielkopolsce mogły się starać o pieniądze na dofinansowanie inwestycji służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Z programu tego pośrednio poprzez gminy mogą skorzystać osoby fizyczne, czyli mieszkańcy zainteresowani inwestycjami w panele fotowoltaiczne, czy kolektory słoneczne. Pieniądze na ten cel pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pula pieniędzy jaka została przeznaczona to 90 000 000,00 zł, natomiast poziom dofinansowania projektów jest bardzo wysoki, bo wynosi maksymalnie aż 85%. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie gmin tym programem było bardzo duże. Już w pierwszych dniach przyjmowania wniosków wiadome było, że nie wszyscy otrzymają dofinansowanie.…
21 września 2018

Wizyta w Skierniewicach

Opracowanie: Karolina Lewandowska, Maria Kamecka • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw na stałe już wpisało się w kalendarzu wyjazdów mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu tureckiego. Tegoroczny wyjazd, tradycyjnie zorganizowany przez doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Turku, odbył się 15 września, a grupa liczyła 80 osób. Już od 41 lat Święto przyciąga do Skierniewic tłumy gości z całej Polski, chcących podpatrzeć i zakupić nowe odmiany roślin do swoich przydomowych ogrodów kwiatowych, warzywnych i sadów. Chętni mogli skorzystać z fachowej porady dotyczącej uprawy, nawożenia i pielęgnacji roślin ozdobnych, drzew i krzewów. Można było także obejrzeć najnowsze trendy w aranżacji ogrodów i kompozycji kwiatowych. Zainteresowani nowymi…
Ostatnio zmieniany 21 września 2018