Nowości ze Śremu
Dnia 6 marca 2019 roku w Sali Wiejskiej w Mórce, w gminie Śrem odbyło się spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. W spotkaniu udział wzięło 70 rolników z terenu powiatu, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucje będące inicjatorami tego spotkania dla rolników. Spotkanie prowadził Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Śremie – Tomasz Klaczyński, który otworzył spotkanie witając przybyłych uczestników, a następnie poprosił o wystąpienie przedstawicieli instytucji na rzecz rolnictwa biorących udział w spotkaniu. Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Wiesława Nowak w swym wystąpieniu przedstawiła zmiany organizacyjne w WODR w Poznaniu, przedstawiając Kierownika Rejonu nr 4, przybliżyła uczestnikom spotkania aktualne cele i zadania służb doradczych, ich znaczenie we współpracy z rolnikami i wdrażane nowe, innowacyjne projekty w Ośrodku. Na koniec zaprosiła rolników do jak najszerszego korzystania z usług…
25 lutego 2019

Targi Gardenia 2019 już za nami.....

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Gardenia były celem wyjazdu szkoleniowego , który odbył się 22.02.2019 r. W szkoleniu wzięły udział rolniczki z powiatu śremskiego oraz obornickiego oraz doradcy PZDR nr 4. Oferta przedstawiona na targach, jak i zakres tematów był bardzo bogaty i każdy z uczestników znalazł informacje i ekspozycje, które go w szczególności interesują. W czasie targów można było wziąć udział w licznych warsztatach i pokazach , m.in. arborystów i florystów, a także posłuchać wykładów oraz uzyskać porady specjalistów. Prelekcje były prowadzone m.in. przez wykładowców Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy Targów GARDENIA…
Ostatnio zmieniany 25 lutego 2019
12 grudnia 2018

Pamięć o generale Józefie Wybickim w Manieczkach ciągle żywa...

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Manieczki – wieś położona na zachód od Śremu przy trasie w kierunku Czempinia. To tu przez ponad czterdzieści lat mieszkał, gospodarzył, tworzył i zmarł generał Józef Wybicki. Autor słów naszego Hymnu Narodowego, patriota, znakomity polityk, organizator Legionów Polskich w Lombardii. Wybitny humanista epoki oświecenia, prawnik, pedagog, poeta i pisarz dramatyczny. Pod koniec XVIII wieku, po niepowodzeniach związanych z odrzuceniem ,,Zbioru praw sądowych”, Wybicki wycofał się z życia politycznego.  Osiedlił się w Wielkopolsce, niedaleko Śremu. W czerwcu 1781 zakupił za 150 tys. złotych dwie wsie: Manieczki i Psarskie. Wieś Psarskie sprzedał w późniejszym czasie w celu zakupu sąsiadujących z Manieczkami wsi: Przylepki i…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w gminie Brodnica

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
W roku 2018 odbyły się cztery spotkania w ramach metody Lokalna Grupa Dyskusyjna. Celem działalności grupy była promocja życia na wsi, a także zapoznanie rolników z  możliwościami rozwoju wsi. W spotkaniach brały udział w szczególności panie, które z  dużym zainteresowaniem wysłuchiwały wykładów dotyczących poszczególnych tematów. Tematy zrealizowane w 2018 r.: 01-02-2018 –Rolniczy Handel Detaliczny - sposobem na dywersyfikację dochodów z gospodarstwa 08-03-2018 - Zapomniane ogrody wiejskie 13-11-2018 - Mało znane drzewa i krzewy owocowe 28-11-2018 - Świąteczne rękodzieło   Podczas pierwszego spotkania rolnicy zapoznali się z ideą rolniczego handlu detalicznego oraz wymaganiami dla gospodarstw, które chciałby sprzedawać  swoje produkty. Kolejne spotkanie…
10 października 2018

Dzień Pomidora w ZDOO Śrem - Wójtostwo

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
W dniu 17.08.2018 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian odbyło się Spotkanie Polowe ,,Dzień Pomidora”. Organizatorami spotkania był Centralny Ośrodek Badania Odmian oraz miesięcznik ,,WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, który również objął patronat medialny nad imprezą. Zaproszeni goście, wśród których byli m. in. producenci pomidora, przetwórcy,  hodowcy oraz  przedstawiciele PZDR w powiecie śremskim, wzięli udział w prezentacji odmian pomidora na poletkach doświadczalnych ZDOO. W doświadczeniach zostało zaprezentowanych 19 odmian pomidorów gruntowych wiodących firm nasiennych: W.Lugutko, Monsanto/Seminis, Plantico, Syngenta, Hozera, Jüksel. Zaprezentowane odmiany pomidorów gruntowych w większości reprezentowały typ pomidorów wiotkołodygowych, przeznaczonych w szczególności do przetwórstwa. Badaniom podlegały odmiany sprawdzone i znane na…
Ostatnio zmieniany 10 października 2018
21 sierpnia 2018

Dzień Pola w powiecie śremskim

Opracowanie: PZDR w powiecie śremskim • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn. „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Dzień Pola w powiecie śremskim ​pod hasłem Dzień soi – inicjatywa białkowa COBORU który odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. – początek o godz. 9.30 ​w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie. PROGRAM 9.30 - 10.00 Rozpoczęcie oraz powitanie gości – mgr inż. Justyna…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
21 czerwca 2018

Obszary Natura 2000 na terenie powiatu śremskiego

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Obszary Natura 2000 są najmłodszą formą ochrony przyrody, wprowadzone wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Takie obszary zostały wyznaczone we wszystkich państwach członkowskich, tworząc Europejską sieć Ekologiczną Obszarów Natura 2000. Jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej jest zachowanie lub odtworzenie różności biologicznej dzikiej fauny i flory. W tym celu zostały wyznaczone i objęte ochrona obszary, na których występują określone typy siedlisk przyrodniczych, gatunki roślin i zwierząt.             Podstawą funkcjonowania Sieci Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) – określa kryteria do wyznaczania…
19 czerwca 2018

Orędownik zwierząt domowych uczczony

Opracowanie: Monika Dryjer • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Pracy w gospodarstwie rolnym przy inwentarzu nie brakuje i choć rolnicy nie zawsze o tym pamiętają, zwierzęta domowe również posiadają swojego patrona. Św. Benon, bo o nim mowa jest czczony jako orędownik chorych, rybaków i zwierząt domowych. Urodził się około 1010 roku w arystokratycznej rodzinie saskiej. Zaraz po ukończeniu studiów wstąpił do benedyktynów, gdzie został wyświęcony w 1040 roku na kapłana. Wielka roztropność w rządzeniu, zwróciły uwagę cesarza Henryka IV, za którego poparciem Benon został biskupem Miśni (Saksonia w południowo-wschodnich Niemczech). Jednak czas sprawowania jego posługi pasterskiej zbił się akurat w trakcie otwartej wojny między cesarzem a papieżem św. Grzegorzem VII. Benon stając po stronie…
Ostatnio zmieniany 19 czerwca 2018
04 kwietnia 2018

Nie wypalaj traw!

Opracowanie: Wiesława Kobierska
Wiosenne wypalanie traw związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. Nadal funkcjonuje bowiem mit, że wypalanie traw i  pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt i wszelkich organizmów żywych. Giną dżdżownice, które niezwykle poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb, kolonie mrówek i biedronek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2018