27 grudnia 2018

Zapobieganie afrykańskiemu pomorowi świń

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Najważniejszym zadaniem ,które muszą spełniać rolnicy utrzymujący trzodę chlewną jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Przepisy te obowiązują od 28 lutego 2018 roku. Od kwietnia 2018 roku na terenie powiatu szamotulskiego  przeprowadzane  są kontrole prowadzone przez  Inspekcje  Weterynaryjne. Dla przypomnienia podaję jakie warunki powinien spełniać producent trzody chlewnej. Przechowywana  pasza powinna być zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolnożyjących. Pozostałe zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie muszą  znajdować się w osobnych pomieszczeniach. Zwierzęta muszą być zarejestrowane w ARiMR. Do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel lub osoba opiekująca się zwierzętami. Maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym muszą być wyłożone przed wejściem do budynków inwentarskich. Nie należy karmić świń odpadami kuchennymi. Do pracy ze zwierzętami  należy używać odzieży ochronnej , którą po pracy pozostawiamy w chlewni. Pomieszczenia oraz sprzęt muszą być utrzymywane w czystości  oraz stasowana musi  być dezynfekcja. Należy obserwować stan zdrowia świń, o niepokojących objawach należy powiadomić lekarza weterynarii. Okna muszą być zabezpieczone przed dostępem ptactwa. Prowadzony musi być rejestr środków transportu. Rejestr wejść do chlewni oraz spis świń z podziałem na poszczególne grupy zwierząt.                                   

                                                                                                    

Żródło: Bioasekuracja – Jedyna skuteczna ochrona świń przed ASF, Zygmunt Pejsak

Czytany 406 razy