01 grudnia 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie działalności Kaźmierz 2017

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
        Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie,  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2017 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe , po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członkami Lokalnej  Grupy Dyskusyjnej z terenu…
22 listopada 2017

Przebarwienia liści zbóż ozimych i rzepaku – jaka może być tego przyczyna?

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  Na wielu plantacjach zbóż ozimych i rzepaku w bieżącym roku na ternie gminy Duszniki zauważam przebarwienia liści. W przypadku zbóż ich zmiany mają najczęściej kolor żółty, natomiast liście rzepaku przyjmują kolor fioletowy do czerwonego. Często sami rolnicy zwracają się z pytaniem co dzieje się z moim zbożem lub rzepakiem? Trudno na tak postawione pytanie postawić jednoznaczną odpowiedź. Żółknięcie zbóż zwane chlorozą to odbarwianie liści. Roślina z takimi objawami nie wytwarza chlorofilu, nie zachodzi w niej proces fotosyntezy, a tym samym jej proces wzrostu zostaje zahamowany. Łatwiej ulega atakom szkodników i chorób grzybowych. Na taki stan rzeczy może składać się…
16 listopada 2017

Podsumowanie sezonu wegetacyjnego na ternie gminy Duszniki

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  Mijający sezon wegetacyjny pod względem warunków pogodowych był bardzo niekorzystny dla wzrostu i rozwoju roślin ze względu na wysokie i gwałtowne opady deszczu. Na kształtowanie się produkcji roślinnej w 2017 roku miały wpływ: gorszy stan upraw ozimych na jesieni 2016 r. z uwagi na opóźnione terminy siewów oraz występującą suszę w miesiącu wrześniu, natomiast wysokie opady w październiku. Rośliny średnio rozkrzewione i w średnio dobrej kondycji przy braku okrywy śnieżnej dobrze zniosły zimę. Na większości plantacji rzepaku zastosowane były środki chemiczne ograniczające jego wzrost jesienią, stąd rośliny te nie były zbyt wybujałe. Wycofane zostały zaprawy nasienne oparte o neonikotynoidy,…
16 listopada 2017

Dożynki w gminie Ostroróg

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 W sobotę  26 sierpnia 2017 roku odbyło się święto plonów w gminie Ostroróg. Korowód delegacji z okolicznych wiosek oraz zaproszeni goście przy udziale orkiestry wyruszył od świetlicy wiejskiej w Bobulczynie na boisko sportowe ,gdzie nastąpiło powitanie wszystkich uczestników oraz obrzęd dożynkowy. Starostowie dożynek przekazali burmistrzowi bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. W okolicznych przemowach  dziękowano za trud rolników włożony w tegoroczne żniwa. Imprezę wzbogaciły występy Zespołu Tańca Regionalnego Szaranki z Nojewa, kapeli podwórkowej Zza Winkla oraz zespoły z gminy Ostroróg. Stoiska gastronomiczne częstowały gości smacznymi potrawami. Przygotowana została również loteria fantowa z ciekawymi nagrodami. Obchody dożynkowe zakończyły się zabawą taneczną. 
08 listopada 2017

Aktualne zagrożenia ptasią grypą - spotkanie z lekarzem weterynarii

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 4 października tego roku w Inspekcji Weterynaryjnej w Szamotułach zostało zorganizowane  spotkanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach Pana Roberta Łęgosza.  Na prelekcję  zostało zaproszone szerokie grono producentów drobiu oraz osoby zawodowo zajmujące się problemami hodowli i utrzymaniem drobiu na fermach i w gospodarstwach rolnych.  Tematem spotkania było omówienie zasad rozpoznawania i zwalczania ptasiej grypy w stadach produkcyjnych drobiu. Problem  jakże istotny ze względu na utrzymujące się stale zagrożenie oraz spodziewane zwiększenie natężenia występowania choroby w miesiącach jesienno-zimowych. W spotkaniu uczestniczyli w roli prelegentów lekarze weterynarii bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie grypy ptaków na terenie RP, w ogniskach które…
07 listopada 2017

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 2017 W KAŹMIERZU

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
           W niedzielę 3 września 2017 roku zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło sie  w Kaźmierzu Gminne Święto Plonów 2017.  Wszystkie uroczystości dożynkowe i imprezy towarzyszące  odbyły się na terenie stadionu sportowego w Kaźmierzu, a słoneczna pogoda od samego rana zachęcała do uczestnictwa. Obchody dożynek rozpoczęły się od uroczystej mszy podczas, której przybyli rolnicy dziękowali za tegoroczne plony i zbiory. Po mszy nastąpił tradycyjny obrzęd dożynkowy,  który zapoczątkowany został przez starostów dożynkowych – Honoratę Wolną ze wsi Gaj Wielki i Mariusza Magdziarka z Witkowic, którzy przekazali gospodarzowi gminy bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki. Po odebraniu chleba i poczęstowaniu nim zgromadzonych…
06 listopada 2017

Mistrzowie AGRO 2017- Powiat Szamotulski

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 27.10.2017r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom plebiscytu „Mistrzowie AGRO 2017”. Głównym organizatorem plebiscytu był „Głos Wielkopolski”. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Partnerzy towarzyszący to: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Agromarket Jaryszki. Był to wyjątkowy dzień, gdzie wielu sołtysów, kół gospodyń wiejskich, gospodyń, rolników, gospodarstw agroturystycznych otrzymało zasłużone wyróżnienia. Plebiscyt organizowany przez Głos Wielkopolski cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem. Mieszkańcy danych regionów mogli oddawać głosy na swoich faworytów przez wysyłanie esemesów. W powiecie szamotulskim „Mistrzami AGRO 2017” zostali: -…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
09 października 2017

Święto Pyry

Opracowanie: Anna Czarnecka
W Szczepankowie, już po raz czwarty odbyło się  „Święto Pyry”. Impreza miała miejsce w dniu 01.10.2017. na boisku szkolnym w Szczepankowie w  gminie Ostroróg. Spotkali się na niej amatorzy  ziemniaków jak  i dań z nich przygotowanych. Uczestnicy mogli zdegustować  potrawy  przygotowanych przez mieszkańców. Były to: -kluchy z pyrów z boczkiem i kapustą, -zupa szczawiowa, -zupa ziemniaczana, -plyndze, -pyry z gzikiem. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji i konkursów: rzut ziemniakiem do kosza, slalom z ziemniakami, skoki w workach, oraz  konkurs na postacie z ziemniaków. Dzieci, które brały udział w zabawie otrzymały upominki. Przy  okazji tego święta utworzono  „kącik wspomnień” z lat…
06 lipca 2017

DNI POLA I ZAGRODY – KAŹMIERZ 2017

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
                    Zgodnie z wieloletnią tradycją  w dniu 14 czerwca 2017 roku  doradca  WODR Poznań Lech Dudek zorganizował na tutejszej gminie „Dni Pola i Zagrody - Kaźmierz 2017” połączone  z V Samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie  gminy Kaźmierz. Także i w tym roku ze względu na wydłużoną trasę przejazdu do zaplanowanych gospodarstw i pól organizator wzorem ubiegłych lat zaplanował przejazd samochodami osobowymi.  Zgodnie z programem  spotkanie miało swój początek w gospodarstwie agroturystycznym „Wadera” pani Anny Banaszczyk w Brzeźnie.  W dniu tym od samego rana słoneczna aura zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie i dlatego zgodnie  z przewidywaniami rolnicy…