Nowości ze Śremu
10 października 2018

Dzień Pomidora w ZDOO Śrem - Wójtostwo

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
W dniu 17.08.2018 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian odbyło się Spotkanie Polowe ,,Dzień Pomidora”. Organizatorami spotkania był Centralny Ośrodek Badania Odmian oraz miesięcznik ,,WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, który również objął patronat medialny nad imprezą. Zaproszeni goście, wśród których byli m. in. producenci pomidora, przetwórcy,  hodowcy oraz  przedstawiciele PZDR w powiecie śremskim, wzięli udział w prezentacji odmian pomidora na poletkach doświadczalnych ZDOO. W doświadczeniach zostało zaprezentowanych 19 odmian pomidorów gruntowych wiodących firm nasiennych: W.Lugutko, Monsanto/Seminis, Plantico, Syngenta, Hozera, Jüksel. Zaprezentowane odmiany pomidorów gruntowych w większości reprezentowały typ pomidorów wiotkołodygowych, przeznaczonych w szczególności do przetwórstwa. Badaniom podlegały odmiany sprawdzone i znane na…
Ostatnio zmieniany 10 października 2018
21 sierpnia 2018

Dzień Pola w powiecie śremskim

Opracowanie: PZDR w powiecie śremskim • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Dzień Pola w powiecie śremskim ​pod hasłem Dzień soi – inicjatywa białkowa COBORU który odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. – początek o godz. 9.30 ​w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie. PROGRAM 9.30 - 10.00 Rozpoczęcie oraz powitanie gości – mgr inż. Justyna Rejmaniak, kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie oraz mgr inż. Artur Tokarek, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie śremskim 10.00 - 10.45 „Możliwości uprawy soi w Polsce” – wykład, dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin 10.45 - 11.15 „Inicjatywa białkowa COBORU – doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian” – wykład, mgr inż. Justyna Rejmaniak, kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie 11.15 - 11.35 „Łubiny, poekstrakcyjna śruta…
Ostatnio zmieniany 22 sierpnia 2018
21 czerwca 2018

Obszary Natura 2000 na terenie powiatu śremskiego

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Obszary Natura 2000 są najmłodszą formą ochrony przyrody, wprowadzone wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Takie obszary zostały wyznaczone we wszystkich państwach członkowskich, tworząc Europejską sieć Ekologiczną Obszarów Natura 2000. Jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej jest zachowanie lub odtworzenie różności biologicznej dzikiej fauny i flory. W tym celu zostały wyznaczone i objęte ochrona obszary, na których występują określone typy siedlisk przyrodniczych, gatunki roślin i zwierząt.             Podstawą funkcjonowania Sieci Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) – określa kryteria do wyznaczania…
19 czerwca 2018

Orędownik zwierząt domowych uczczony

Opracowanie: Monika Dryjer • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Pracy w gospodarstwie rolnym przy inwentarzu nie brakuje i choć rolnicy nie zawsze o tym pamiętają, zwierzęta domowe również posiadają swojego patrona. Św. Benon, bo o nim mowa jest czczony jako orędownik chorych, rybaków i zwierząt domowych. Urodził się około 1010 roku w arystokratycznej rodzinie saskiej. Zaraz po ukończeniu studiów wstąpił do benedyktynów, gdzie został wyświęcony w 1040 roku na kapłana. Wielka roztropność w rządzeniu, zwróciły uwagę cesarza Henryka IV, za którego poparciem Benon został biskupem Miśni (Saksonia w południowo-wschodnich Niemczech). Jednak czas sprawowania jego posługi pasterskiej zbił się akurat w trakcie otwartej wojny między cesarzem a papieżem św. Grzegorzem VII. Benon stając po stronie…
Ostatnio zmieniany 19 czerwca 2018
04 kwietnia 2018

Nie wypalaj traw!

Opracowanie: Wiesława Kobierska
Wiosenne wypalanie traw związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. Nadal funkcjonuje bowiem mit, że wypalanie traw i  pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt i wszelkich organizmów żywych. Giną dżdżownice, które niezwykle poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb, kolonie mrówek i biedronek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2018
28 grudnia 2017

Obowiązkowy e-Wniosek o dopłaty w 2018 ?

Opracowanie: Wiesława Kobierska
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wnioski dla działań rolno-środowiskowych w ramach PROW będzie można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek. Tylko nieliczni rolnicy będą mogli korzystać z papierowej wersji wniosku. Zmiana sposobu składania wniosków wynika z konieczności dostosowania do przepisów unijnych zakładających, że od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. W 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017
06 grudnia 2017

Konopie włókniste tematem szkolenia w Kijewie

Opracowanie: Monika Wolska • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się XI Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Członkowie WIR obradowali w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kijewie (pow. średzki). Ostatnim punktem spotkania było szkolenie na temat: Wszechstronnego zastosowania i korzyści z uprawy konopi włóknistych. Wśród zebranych gości znaleźli się przedstawiciele WODR w Poznaniu doradcy PZDR w powiecie śremskim Romana Wachowiak oraz Monika Wolska. Konopie włókniste są podstawowym elementem przemysłu włókienniczego w naszym kraju od bardzo dawna. Z jej włókien produkuje się dobrej jakości odzież, maty dezynfekcyjne, tkaniny techniczne czy też liny cumownicze. Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Pan Robert Sobków rozpoczął szkolenie.…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2017
07 listopada 2017

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY RÓWNIEŻ DLA ROLNIKÓW!

Opracowanie: Wiesława Kobierska
Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku. Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT mikroprzedsiębiorcy będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również rolnika, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór informacji finansowo-księgowych za określony okres rozliczeniowy, tworzony z systemu informatycznego danego podmiotu poprzez bezpośredni eksport danych, posiadający ustandaryzowany format (XML). Obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) w formie JPK - bez wezwania organu podatkowego…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
25 września 2017

Zaproszenie na Powiatowy Dzień Pola

Opracowanie: Wiesława Kobierska
          W PROGRAMIE:          Sala wiejska w Pyszącej: Pasowa uprawa roli strip-till  elementem uproszczonej uprawy, teoria i wyniki praktyczne-                                                           dr Tomasz Piechota- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu         godz. 1100        Prezentacja firmy Agro-Line Krzyżanowo- Paweł Jurga         godz. 1110        Innowacyjne metody integrowanej ochrony w uprawach rolniczych z uwzględnieniem     monitoringu agrofagów- Andrzej Obst- Główny specjalista ds. ochrony roślin WODR w Poznaniu         godz. 1200           Przerwa kawowa, konkurs BHP- KRUS, prezentacje firm         Pola Pana Tadeusza Mielocha w Borgowie- warsztaty polowe:        godz. 1330        Pokaz ze stosowania siewu pasowego zboża w praktyce- Paweł Jurga Agro-Line, dr Tomasz                                 Piechota…
Ostatnio zmieniany 25 września 2017