Nowości ze Śremu
04 kwietnia 2018

Nie wypalaj traw!

Opracowanie: Wiesława Kobierska
Wiosenne wypalanie traw związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. Nadal funkcjonuje bowiem mit, że wypalanie traw i  pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt i wszelkich organizmów żywych. Giną dżdżownice, które niezwykle poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb, kolonie mrówek i biedronek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2018
28 grudnia 2017

Obowiązkowy e-Wniosek o dopłaty w 2018 ?

Opracowanie: Wiesława Kobierska
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wnioski dla działań rolno-środowiskowych w ramach PROW będzie można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek. Tylko nieliczni rolnicy będą mogli korzystać z papierowej wersji wniosku. Zmiana sposobu składania wniosków wynika z konieczności dostosowania do przepisów unijnych zakładających, że od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. W 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017
06 grudnia 2017

Konopie włókniste tematem szkolenia w Kijewie

Opracowanie: Monika Wolska • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się XI Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Członkowie WIR obradowali w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kijewie (pow. średzki). Ostatnim punktem spotkania było szkolenie na temat: Wszechstronnego zastosowania i korzyści z uprawy konopi włóknistych. Wśród zebranych gości znaleźli się przedstawiciele WODR w Poznaniu doradcy PZDR w powiecie śremskim Romana Wachowiak oraz Monika Wolska. Konopie włókniste są podstawowym elementem przemysłu włókienniczego w naszym kraju od bardzo dawna. Z jej włókien produkuje się dobrej jakości odzież, maty dezynfekcyjne, tkaniny techniczne czy też liny cumownicze. Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Pan Robert Sobków rozpoczął szkolenie.…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2017
07 listopada 2017

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY RÓWNIEŻ DLA ROLNIKÓW!

Opracowanie: Wiesława Kobierska
Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku. Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT mikroprzedsiębiorcy będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również rolnika, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór informacji finansowo-księgowych za określony okres rozliczeniowy, tworzony z systemu informatycznego danego podmiotu poprzez bezpośredni eksport danych, posiadający ustandaryzowany format (XML). Obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) w formie JPK - bez wezwania organu podatkowego…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
25 września 2017

Zaproszenie na Powiatowy Dzień Pola

Opracowanie: Wiesława Kobierska
          W PROGRAMIE:          Sala wiejska w Pyszącej: Pasowa uprawa roli strip-till  elementem uproszczonej uprawy, teoria i wyniki praktyczne-                                                           dr Tomasz Piechota- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu         godz. 1100        Prezentacja firmy Agro-Line Krzyżanowo- Paweł Jurga         godz. 1110        Innowacyjne metody integrowanej ochrony w uprawach rolniczych z uwzględnieniem     monitoringu agrofagów- Andrzej Obst- Główny specjalista ds. ochrony roślin WODR w Poznaniu         godz. 1200           Przerwa kawowa, konkurs BHP- KRUS, prezentacje firm         Pola Pana Tadeusza Mielocha w Borgowie- warsztaty polowe:        godz. 1330        Pokaz ze stosowania siewu pasowego zboża w praktyce- Paweł Jurga Agro-Line, dr Tomasz                                 Piechota…
Ostatnio zmieniany 25 września 2017
03 lipca 2017

Jubileusz 100-lecia działalności firmy ,,SPÓJNIA’’ Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
W dniu 20 czerwca 2017 r. mieliśmy wielką przyjemność uczestniczyć w obchodach 100-lecia działalności firmy ,,SPÓJNIA’’ Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z.o.o. w  Nochowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w pięknym Kościele Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie,  która koncelebrował ks. Biskup Fortuniak. Następnie uczestnicy udali się do siedziby Spółki w Nochowie, gdzie odbyły się główne obchody jubileuszu 100-lecia działalności firmy. Poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą osoby, które były, bądź są związane z firmą ,,SPÓJNIA”. Jak podkreślił prezes ,,SPÓJNI” Paweł Wachowiak: ,, Chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia i rozwoju Spółki”. Firma została uhonorowana Europejskim Certyfikatem ,,Jakość Roku…
Ostatnio zmieniany 03 lipca 2017
07 kwietnia 2017

O krajowym białku na konferencji w Śremie

Opracowanie: Artur Tokarek • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Uprawa roślin bobowatych w ostatnich latach ulegała systematycznemu zmniejszaniu skutkiem czego było zmniejszenie się areału tych roślin w 2010 roku o około 200 tysięcy hektarów. Przyczyn tego stanu było wiele,a wśród nich dominował brak opłacalności uprawy problem ze zbytem nasion, brak zainteresowania firm paszowych krajowym białkiem. Konsekwencją tego stał się znaczący wzrost importu białka paszowego .W ostatnich latach zaczęto wprowadzać odpowiednie mechanizmy aby zapobiec temu niekorzystnemu bilansowi i spadkowi udziału krajowych źródeł białka. W 2015 roku Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni (2016-2020) pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Głównym celem programu…
Ostatnio zmieniany 07 kwietnia 2017
06 kwietnia 2017

BRATKI – BARDZO WIOSENNE KWIATKI

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Fiołek ogrodowy (Viola  x wittrockiana) zwany potocznie bratkiem, jest jedną z najpopularniejszych roślin stosowanych w wiosennych kompozycjach. Fiołki ogrodowe nazywane są również macoszkami, a ich nazwa wiąże się z charakterystyczną budową kwiatu. Dolny płatek, największy, nazywany jest macochą. Mniejsze płatki, po bokach - to córki macochy, natomiast górne, najmniejsze - kopciuszki. Jest mieszańcem, który powstał w XIX wieku w  wyniku skrzyżowania trzech gatunków fiołka: fiołka trójbarwnego, fiołka żółtego i fiołka ałtajskiego. W wyniku hodowli powstało wiele odmian, które zaskakują różnorodnością barw, od śnieżnobiałej do nawet niemal czarnej. Bardzo popularne są odmiany dwubarwne z tzw. oczkiem, ale można już spotkać odmiany, których kwiaty…
Ostatnio zmieniany 06 kwietnia 2017
29 marca 2017

Zakaz wypalania roślinności

Opracowanie: Wiesława Kobierska
KOMUNIKAT Urząd Miejski w Śremie informuje, że wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, szlakach kolejowych, w rowach, pasach przydrożnych oraz trzcinowisk i szuwarów jest prawnie zabronione i podlega karze aresztu lub grzywny. Obowiązuje również zakaz spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych m.in. na powierzchni ziemi. Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, zatem pozostałości roślinne np. z ogrodów należy gromadzić w przeznaczonych na ten cel pojemnikach i workach lub w przydomowych kompostownikach. Podstawa prawna: art. 124 i 131 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.); art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012…
Ostatnio zmieniany 29 marca 2017