Nowości ze Środy Wielkopolskiej
14 lipca 2015

Dzień Pola w Słupi Wielkiej

Opracowanie: Mariola Strauchmann
Tradycyjnie jak co roku średzki Dzień Pola odbył się w gospodarstwie demonstracyjnym COBORU SDOO w  Słupi Wielkiej.  Zorganizowany został przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, firmą Syngenta Polska oraz KWS Polska. 16 czerwca 2015 roku w imprezie oprócz wielu rolników uczestniczyli przedstawiciele samorządowi i instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej. Uczestników imprezy powitał dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omawiając również krótko działalność Stacji. Co roku pragniemy rolników zainteresować inną tematyką, pod którą przygotowywane są specjalnie przez SDOO w Słupi Wielkiej poletka demonstracyjne. W tym roku wiodącym tematem spotkania były zboża. W pierwszej części wysłuchano następujących wykładów przedstawicieli firm będących…
Ostatnio zmieniany 14 lipca 2015
28 sierpnia 2012

X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi w Henrykowie

Opracowanie: Andrzej Żołądkowski
X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi w Henrykowie W dniach 18 i 19 sierpnia 2012 roku w Henrykowie koło Środy Wielkopolskiej w gospodarstwie Państwa Moniki i Michała Nowaków odbyło się X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi. Na święto zapraszamy już od 2003 roku, najpierw jako na Święto Cebuli, od 2009 roku na Święto Cebuli i Ziemniaka, a teraz, w dziesiątym roku istnienia, na Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi. Państwo Nowakowie gospodarują na powierzchni ponad 90 ha, z czego 85,5 ha to grunty orne. Właściciele uprawiają zboża – ok. 48 ha, cebulę – ok. 24 ha i ziemniaki – w tym…
Ostatnio zmieniany 28 sierpnia 2012
29 czerwca 2012

Gospodarstwo Demonstracyjne w Słupi Wielkiej

Opracowanie: Mariola Strauchmann, Halina Biechowiak-Drożak • Zamieszczenie: Andrzej Żołądkowski
Gospodarstwo Demonstracyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupi Wielkiej Od 2012 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu tworzy na terenie województwa sieć gospodarstw demonstracyjnych, której celem będzie umożliwienie upowszechnienia najnowszych osiągnięć nauki i wdrożenie ich do szerokiej praktyki. Na mocy podpisanego z WODR w Poznaniu porozumienia do tego projektu przystąpiła również Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej została powołana w 1952 roku a głównym jej zadaniem jest prowadzenie doświadczeń z odmianami roślin rolniczych i warzywnych w celu określenia ich odrębności, wyrównania i trwałości oraz określenia ich wartości gospodarczej. Tutaj przeprowadzane są…
Ostatnio zmieniany 29 czerwca 2012
27 czerwca 2012

Dni Pola w Słupi Wielkiej

Opracowanie: Mariola Strauchmann i Halina Biechowiak-Drożak • Zamieszczenie: Andrzej Żołądkowski
Tegoroczny „Dzień Pola” Zespół Doradczy w powiecie średzkim zorganizował 21 czerwca we współpracy z COBORU Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej. Impreza odbyła się na terenie Stacji Doświadczalnej i mimo deszczowej pogody cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników. Oficjalnymi jej Gośćmi byli Burmistrz Środy Wielkopolskiej Pan Wojciech Ziętkowski i V-ce Starosta Średzki Pan Zdzisław Jędrzak. W imieniu organizatorów Gości powitała Halina Biechowiak-Drożak, kierownik ZD w powiecie średzkim, po czym oddała głos Gospodarzowi terenu, dyrektorowi COBORU SDOO, Panu Grzegorzowi Koszuckiemu, który krótko zaprezentował Stację. Zainteresowani mogli obejrzeć również film przedstawiający „od podszewki” pracę w doświadczalnictwie.   Ze względu na deszczową pogodę…
Ostatnio zmieniany 27 czerwca 2012
08 czerwca 2012

Dzień Pola w Słupi Wielkiej

Opracowanie: Andrzej Żołądkowski
Dzień Pola w Słupi Wielkiej Zespół Doradczy w powiecie średzkim serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do Słupi Wielkiej na organizowany tam wspólnie ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian COBORU dnia 21 czerwca br. o godzinie 10:00 Dzień Pola. Będzie okazja wysłuchać wykładu o odmianach roślin uprawnych, ich rejonizacji i zalecanych do uprawy w Wielkopolsce. Specjaliści ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian COBORU w Słupi Wielkiej zapoznają zainteresowanych z zakresem prac badawczych, zaprezentują poletka doświadczalne i udzielą wszelkich informacji o odmianach roślin rolniczych i warzywnych.
Ostatnio zmieniany 08 czerwca 2012
13 kwietnia 2012

Cross Compliance w Dominowie

Opracowanie: Hanna Frąckowiak • Zamieszczenie: Andrzej Żołądkowski
Wprowadzenie przez Unię Europejską wymagań w zakresie wzajemnej zgodności wynika z dążenia do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ma na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego.W Polsce od roku 2009 otrzymywane przez rolników płatności bezpośrednich wiąże się ze spełnieniem szeregu norm i wymogów. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, jako podmiot uprawniony udziela rolnikom pomocy w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia zasad wzajemnej zgodności poprzez doradztwo indywidualne, szkolenia informacyjne oraz publikacje w prasie rolniczej. W ramach szkoleń dla rolników z terenu województwa wielkopolskiego rolnicy z gminy Dominowo uczestniczyli w szkoleniu współfinansowanym ze środków UE. Program szkolenia…
Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2012
05 kwietnia 2012

Szkolenie cross-compliance w Zaniemyślu

Opracowanie: Mariola Strauchmann
W dniach 27-28.03.2012 roku odbyło się w Zaniemyślu szkolenie dla rolników z zakresu zasady wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance). Otrzymywanie płatności bezpośrednich oraz płatności ONW, rolnośrodowiskowych i płatności od zalesień według nowych zasad jest powiązane z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwo określonych przepisami minimalnych wymogów. Nieprzestrzeganie przez rolników tych wymogów i norm Dobrej Kultury Rolnej skutkuje sankcjami w postaci obniżenia w/w dopłat. O jakich wymogach jest mowa rolnicy dowiedzieli się właśnie podczas tego dwudniowego szkolenia. Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom teoretycznym. Wykładowcami byli pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Pani Urszula Koprucka i Pani Mariola Strauchmann. W drugim dniu wszyscy uczestnicy…
Ostatnio zmieniany 05 kwietnia 2012
17 lutego 2012

Podsumowanie

Opracowanie: Halina Biechowiak-Drożak • Zamieszczenie: Andrzej Żołądkowski
1 lutego 2012 roku w Złotej Sali Restauracji Wiedeńska w Środzie Wielkopolskiej odbyło się noworoczne spotkanie osób działających w środowisku rolniczym w powiecie średzkim.  W spotkaniu  udział wzięli m.in.    Starosta średzki,  Burmistrz Środy Wielkopolskiej, Dyrektor Zespołu Szkół  Rolniczych,  Delegaci do   Rady Powiatowej WIR, przedstawiciele Biura Powiatowego ARiMR  oraz pracownicy WODR.  Była to również okazja do podsumowania  działalności  doradczej Zespołu Doradczego w powiecie średzkim w 2011 roku rzecz obszarów wiejskich.  Prezentację  z działalności  Zespołu Doradczego  w 2011 roku i krótką informację o planach na 2012 r. przedstawiła kierownik ZD w pow. średzkim Halina Biechowiak-Drożak.  W swojej prezentacji przedstawiła również kilka ciekawych…
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2012
Informuję, że następne szkolenia w powiecie średzkim  z zakresu stosowania środków ochrony roślin odbędą się w następujących terminach: 14-15.02.2012 r w Krzykosach, 23-24.02.2012 w Zaniemyślu i 1-2.03.2012 w Dominowie. Szczegółowych  informacji można uzyskać w biurze Zespołu Doradczego w Środzie Wielkopolskiej (tel. 61 285 44 91) lub u doradców w poszczególnych gminach: w Krzykosach (tel. 61 285 15 14), Zaniemyślu (tel. 61 285 7580) lub w Dominowie (tel. 61 285 9213).  Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy.
Ostatnio zmieniany 09 lutego 2012