Nowości ze Środy Wielkopolskiej
06 lipca 2017

Dzień Pola w Słupi Wielkiej

Opracowanie: Mariola Strauchmann
Tradycyjnie jak co roku średzki Dzień Pola odbył się w gospodarstwie demonstracyjnym COBORU SDOO w  Słupi Wielkiej.  Zorganizowany został przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, firmami: Syngenta Polska, KWS Zboża, ADOB oraz PPHU Bogdan. Patronat medialny nad imprezą objął Magazyn Rolniczy Agroprofil. 20 czerwca 2017 roku w imprezie oprócz wielu rolników uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej. Uczestników imprezy powitał kierownik Zespołu Powiatowego WODR w powiecie średzkim Andrzej Żołądkowski. Następnie dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omówił krótko działalność Stacji i nawiązał do kilkuletniej tradycji Dni Pola w Słupi Wielkiej.…
Ostatnio zmieniany 06 lipca 2017
09 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Pętkowie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 09 lutego 2017
28 listopada 2016

Afrykański pomór świń (ASF)-spotkanie w naszym powiecie

Opracowanie: Mariola Strauchmann
Ostatnio bardzo głośno w mediach na temat afrykańskiego pomoru świń. Choć na zarażenie tym wirusem ludzie nie są wrażliwi i choroba nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia, jednakże jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw rolnych i szkodliwy dla gospodarki. Dlatego, w dniu 17 listopada 2016 r w Domu Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie dla wszystkich rolników z powiatu średzkiego z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Rolnicy dowiedzieli się w jaki sposób i jakimi drogami ten wirus jest rozprzestrzeniany, jak rozpoznać afrykański pomór świń, jak jemu zapobiegać i jak postępować w razie jego wystąpienia. Aby jeszcze bardziej przybliżyć wszystkim obecnym tematykę, został wyemitowany film zrealizowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny- PIB. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, po czym nastąpiła ożywiona…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2016
14 listopada 2016

Podsumowanie demonstracji w Pigłowicach

Opracowanie: Mariola Strauchmann
W dniu 19-08-2016  w gospodarstwie Pana Stanisława Kowarza w Pigłowicach odbyło się podsumowanie demonstracji oraz pokaz poletek demonstracyjnych odmian ziemniaków skrobiowych. Celem demonstracji jak i pokazu było propagowanie odmian roślin uprawnych z Listy  Odmian Zalecanych (LOZ). Tematem demonstracji była więc - Agrotechnika roślin uprawnych z Listy Zalecanych Odmian a  pokazu - Pokaz  poletek demonstracyjnych roślin uprawnych z LZO dla województwa wielkopolskiego. Sprzyjająca pogoda zgromadziła wielu rolników z gmin powiatu średzkiego i ościennych, których zapoznano ze specjalnie przygotowaną demonstracją polową. Pan Kowarz szczegółowo omówił agrotechnikę uprawy ziemniaków skrobiowych oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Wizyta na polu była okazją do ożywionej…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2016
14 listopada 2016

Gradobicie w gminie Zaniemyśl

Opracowanie: Mariola Strauchmann
W lipcu b.r w gminie Zaniemyśl lokalnie spadł grad, który wyrządził niemałe straty w uprawach kukurydzy, rzepaku i zbożach. W teren wyjechała Komisja do szacowania szkód w rolnictwie powołana przez Wojewodę. Oto kilka zdjęć z pracy Komisji:
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2016
30 czerwca 2016

Dzień Pola w Słupi Wielkej

Opracowanie: Andrzej Żołądkowski
Tradycyjnie jak co roku średzki Dzień Pola odbył się w gospodarstwie demonstracyjnym COBORU SDOO w Słupi Wielkiej. Zorganizowany został przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, firmami: Syngenta Polska, KWS Zboża, Caldena oraz PPHU Bogdan. Patronat medialny nad imprezą objął Magazyn Rolniczy Agroprofil. 14 czerwca 2016 roku w imprezie oprócz wielu rolników uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej. Uczestników imprezy powitał kierownik Zespołu Powiatowego WODR w powiecie średzkim Andrzej Żołądkowski. Następnie dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omówił krótko działalność Stacji i nawiązał do kilkuletniej tradycji Dni Pola w Słupi Wielkiej.…
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
03 sierpnia 2015

Premie dla młodyvh rolników!!!

Opracowanie: Mariola Strauchmann
MŁODZI ROLNICY!!!   Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia  w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. O premie może się starać osoba, która: ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do…
14 lipca 2015

Dzień Pola w Słupi Wielkiej

Opracowanie: Mariola Strauchmann
Tradycyjnie jak co roku średzki Dzień Pola odbył się w gospodarstwie demonstracyjnym COBORU SDOO w  Słupi Wielkiej.  Zorganizowany został przy współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, firmą Syngenta Polska oraz KWS Polska. 16 czerwca 2015 roku w imprezie oprócz wielu rolników uczestniczyli przedstawiciele samorządowi i instytucji obsługujących rolnictwo, a także firmy zaopatrujące rolników w środki do produkcji rolniczej. Uczestników imprezy powitał dyrektor SDOO Grzegorz Koszucki, omawiając również krótko działalność Stacji. Co roku pragniemy rolników zainteresować inną tematyką, pod którą przygotowywane są specjalnie przez SDOO w Słupi Wielkiej poletka demonstracyjne. W tym roku wiodącym tematem spotkania były zboża. W pierwszej części wysłuchano następujących wykładów przedstawicieli firm będących…
Ostatnio zmieniany 14 lipca 2015
28 sierpnia 2012

X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi w Henrykowie

Opracowanie: Andrzej Żołądkowski
X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi w Henrykowie W dniach 18 i 19 sierpnia 2012 roku w Henrykowie koło Środy Wielkopolskiej w gospodarstwie Państwa Moniki i Michała Nowaków odbyło się X Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi. Na święto zapraszamy już od 2003 roku, najpierw jako na Święto Cebuli, od 2009 roku na Święto Cebuli i Ziemniaka, a teraz, w dziesiątym roku istnienia, na Święto Cebuli, Ziemniaka i Soi. Państwo Nowakowie gospodarują na powierzchni ponad 90 ha, z czego 85,5 ha to grunty orne. Właściciele uprawiają zboża – ok. 48 ha, cebulę – ok. 24 ha i ziemniaki – w tym…
Ostatnio zmieniany 28 sierpnia 2012