Nowości z Poznania
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako jeden z członków Wielkopolskiego Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary, zorganizował i przeprowadził cykl szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim. Kurs miał charakter uzupełniający i był przeznaczony dla rolników posiadających już uprawnienia do obsługi sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie obejmowało 7 godzin lekcyjnych w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne przy opryskiwaczu. W dniu 12 stycznia 2015 r. takie szkolenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Batorowie…
09 stycznia 2015

ZMIANY W KRUS.

Opracowanie: Iwona Sadowska
Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników ( art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831, art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1403, ze zm.). Rolnicy i domownicy będą mieli możliwość ubezpieczenia za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których podlegali  ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. Ubezpieczenie w KRUS…
15 grudnia 2014

Konferencyjne dyskusje w powiecie poznańskim

Opracowanie: Iwona Sadowska
Mija rok od wejścia w życie stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin uprawnych (IOR). Normy IOR zakładają przedkładanie metod biologicznych, fizycznych i innych niż chemiczne nad chemiczne metody zwalczania dla zapewnienia ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Wymaga to szerokiego spojrzenia i niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy. Stąd pomysł zorganizowania przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego cyklu konferencji tematycznych, które odbyły się w grudniu 2014 roku w powiecie poznańskim i miały miejsce kolejno w Kórniku, Stęszewie i Buku. Podczas spotkań prelegentami byli główni specjaliści WODR w Poznaniu, zaś nad całością czuwał kierownik Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim. Tematem wiodącym spotkań były zasady integrowanej ochrony…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2014
15 września 2014

Spotkanie środowiskowe w Stęszewie

Opracowanie: Iwona Sadowska
Protokół ze spotkania środowiskowego w Stęszewie dnia 12 – 09 – 2013 rok      W dniu 12 września 2013 roku w  Stęszewie, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stęszewie odbyło się spotkanie środowiskowe zorganizowane przez Kierownika Zespołu Doradczego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział trzydziestu ośmiu rolników, doradcy ZD Poznań oraz zaproszeni goście: dyrektor WODR w Poznaniu p. Ryszard Jaworski, Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Potrawiak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu p. Józef Lewandowski. Zebranych powitał kierownik ZD w Poznaniu p. Romuald Buczkowski, a następnie przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną. Kierownik omówił…
Ostatnio zmieniany 19 września 2014
04 września 2014

Dni Pola w Mieczewie gmina Mosina

Opracowanie: Iwona Sadowska
Dni Pola w Mieczewie gmina Mosina           W dniu 27-08-2014 r. odbyły się – tradycyjne już w powiecie poznańskim – Dni Pola. Tematy wiodące tegorocznej imprezy to „Uprawa kukurydzy na ziarno" i „Ziemniaki skrobiowe".Pani dr hab. Katarzyna Rębarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która nadzorowała prezentowaną plantację ziemniaków, przedstawiła zebranym rolnikom wszystkie najważniejsze elementy prawidłowej technologii uprawy ziemniaków skrobiowych. Zaprezentowała różne kombinacje dotyczące odmian, poziomu nawożenia i ochrony zastosowane na plantacji. Rolnicy wykorzystali bogatą wiedzę pani doktor zadając liczne pytania i dyskutując różne, przede wszystkim ekonomiczne aspekty uprawy ziemniaków skrobiowych.W dalszej części rolnicy zapoznali się na plantacji kukurydzy na ziarno…
Ostatnio zmieniany 04 września 2014
01 września 2014

Dożynki w gminie Tarnowo Podgórne

Opracowanie: Iwona Sadowska
Dożynki w Lusowie 24.08.2014 r.        W niedzielę 24 sierpnia 2014 roku w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne odbyły się dożynki gminne. Po mszy świętej koncelebrowanej przez trzech kapłanów w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Jakuba Apostoła uformował się korowód, na czele którego stanął Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy", delegacje poszczególnych 16 sołectw z wieńcami dożynkowymi, sołtysi, zaproszeni goście oraz władze gminy. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: starosta poznański Jan Grabkowski oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.Zebrani w korowodzie przeszli na pobliską łąkę „u księdza za płotem", gdzie obrzęd dożynkowy słowem, tańcem i śpiewem dokonał zespół…
Ostatnio zmieniany 01 września 2014
22 lipca 2014

Bezpieczne żniwa

Opracowanie: Iwona Sadowska
Bezpieczne żniwa Nadszedł okres zintensyfikowania prac polowych związanych ze żniwami. Jak co roku w tym czasie zwiększa się prawdopodobieństwo występowania wypadków losowych zagrażających zdrowiu i życiu. Wielu z nich da się uniknąć stosując się do ogólnie przyjętych zasad: doprowadzenie  kombajnów, pras i innych maszyn używanych do prac żniwnych do  dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac na polu, stosowanie osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn, bezpieczne przewożenie osób pracujących przy żniwach z i na pole, zapewnienie dzieciom opieki dorosłych w domu, aby nie towarzyszyły rodzicom w pracy na polu, zapewnienie napojów chłodzących i nakrycia głowy wszystkim…
Ostatnio zmieniany 22 lipca 2014
17 czerwca 2014

„Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”

Opracowanie: Iwona Sadowska
„Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”         Z uwagi na deficyt wodny na obszarze Polski powodowany stopniowym obniżaniem się poziomu wód, wysychaniem potoków czy naturalnych oczek,  powstał pomysł mający przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy. Stworzone zostały Wojewódzkie Programy Małej Retencji diagnozujące sytuację oraz wskazujące możliwości zwiększenia retencji na poziomie regionalnym. Jednym z wielu instrumentów mających podnieść poziom wiedzy i świadomości powagi problemu są debaty ze środowiskami wiejskimi. Jedna  z  nich, o nazwie „Mała retencja – duży problem czy duże korzyści”, odbyła się 10 czerwca 2014 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku w ramach kampanii na rzecz poprawy małej…
Ostatnio zmieniany 17 czerwca 2014
06 maja 2014

Co z tym azbestem ?

Opracowanie: Iwona Sadowska
Co z tym azbestem ?          Azbest to nazwa handlowa minerałów o charakterze włóknistym występujących w przyrodzie, w skład których wchodzą uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Prawie niezniszczalne właściwości azbestu, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, dźwiękochłonność, oraz łatwość łączenia się z tworzywami sztucznymi i cementem, a także brak informacji o szkodliwości zadecydowały o jego popularności. Azbest jest zaliczany do substancji o działaniu rakotwórczym, a jego szkodliwość tkwi w jego włóknistej strukturze. Obróbka mechaniczna tj. cięcie, rozbijanie, wiercenie otworów stwarza niebezpieczeństwo wnikania włókien i kumulowanie się w płucach co może prowadzić do pylicy azbestowej, raka płuc,…
Ostatnio zmieniany 07 maja 2014